Pages

Bảng giá linh phụ kiện Makita - Maktec - Phần 1

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LINH - PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY MAKITA- MAKTEC VIỆT NAM
(Phần 1)
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm (Tiếng Anh) Tên sản phẩm (Tiếng Việt)  Giá bán lẻ 
1 001118100 BUSH Bạc                    24.000
2 001131150 DECOMPRESSION VALVE Van Giảm Áp                 405.000
3 001151450 MAIN ADJUSTMENT CREW Vít Chính                 409.000
4 001161020 STARTER GRIP Cần Gat Khởi Đông                    69.000
5 001182042 GUIDE DISK Vòng Đêm                    52.000
6 001213160 CLAMP SCREW Vít                 178.000
7 001213170 NUT WITH PIVOT Vít                 171.000
8 0028002039 BLADE COVER  Bọc Lưỡi Dao                 524.000
9 0028109009 BLADE COVER  Bọc Lưỡi Dao                 366.000
10 0062610101 O RING FOR BHX2500 Vòng Đệm                    24.000
11 010038142 IGNITION ELECTRONIC CPL. Hệ Thong Danh Lửa              4.752.000
12 010038143 IGNITION ELECTRONIC CPL. Hệ Thống Đánh Lửa              5.692.000
13 010114010 SUCTION HEAD Van Hút Gió                 113.000
14 010114050 TANK PLUG CPL Bệ Chứa Nhiên Liệu                 108.000
15 010114063 TANK PLUG CPL Bệ Chứa Nhiên Liệu                 136.000
16 010117050 BOWDEN CABLE SET Dây Kéo Ống Lò Xo                 412.000
17 010180110 CLUTCH CPL. Bộ Ly Hơp                 971.000
18 010213021 BRAKING MECHANISM Bộ Hãm Phanh                 869.000
19 010245010 VENT.VALVE ASSY Van Thông Gió                 106.000
20 010245030 VENT VALVE Van Thông Hơi                 106.000
21 0130069970 BOLT ASS''Y FOR RBC415 Bu Lông                    19.000
22 0149069961 SCREW CABLE ADJ FOR EBH340U Vít                    59.000
23 020163031 REWIND SPRING IN HOUSING Lo Xo                 130.000
24 021224011 STOP DISK Đệm Chắn                    30.000
25 021245007 OIL PUMP CPL Bơm Nhiên Liệu                 485.000
26 024111050 CHAIN CATCH Khóa Xich                    80.000
27 024111061 SPRING GUIDING HEAD Lo Xo                    80.000
28 024111071 GUIDE PLATE Tấm Hướng Dẫn                    89.000
29 024111100 PLATE Đêm                    67.000
30 024111623 CRANKCASE MS BLUE Hộp Số              3.709.000
31 024111640 CRANK CASE, CLUTCH SIDE Hộp Sô              4.372.000
32 024112021 AIR DUCT Ống Dẫn Khí                    87.000
33 024112630 STARTER ASSY Bộ Khởi Động              1.560.000
34 024112680 FAN HOUSING Buồng Quat              1.101.000
35 024114612 TANK ASSY Thùng Dầu              2.444.000
36 024117010 THROTTLE LEVER Van Tiết Lưu                     89.000
37 024117020 SAFETY LEVER Cần Gạt                    52.000
38 024117031 SPRING Loxo                    58.000
39 024118111 COVER ASSY Vỏ Máy                 347.000
40 024118121 HOOD Nắp Chụp                 427.000
41 024118122 HOOD Nắp Chụp                 141.000
42 024120024 CRANKSHAFT Tay Quay(Truc Khuyu)              5.224.000
43 024130300 CYLINDER AND PISTON ASSY Xy Lanh              6.145.000
44 024131022 INTAKE HOSE Ống Dẫn Vào Thùng                 347.000
45 024132020 PISTON CPL.52MM Xi Lanh              2.760.000
46 024141210 FLYWHEEL ASSY Bánh Lái( Bánh Đà)              3.074.000
47 024143051 IGNITION ASSY Bộ Phận Đánh Lửa(Iser)              1.610.000
48 024147010 SHORT - CIRCUIT CABLE Dây Cáp Bảo Vệ                    56.000
49 024150010 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              2.960.000
50 024150020 CHOKE LEVER Cần Điều Khiển Bướm Gió                    58.000
51 024162084 CABLE DRUM Ru Lo Cáp                 186.000
52 024173081 PRE-FILTER Miếng Lọc                    50.000
53 024173190 AIR - FILTER Loc Khí                 548.000
54 024173200 NUT Ốc                    56.000
55 024173230 AIR FILTER CPL. Loc Khí                 459.000
56 024173610 COVER FOR PRE-FILTER Vỏ Loc Khí                 292.000
57 024174020 SPECIAL SCREW Vít                    69.000
58 024174041 COOLING PLATE Tấm Cách Nhiệt                 119.000
59 024174153 MUFFLER ASSY Bộ Giảm Thanh(Pô Xe)              2.009.000
60 024184021 TENSION SPRING Lò Xo                    30.000
61 024213180 HAND PROTECTION CPL. Hệ Thống Bảo Vệ                 644.000
62 024213221 CHIP GUIDE Chip Dẫn                    89.000
63 024213240 CHAIN GUIDE Lam                    35.000
64 024213680 SPROCKET GUARD CPL. Tấm Chắn Xích              1.493.000
65 024223041 CLUTCH DRUM Bô Phận Chứa Khớp Trục                 273.000
66 024232030 BOLT Bu Lông                 115.000
67 024245101 OIL PUMP CPL. Bơm Nhiên Liệu                 929.000
68 024245200 SUCTION LINE Ống Ra                 260.000
69 024250031 SPIKE BAR Bu Long                 377.000
70 024310040 TUBULAR HANDLE ASSY Ống Điều Khiển              1.252.000
71 026224010 RIM SPROCKET 3/8'''' Vành                  167.000
72 0287110002 BLADE GUARD  Chụp Bảo Vệ Nút Lưỡi Cưa                 544.000
73 0301140000 CHIP RECEIVER Bộ Phận Chứa Mãnh Vụn                 485.000
74 030245070 REPAIR KIT Bộ Công Cụ (Khóa ,Giũa)                 236.000
75 031132020 PISTON PIN Chốt Piston                 384.000
76 031166010 STARTER RATCHET CPL. Chốt Khoi Động                 217.000
77 032114130 SPRING CPL WITH CAP Phụ Tùng Chốt La Véc                 141.000
78 0323039990 WOODDRUFF KEY Phụ Tùng Chốt La Véc                    20.000
79 0325101002 LOWER CASE Nắp Hộp Piston                 797.000
80 0353006080 BALL BEARING ZZ 608 Vòng Bi                 264.000
81 0354060010 BALL BEARING UU 6001 Vòng Bi                 435.000
82 036110606 MOTOR HOUSING CPL.BLUE Vỏ Motor                 847.000
83 036112652 STARTER CPL Nút Khởi Động                 784.000
84 036114151 FUEL TANK CPL Bệ Đựng Dầu                 236.000
85 036120310 CRANKSHAFT Tay Quay (Trục Khuỷa)              2.743.000
86 036131030 INSERT FOR SUCTION HOSE Ống Hút                     15.000
87 036141130 FLYWHEEL CPL Bánh Lái              1.163.000
88 036143121 IGNITION ELECTRONIC CPL Hệ Thống Đánh Lửa              1.163.000
89 036153014 CARBURETOR CPL Bộ Chế Hoa Khí              1.837.000
90 036153016 CARBURETOR CPL. Bộ Chế Hòa Khí              1.837.000
91 036153040 SCREEN Tấm Chắn                    28.000
92 036155121 CHOKE LEVER BLACK Van Điều Tiết (Bướm Gió)                    32.000
93 036162010 CABLE DRUM Ru Lo Cáp                 182.000
94 036163010 RETURN SPRING Lo Xo Đàn Hồi                 173.000
95 036164010 STARTER ROPE Dây Khởi Động                    89.000
96 036173011 AIR FILTER Lọc Khí                    30.000
97 036174211 MUFFLER CPL Bô Giảm Thanh (Giống Bô Xe Máy )                 691.000
98 036180210 CLUTCH CPL Khớp Ly Hợp, Khớp Trục                 407.000
99 036213041 COVER PLATE Nắp Đậy                    52.000
100 036213652 SPROCKET GUARD CPL. Tấm Chắn Xích                 202.000
101 036223115 CLUTCH DRUM CPL Bô Phận Chứa Khớp Trục                 360.000
102 036310012 TUBULAR HANDLE Ống Điều Khiển                 693.000
103 037131010 CYLINDER Xi Lanh              2.923.000
104 037132020 PISTON RING Sec Măng(Bac Pittong)                 162.000
105 037132110 PISTON Piston              1.211.000
106 038111030 GUIDE PLATE Tấm Hướng Dẫn                    71.000
107 038111042 GASKET Tấm Đệm                    74.000
108 038111050 CRAMP Vòng Kẹp                    35.000
109 038111060 SQUARE NUT Ốc Đầu Vuông                    13.000
110 038111110 CRAMP Vòng Kẹp                    20.000
111 038111171 CHAIN CATCH Khóa Xich                    82.000
112 038111641 CRANKC.CLUTCH SIDE BLUE Bộ Tiếp Hợp              2.931.000
113 038111660 CRANKC.MAG.SIDE.BLEU Bộ Tiếp Hợp              2.931.000
114 038112020 AIR DUCT Ống Dẫn Khí                 106.000
115 038112631 FAN HOUSING BLUE Buồng Quat                 888.000
116 038114051 FUEL LINE Ống Dẫn Nhiên Liệu                 225.000
117 038114052 FUEL LINE Ống Dẫn Nhiên Liệu                 256.000
118 038114130 SPRING CPL.WITH CAP Lo Xo                 228.000
119 038114141 SPRING Loxo                 219.000
120 038114152 SPRING W.THREADED INSERT Lo Xo                 175.000
121 038114191 POT Chụp Ống Khói                    98.000
122 038114608 TANK CPL.BLUE Bệ Chứa Nhiên Liệu              2.448.000
123 038114631 GRIP PLATE BLUE Tay Phanh                 117.000
124 038114660 TANK CPL. BLUE Bệ Đựng Dầu              2.691.000
125 038117010 THROTTLE LEVER Van Tiết Lưu                     71.000
126 038117020 CATCH LEVER Cần Gạt                    56.000
127 038117030 ROCKER  Thanh Truyền (Con Lắc)                    35.000
128 038117041 BOWDEN CABLE Dây (Cáp Điều Khiển)                 279.000
129 038117050 TENSION SPRING Lò Xo                    24.000
130 038118071 STEELCLIP Kep Thep                    52.000
131 038118080 ADJUSTING GUIDE Thanh Dẫn                    61.000
132 038118100 PLUG Bugi (Nut)                    28.000
133 038118110 RUBBER FLAP Nắp Cao Su                    24.000
134 038118130 CABLE GUIDE Ống Dẫn                    35.000
135 038118140 INSERT Miếng  Đệm                    52.000
136 038118610 HOOD CPL.GREY Chup Gió                 485.000
137 038118622 COVER GREY Nắp                 241.000
138 038118670 BOTTOM BLUE Bệ Máy(Vỏ Nhựa)                 622.000
139 038118690 HOOD CPL. GREY DEKO Chụp Gió                 485.000
140 038120021 CRANKSHAFT CPL. Truc Khuyu              4.271.000
141 038120100 CRANKSHAFT CPL. Trục Khuỷu              5.805.000
142 038130021 CYLINDER+PISTON CPL Xy Lanh              6.290.000
143 038131011 INTAKE HOSE Ống Dẫn Vào Thùng                 485.000
144 038131031 INSERT FOR SUCTION HOSE Ống Hút                    20.000
145 038141000 FLYWHEEL ASSY Bánh Lái( Bánh Đà)              2.849.000
146 038143030 CABLE HARNESS Dây Khởi Động                 225.000
147 038143041 IGNITION COIL RED Bộ Tăng Áp              1.237.000
148 038153014 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              1.969.000
149 038153023 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              3.126.000
150 038153070 PUMP DIAPHRAGM Bơm                 117.000
151 038153270 RUBBER RING Vòng Cao Su                    45.000
152 038153410 SET DIAPHRAGM/ GASKETS Đệm                 442.000
153 038153511 CARBURETOR W.ADJUSTING GUIDE Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)              2.043.000
154 038155012 CLIP Cái Kẹp                    26.000
155 038155020 CHOKE GUIDE Bô Phân Hút Gió                    35.000
156 038155052 CHOKE LINKAGE Van Liên Kết                    69.000
157 038155060 SPACER  Nắp Chụp Công Tắc                    59.000
158 038160604 STARTER ASSY.BLUE Bộ Khởi Động              1.514.000
159 038160610 STARTER ASSY.BLUE Bộ Khởi Động              1.586.000
160 038162024 CABLE DRUM CPL. Ru Lo Cáp                 186.000
161 038162050 SPACER Lông Đền                    32.000
162 038171011 CONNECTING SLEEVE Khơp Nối                    39.000
163 038171030 HOLDER Vít                    48.000
164 038171041 FLANGE RING Vòng Gioăng                    32.000
165 038173011 AIR FILTER CPL. Loc Khí                 375.000
166 038173101 AIR FILTER CPL. Loc Khí                 375.000
167 038174021 COOLING PLATE Tấm Cách Nhiệt                 113.000
168 038174030 CONNECTING LINK Thanh Nối                    48.000
169 038174200 MUFFLER Bô Giam Thanh( Pô)              1.021.000
170 038174300 MUFFLER CATALYST CPL. Bộ Giảm Thanh              2.847.000
171 038180011 CLUTCH ASSY Bộ Li Hơp                 644.000
172 038180012 CLUTCH CPL Ly Hợp                 709.000
173 038213010 BRAKE BAND Đai Hãm                 271.000
174 038213040 PLATE Đêm                 102.000
175 038213190 CHIP GUIDE Chip Dẫn                 121.000
176 038213200 FOAM SPONGE  Loc Khí                    28.000
177 038213221 HAND GUARD CPL. Tay Dênh                 611.000
178 038213635 SPROCKET GUARD BLUE Tấm Chắn Xich              1.226.000
179 038213641 SPROCKET GUARD BLUE CPL. Tấm Chắn Xich                 910.000
180 038224020 DISC Vòng Đêm Dẹt                    32.000
181 038232010 BOLT Bu Lông                 136.000
182 038245011 OIL PUMP COMPLETE Bơm Nhiên Liệu              1.120.000
183 038245020 SUCTION LINE Ống                  379.000
184 038245031 PUMP DRIVE Bơm Dầu                 264.000
185 038245061 OIL PRESSURE LINE Ống Dân Dầu                 191.000
186 038245110 OIL LINE Ống Dẫn Dầu                    56.000
187 038250021 SPIKE BAR Cữ Chặn                 379.000
188 038310020 TUBULAR HANDLE ASSY Ống Điều Khiển                 947.000
189 038310062 CLAMP Kẹp                    97.000
190 038310110 WRAP AROUND HANDLE Bọc Tay Cầm              3.659.000
191 039130021 CYLINDER AND PISTON ASSY Xy Lanh              5.571.000
192 039130022 CYLINDER + PISTON CPL Xy Lanh              5.846.000
193 039130032 CYLINDER + PISTON CPL Xylanh              5.846.000
194 040130023 CYLINDER/ PISTON CPL. Xy Lanh              4.457.000
195 040130034 CYLINDER PISTON CPL.DECO Xylanh              5.113.000
196 0440109970 OIL SEAL (S) FOR BHX2500 Phớt Dầu                    72.000
197 0440129950 OIL SEAL (L) FOR EBH340U Phớt Dầu                    76.000
198 0440129960 OIL SEAL (L) FOR BHX2500 Phốt Dầu                    80.000
199 0565089970 CLIP FOR BHX2500 Kẹp                    11.000
200 0565099990 CLIP Gá Kẹp                    11.000
201 0565119990 CLIP Gá Kẹp                    11.000
202 0600109940 BALL BEARING 6000ZZ Vòng Bi                 134.000
203 0600129820 BALL BEARING Vòng Bi                 154.000
204 0600129950 BALL BEARING Vòng Bi                 154.000
205 0600159800 BALL BEARING Vòng Bi              1.176.000
206 0600159880 BALL BEARING 6202C3 Vòng Bi                 108.000
207 0600159970 BALL BEARING Vòng Bi                 160.000
208 0600179800 BALL BEARING Vòng Bi                 124.000
209 0650109950 SPARK PLUG CMR6A Bugi                 401.000
210 0650149710 SPARK PLUG Bugi                 201.000
211 0654009931 PLUG CAP SPRING FOR BBX7600 Nắp Bugi Lòxo                    11.000
212 0660000361 SWITCH Công Tắc                 247.000
213 0662009650 STOP SWITCH Công Tắc Tín Hiệu                    85.000
214 10268000MS BEARING Vòng Bi                 308.000
215 108164020 STARTER ROPE Dây Khởi Động                    41.000
216 108166051 STARTER RATCHET CPL. Chốt Khởi Động                 357.000
217 113150150 PUMP DIAPHRAGM Bơm                    85.000
218 11800600MS BEARING CASE Hộp Bạc Đạn                 232.000
219 119132060 SPRING RING Lo Xo                    17.000
220 119224070 RIM SPROCKET Vành                 147.000
221 122164010 STARTER ROPE Dây Khởi Động                    30.000
222 122193-4 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 331.000
223 122202-9 TRIMMER BASE ASS''Y Đế                 678.000
224 122230-4 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi              1.042.000
225 122238-8 TRIMMER BASE ASS''Y Đế                 368.000
226 122256-6 GUIDE HOLDER ASS''Y Dẫn Hướng                 587.000
227 122263-9 BASE SET Đế                 492.000
228 122296-4 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 273.000
229 122321-1 DUST BAG ASS''Y Túi Bụi                 321.000
230 122343-1 TRIMMER GUIDE ASS''Y Thanh Dẫn Cắt Mép Ba Vớ                 485.000
231 122351-2 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 115.000
232 122391-0 STRAIGHT GUIDE ASS''Y Mép Dẫn Cắt                 162.000
233 122402-1 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi              1.059.000
234 122446-1 HOLDER ASS''Y Giá Đỡ                 847.000
235 122464-9 GRIP ASS''Y Tay Cầm                  427.000
236 122470-4 VISE ASS''Y Kẹp              2.687.000
237 122472-0 SET PLATE ASS''Y Tấm Thép                    58.000
238 122473-8 ANGLE GUIDE ASS''Y Dẫn Hướng Góc                 899.000
239 122474-6 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 167.000
240 122523-9 DUST BAG ASS''Y Túi Bụi                    54.000
241 122536-0 VISE ASS''Y Kẹp                 152.000
242 122548-3 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 121.000
243 122562-9 DUST BAG ASS''Y Túi Bụi                 293.000
244 122563-7 VISE ASS''Y Kẹp              1.319.000
245 122567-9 VICE ASS''Y Kẹp              1.278.000
246 122574-2 DRILL CHUCK ASS''Y Đầu Khoan Không Khoán              1.177.000
247 122683-7 BASE SET Đế                 784.000
248 122700-3 GUIDE HOLDER ASS''Y Dẫn Hướng                 299.000
249 122703-7 TRIMMER GUIDE ASS''Y Mép Dẫn Cắt                    85.000
250 122704-5 STRAIGHT GUIDE ASSEMBLY Mép Dẫn                     52.000
251 122707-9 RULER ASS''Y Thước Đo                 238.000
252 122716-8 SUB PLATE ASS''Y Miếng Chèn                    61.000
253 122727-3 SIDE GRIP ASS''Y Tay Cầm                 596.000
254 122793-0 DUST BAG ASS''Y Túi Lọc Bụi                 379.000
255 122846-5 WHEEL COVER 180K ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 188.000
256 122847-3 WHEEL COVER 230K ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 204.000
257 122852-0 DUST BAG ASSEMBLY Túi Bụi                    54.000
258 122853-8 DUST BAG ASSEMBLY Túi Bụi                    85.000
259 122854-6 VISE ASSEMBLY Kẹp                 329.000
260 122878-2 GRIP ASSEMBLY Tay Cầm                 178.000
261 122885-5 WHEEL COVER ASSY Chụp Bảo Vệ                    61.000
262 122891-0 WHEEL COVER 230K ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 175.000
263 122896-0 WHEEL COVER ASSY Chụp Bảo Vệ                 193.000
264 122913-6 WHEEL COVER 230CK ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 253.000
265 122914-4 WHEEL COVER 180CK ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 293.000
266 122930-6 VISE ASS''Y Kẹp              2.312.000
267 122939-8 WHEEL COVER 180AK ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ                 152.000
268 123004-6 SHARPENING HOLDER ASS''''Y Bệ Mài Lưỡi Bào                    74.000
269 123006-2 SHARPENING HOLDER ASS''''Y Bệ Mài Lưỡi Bào                 147.000
270 123009-6 BLADE GAUGE ASS''''Y Thước Canh Lưỡi                 306.000
271 123022-4 TRIMMER GUIDE ASS''Y Thanh Dẫn Cắt Mép Ba Vớ                 139.000
272 123029-0 STRAIGHT GUIDE ASS''Y Dẫn Hướng                 537.000
273 123055-9 SHARPENING HOLDER ASS''''Y Bệ Mài Lưỡi Bào                    80.000
274 123060-6 GUIDE RULE ASS''Y Thước Dẫn                 345.000
275 123062-2 BLADE GAUGE ASS''Y Thước Canh Lưỡi                    65.000
276 123099-9 WHEEL COVER 125AK ASSE Chụp Bảo Vệ                 104.000
277 123149-0 ANGLE GUIDE COMPLETE Dẫn Hướng Góc                 399.000
278 125172-1 WHEEL COVER ASS''Y Chụp Bảo Vệ                 184.000
279 125176-3 GEAR ASS''''Y Bánh Răng                 409.000
280 125191-7 GEAR ASS''Y C Bánh Răng              1.181.000
281 125208-6 GEAR ASS''''Y Bánh Răng                 451.000
282 125231-1 GEAR ASS''Y E Bánh Răng              1.194.000
283 125266-2 WHEEL COVER 9536NB Chụp Bảo Vệ                    50.000
284 125268-8 WHEEL COVER Chụp Bảo Vệ                    50.000
285 125283-2 GEAR ASSEMBLY JR3050T Bánh Răng                 241.000
286 125310-5 SPEED CHANGE LEVER ASSEMBLY Nút Chuyển Chế Độ                      9.000
287 125375-7 TORQUE LIMITTER ASS''''Y Bộ Hạn Chế Lực Xoắn              2.084.000
288 125386-2 TORQUE LIMITER ASSEMBLY Bộ Hạn Chế Lực Xoắn                 758.000
289 125391-9 CLUTCH ASS''Y D Khớp Ly Hợp              2.329.000
290 125393-5 CLUTCH ASS''Y F Bộ Ly Hợp              2.043.000
291 125399-3 TORQUE LIMITER ASS''''Y Bộ Hạn Chế Lực Xoắn              1.289.000
292 125421-6 TORQUE LIMITER ASS''Y FOR HR3200C Bộ Hạn Chế Lực Xoắn              1.255.000
293 125460-6 GEAR ASSEMBLY Nhông                 448.000
294 125482-6 GEAR ASSEMBLY Nhông                 416.000
295 125484-2 GEAR ASSEMBLY                  Nhông                 745.000
296 125485-0 GEAR ASSEMBLY                  Nhông                 680.000
297 125539-3 GEAR ASS''Y Bánh Răng                 386.000
298 125552-1 CAM GEAR ASSEMBLY Bánh Răng Cam                 492.000
299 125795-5 CRANKSHAFT ASSEMBLY Trục Khuỷu              2.152.000
300 125808-2 IFNITION COIL ASSEMBLY Bộ Tăng Áp                 860.000
301 125829-4 CLUTCH ASSEMBLY                Khớp Ly Hợp                 518.000
302 125914-3 CYLINDER BLOCK ASSEMBLY        Bộ Xy Lanh              1.072.000
303 125917-7 STARTER COVER ASSY Chụp Bảo Vệ Nút Khởi Động                 334.000
304 125919-3 STARTER ASSEMBLY Bộ Khởi Động              1.044.000
305 125920-8 IGNITION COIL Bộ Tăng Áp                 869.000
306 125934-7 CAM GEAR ASSEMBLY Bánh Răng Cam                 472.000
307 125945-2 CLUTCH DRUM ASSEMBLY Bô Phận Chứa Khớp Trục                 945.000
308 125946-0 CYLINDER HEAD ASSEMBL Vỏ Xy Lanh              1.781.000
309 126000-3 GEAR ASSEMBLY Cụm Truyền Động                 422.000
310 126001-1 GEAR ASSEMBLY Cụm Truyền Động                 607.000
311 126006-1 IGNITION COIL ASSEMBL Bộ Tăng Áp                 917.000
312 126115-6 CAM GEAR ASSEMBLY Bánh Răng Cam                 425.000
313 126116-4 ROCKER ARM ASSEMBLY Tay Cầm                    69.000
314 126117-2 CLEANER PLATE ASSEMBLY Lọc Gió                 533.000
315 126118-0 CLEANER COVER ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ Lọc Gió                 225.000
316 126119-8 STARTER COVER ASSEMBLY Chụp Bảo Vệ Nút Khởi Động                 862.000
317 126121-1 CRANK SHAFT ASSEMBLY Tay Quay              1.493.000
318 126122-9 FLYWHEEL COMPLETE Bánh Lái( Bánh Đà)                 466.000
319 126137-6 CONTROL LEVER ASSEMBLY Thanh Điều Khiển              1.252.000
320 126138-4 TUBE ASSEMBLY Ống Đúc                 299.000
321 126149-9 CLEANER PLATE ASSEMBLY Lọc Gió                 830.000
322 126163-5 CONTROL LEVER ASSEMBLY Thanh Điều Khiển                 886.000
323 126165-1 RECOIL Lò Xo                 438.000
324 126186-3 ROPE ASSEMBLY Dây Khởi Động                 243.000
325 126188-9 GEAR ASSEMBLY Nhông                 444.000
326 126233-0 SPEED CHANGE LEVER ASSEMBLY Nút Chuyển Chế Độ                    11.000
327 126339-4 CARBURETOR ASSEMBLY Bộ Chế Hòa Khí              1.699.000
328 132025-7 NOZZLE ASSEMBLY Túi Bụi                 113.000
329 132311-6 ANVIL ASSY Trục              1.181.000
330 133132050 PISTON RING 52X1.2 Secmang (Bạc Pistong)                 332.000
331 133224010 RIM SPROCKET Vành                 167.000
332 133324-0 GEAR HOUSING ASS''Y Vỏ Bánh Răng                 780.000
333 133433-5 SWITCH  LEVER ASS''Y Công Tắc Chuyển Đổi                 206.000
334 133533-1 WHEEL COVER 150 ASS''''Y Chụp Bảo Vệ/ 9536Nb                 240.000
335 134182-7 NOZZLE ASS''Y Túi Bụi                 251.000
336 134645-3 BASE ASS''''Y Đế               1.289.000
337 134788-1 GEAR HOUSING ASS''Y FOR 6922NB Vỏ Nhông              1.694.000
338 134790-4 GEAR ASS''Y FOR 6922NB Bảnh Răng              1.824.000
339 134825-1 SOCKET 13-38 ASS''Y Khớp Nối                 104.000
340 134826-9 SOCKET 14-38 ASS''Y Khớp Nối                 104.000
341 134827-7 SOCKET 13-52 ASS''Y Khớp Nối                 145.000
342 134828-5 SOCKET 14-52 ASS''Y Khớp Nối                 145.000
343 134829-3 SOCKET 17-38 ASS''Y Khớp Nối                 110.000
344 134830-8 SOCKET 17-52 ASS''Y Khớp Nối                 110.000
345 134831-6 SOCKET 19-38 ASS''Y Khớp Nối                 113.000
346 134832-4 SOCKET 19-52 ASS''Y Khớp Nối                 110.000
347 134833-2 SOCKET 21-52 ASS''Y Khớp Nối                 150.000
348 134834-0 SOCKET 22-52 ASS''Y Khớp Nối                 162.000
349 134835-8 SOCKET 23-52 ASS''Y Khớp Nối                 162.000
350 134836-6 SOCKET 24-52 ASS''Y Khớp Nối                 169.000
351 134837-4 SOCKET 19-78 ASS''Y Khớp Nối                 202.000
352 134838-2 SOCKET 21-38 ASS''Y Khớp Nối                 132.000
353 134839-0 SOCKET 21-78 ASS''Y Khớp Nối                 202.000
354 134840-5 SOCKET 23-38 ASS''Y Khớp Nối                 137.000
355 134841-3 SOCKET 24-45 ASS''Y Khớp Nối                 171.000
356 134842-1 SOCKET 26-50 ASS''Y Khớp Nối                 197.000
357 134843-9 SOCKET 26-78 ASS''Y Khớp Nối                 254.000
358 134844-7 SOCKET 27-50 ASS''Y Khớp Nối                 197.000
359 134845-5 SOCKET 27-78 ASS''Y Khớp Nối                 266.000
360 134846-3 SOCKET 30-50 ASS''Y Ổ Cắm Điện                 208.000
361 134847-1 SOCKET 30-78 ASS''Y Khớp Nối                 280.000
362 134848-9 SOCKET 32-50 ASS''Y Khớp Nối                 214.000
363 134849-7 SOCKET 32-78 ASS''Y Khớp Nối                 299.000
364 134851-0 SOCKET 22-38 ASS''Y Khớp Nối                 137.000
365 134853-6 SOCKET 26-52 ASS''Y Khớp Nối                 238.000
366 134854-4 SOCKET 26-95 ASS''Y Khớp Nối                 488.000
367 134855-2 SOCKET 27-52 ASS''Y Khớp Nối                 238.000
368 134856-0 SOCKET 27-95 ASS''Y Khớp Nối                 488.000
369 134857-8 SOCKET 30-52 ASS''Y Khớp Nối                 238.000
370 134858-6 SOCKET 30-95 ASS''Y Khớp Nối                 488.000
371 134859-4 SOCKET 32-95 ASS''Y Khớp Nối                 488.000
372 134860-9 SOCKET 35-56 ASS''Y Khớp Nối                 292.000
373 134861-7 SOCKET 35-95 ASS''Y Khớp Nối                 514.000
374 134862-5 SOCKET 36-56 ASS''Y Khớp Nối                 301.000
375 134863-3 SOCKET 36-95 ASS''Y Khớp Nối                 548.000
376 134864-1 SOCKET 35-80 ASS''Y Khớp Nối                 537.000
377 134865-9 SOCKET 36-80 ASS''Y Khớp Nối                 537.000
378 134867-5 SOCKET 12-75 ASS''Y Khớp Nối                 875.000
379 134870-6 EXTENSION BAR 25.4 ASS''Y Khớp Nối              2.533.000
380 134871-4 SOCKET 32-52 ASS''Y Khớp Nối                 253.000
381 134872-2 SOCKET 41-80 ASS''Y Khớp Nối                 578.000
382 134873-0 BIT ADAPTER ASS''Y Đầu Nối Mũi              1.044.000
383 134874-8 EXTENSION BAR 12.7 ASS''Y Khớp Nối                 711.000
384 134877-2 UNIVERSAL JOINT 12.7 ASS''Y Khớp Nối              2.050.000
385 134890-0 SIDE HANDLE 68 ASS''Y Tay Cầm              1.079.000
386 134909-5 SIDE HANDLE ASS''Y Tay Cầm                 795.000
387 134997-2 EXTENSION BAR 19 ASS''Y Khớp Nối              1.644.000
388 134998-0 UNIVERSAL JOINT 19 ASS''Y Khớp Nối              3.135.000
389 135050-7 KNOB L ASSMEMBLE Nắp Cần Gạt                    24.000
390 135051-5 KNOB R ASSMEMBLE Nắp Cần Gạt                    28.000
391 135060-4 ROD ASS''Y Tay Biên              1.112.000
392 135108-2 TOOLLESS WHEEL COVER 125 ASS''Y Chụp Bảo Vệ                 145.000
393 135109-0 TOOLLESS WHEEL COVER 100 ASSY Chụp Bảo Vệ                 171.000
394 135132-5 DUST BAG ASSY Túi Bụi / Hs.Code 59??                 130.000
395 135192-7 WHEEL COVER 150 Chụp Bảo Vệ                 119.000
396 135196-9 WHEEL COVER 100 ASSY Chụp Bảo Vệ                    37.000
397 135197-7 GRIP 36 ASS''Y Tay Cầm                 600.000
398 135209-6 GRIP 36 ASS''Y Tay Cầm                 605.000
399 135222-4 DUST BAG ASSY Túi Bụi                 124.000
400 135269-8 SIDE HANDLE 82 ASSY Tay Cầm              1.157.000
401 135302-6 GRIP 36 ASS''Y Tay Cầm                    65.000
402 135332-7 GRIP 36 ASSEMBLY Tay Cầm                 581.000
403 135375-9 CYLINDER BLOCK COMPLETE Bộ Xy Lanh              1.107.000
404 135380-6 GRIP 36 ASSY Tay Cầm                 624.000
405 135384-8 CONTROLLER ASSY Bộ Điều Khiển                 511.000
406 135486-0 SUPPORT ASS''Y Thanh Hỗ Trợ                 139.000
407 135503-6 BASE ASS''Y Đế                 210.000
408 135539-5 CRANK SHAFT ASSEMBLY           Trục Khuỷu                 526.000
409 1360030000 GEAR CRANK ASS''Y Trục Bánh Răng              4.368.000
410 140021-1 MOTOR HOUSING COMPLETE FOR TW0200 Bộ Vỏ Máy                 843.000
411 140057-0 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 609.000
412 140091-0 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 104.000
413 140115-2 DUST BAG COMPLETE Túi Chứa Bụi                    45.000
414 140140-3 GEAR COMPLETE Bộ Bánh Răng                 436.000
415 140197-4 MAIN FRAME COMPLETE Bộ Khung Máy                 470.000
416 140264-5 TOOL HOLDER COMPLETE Nòng Thép                 345.000
417 140265-3 TOOL HOLDER COMPLETE Nòng Thép                 396.000
418 140267-9 INNER HOUSING COMPLETE Vỏ Máy Bên Trong                 180.000
419 140268-7 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 104.000
420 140269-5 INNER HOUSING COMPLETE Vỏ Bên Trong                  154.000
421 140270-0 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 104.000
422 140333-2 SWITCH LEVER A COMPLETE Công Tắc                    33.000
423 140422-3 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 149.000
424 140423-1 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 191.000
425 140426-5 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 113.000
426 140433-8 GEAR HOUSING COMPLETE          Vỏ Nhông                 136.000
427 140434-6 MOTOR HOUSING  COMPLETE        Bộ Vỏ Motor                 117.000
428 140441-9 PAD COMPLETE Bộ Đế                    56.000
429 140451-6 UNDER COVER COMPLETE Chụp Bảo Vệ Dưới                    22.000
430 140495-6 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 243.000
431 140496-4 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 241.000
432 140507-5 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 163.000
433 140648-7 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bọc Lưỡi                 646.000
434 140733-6 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 189.000
435 140734-4 BLADE CASE COMPLETE            Bộ Bọc Lưỡi Dao                 420.000
436 140774-2 TANK COMPLETE Hộp Chứa Dầu              1.296.000
437 140816-2 RATCHET COMPLETE Bộ Khởi Động              1.495.000
438 140817-0 CAM GEAR COMPLETE Bánh Răng Cam                 440.000
439 140820-1 CLUTCH DRUM COMPLETE Bộ Khớp Trục                 676.000
440 140831-6 TANK CAP COMPLETE Vỏ Hộp Chứa Dầu                 162.000
441 140846-3 CLUTCH DRUM COMPLETE Bộ Khớp Trục                 362.000
442 140898-4 ROCKER COVER COMPLETE Nắp Chụp                 180.000
443 140899-2 OIL CAP COMPLETE Bộ Nắp Dầu                    87.000
444 140900-3 CRANKSHAFT COMPLETE Trục Khuỷu              3.018.000
445 140901-1 CYLINDER BLOCK COMPLE Bộ Xy Lanh              3.750.000
446 140903-7 TOP COVER COMPLETE Nắp Chụp Trên                 332.000
447 140928-1 CYLINDER HEAD COMPLET Vỏ Xy Lanh              1.124.000
448 140939-6 MOTOR HOUSING COMPLETE         Vỏ Motor                 329.000
449 140944-3 BRACKET COMPLETE Mặt Ốp Máy Bào                 149.000
450 140946-9 HAMMER CASE COMPLETE Thanh Gõ                 130.000
451 140963-9 SWITCH PLATE COMPLETE Miếng Che  Công Tắc                    20.000
452 140980-9 CLUTCH DRUM ASSMBLY Bô Phận Chứa Khớp Trục                 228.000
453 141008-6 SHAFT PIPE B COMPLETE Bộ Tay Cầm                 475.000
454 141010-9 SHAFT PIPE A COMPLETE Tay Cầm                 544.000
455 141025-6 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                    85.000
456 141040-0 FILTER COVER COMPLETE Vỏ Lọc Khí                 685.000
457 141042-6 HOOD COMPLETE Nắp Chụp              1.798.000
458 141068-8 TOOL HOLDER COMPLETE Nòng Thép                 277.000
459 141070-1 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Bánh Răng                 152.000
460 141106-6 SHAFT PIPE A COMPLETE Tay Cầm                 947.000
461 141127-8 GEAR COMPLETE Bộ Nhông                 214.000
462 141128-6 SWITCH LEVER F COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    52.000
463 141238-9 SHAFT B COMPLETE Trục Tay Quay                 397.000
464 141247-8 FENCE COMPLETE Tấm Chắn                 223.000
465 141298-1 SWITCH BOX COVER COMPLETE Hộp Công Tắc                    71.000
466 141299-9 UPPER PIPE COMPLETE Tay Cầm Phia Trên                 301.000
467 141300-0 REAR FLAP COMPLETE Nắp Chụp Phía Sau                 139.000
468 141305-0 BATTERY COVER COMPLETE Bọc Vỏ Pin                 184.000
469 141327-0 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 145.000
470 141448-8 SWITCH COMPLETE Vỏ Máy                 370.000
471 141477-1 HAMMER CASE COMPLETE Vỏ Máy                 228.000
472 141521-4 ENGINE COVER COMPLETE Vỏ Động Cơ                 804.000
473 141522-2 BODY HOLDER COMPLETE Bộ Khung Máy                    37.000
474 141523-0 TANK COMPLETE Hộp Chứa Dầu                 617.000
475 141525-6 AIR CLEANER COVER COMPLETE Bộ Lọc Gió                 379.000
476 141546-8 REAR BAG COMPLETE Thùng Chứa                 830.000
477 141583-2 SWITCH PLATE COMPLETE Miếng Che Công Tắc                    56.000
478 141649-8 STARTER CASE COMPLETE Hộp Khởi Động                 397.000
479 141664-2 INNER HOUSING COMPLETE Vỏ Bên Trong                 191.000
480 141670-7 INSULATOR COMPL Bộ Cách Điện                 347.000
481 141672-3 PUMP BODY ASSEMBLY Ống Bơm Nhiên Liệu                 773.000
482 141690-1 CRANK SHAFT COMPLETE Tay Quay                 693.000
483 141691-9 GEAR HOUSING COPETE Vỏ Nhông                 841.000
484 141712-7 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 156.000
485 141717-7 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 247.000
486 141720-8 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bọc Lưỡi Dao                 332.000
487 141737-1 PUMP BODY Ống Bơm Nhiên Liệu                 329.000
488 141760-6 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 475.000
489 141764-8 TANK CAP COMPLETE Vỏ Hộp Chứa Dầu                 470.000
490 141772-9 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                    80.000
491 141775-3 BRACKET COMPLETE Mặt Ốp Máy Bào                 110.000
492 141795-7 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 620.000
493 141796-5 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 548.000
494 141797-3 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông              1.337.000
495 141866-0 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 338.000
496 141867-8 BASE COMPLETE Đế                 390.000
497 141868-6 MOTOR BRACKET COMPLETE Vỏ Motor                 386.000
498 141899-5 CAM HOUSING COMPLETE Vỏ Bánh Răng Cam                 115.000
499 141921-8 NOZZLE ADAPTER COMPLETE Bộ Điều Chỉnh Vòi Phun                    89.000
500 141950-1 GEAR COMPLETE                  Bộ Bánh Răng                 137.000
501 141951-9 GEAR COMPLETE                  Bộ Bánh Răng                 141.000
502 142128-9 INSULATOR COMPLETE Bộ Cách Điện                 201.000
503 142134-4 SUB CONTROLLER COMPLETE Đế Cảm Biến                 670.000
504 142139-4 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 247.000
505 142150-6 TUBE COMPLETE Bộ Ống Đúc                    80.000
506 142205-7 CRANK SHAFT COMPLETE           Trục Khuỷu              3.374.000
507 142252-8 PIPE COMPLETE Tay Cầm                 854.000
508 142753-6 GEAR HOUSING COMPLETE            Vỏ Nhông                 249.000
509 142754-4 GEAR HOUSING COMPLETE                   Bộ Vỏ Nhông                 368.000
510 150585-7 BASE COMPLETE Nhông              1.436.000
511 150647-1 BLADE CASE COMPLETE 4100NH 4100NH Bộ Bọc Lưỡi Dao                 119.000
512 150662-5 SUB FENCE COMPLETE Tấm Chắn Phụ                 123.000
513 150916-0 GEAR HOUSING COMPLETE 2414NB Bộ Vỏ Nhông                 565.000
514 150958-4 HOUSING L COMPLETE Phụ Kiện Đi Kèm                 620.000
515 150969-9 MOTOR HOUSING COMPLETE 9067 Vỏ Motor                 210.000
516 150978-8 TENSION ROLLER COMPLETE MT990 MT990 Ru Lô                 288.000
517 150979-6 FLAME COMPLETE Bộ Khung Máy              2.264.000
518 150980-1 STEEL PLATE COMPLETE Tấm Đệm Thép                 163.000
519 150981-9 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 624.000
520 151113-1 DRIVING ROLLER COMPLETE Ru Lô/ 9924Db                 871.000
521 151121-2 DRIVING ROLLER COMPLETE Quả Lô                 778.000
522 151158-9 BASE COMPLETE 3612BR Bộ Đế                 886.000
523 151189-8 FRAME COMPLETE Bộ Khung Máy              2.115.000
524 151232-3 BASE COMPLETE Phụ Tùng Đế Máy Chà Nhám Rung Model Bo4540                 204.000
525 151457-9 BARREL COMPLETE Nòng              2.210.000
526 151594-9 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông              1.025.000
527 151631-9 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 381.000
528 151720-0 GEAR HOUSING COMPLETE 6825 Bộ Vỏ Nhông                 215.000
529 151722-6 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 130.000
530 151738-1 GEAR HOUSING COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 280.000
531 151739-9 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 299.000
532 151780-2 DUST BAG COMPLETE Túi Bụi                    54.000
533 151791-7 GEAR COMPLETE Bộ Nhông                 468.000
534 151829-8 GEAR HOUSING COMPLTETE Bộ Vỏ Nhông              1.112.000
535 151847-6 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bộc Lưỡi Dao                 529.000
536 151848-4 MOTOR HOUSING COMPLETE N5900B Vỏ Máy                 392.000
537 151874-3 GEAR HOUSING COCMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 800.000
538 152104-5 TENSION ROLLER COMPLETE Quả Lô                  507.000
539 152145-1 BEARING HOUSING COMPLETE FOR 6905B Vỏ Bạc Đạn                 702.000
540 152176-0 DICE HOLDER COMPLETE Dụng Cụ Giữ Khuôn Dập              4.905.000
541 152180-9 CRANK SHAFT COMPLETE Khánh Biên                  626.000
542 152196-4 BRACKET COMPLETE Mặt Ốp Máy Bào                 566.000
543 152252-0 CASING COMPLETE Chốt                 163.000
544 152253-8 CASING COMPLETE Chốt                 136.000
545 152338-0 CYLINDER LINER COMPLETE Trục Xi Lanh               2.130.000
546 152448-3 SWITCH LEVER COMPLETE 2414NB Bộ Gạt Công Tắc                    26.000
547 152454-8 CRANK COMPLETE Tay Quay/ 4304                 176.000
548 152457-2 PAPER CLAMP COMPLETE Kẹp Nhám                 221.000
549 152465-3 BEARING CASE COMPLETE FOR 6951 Hộp Bạc Đạn                 137.000
550 152486-5 PUNCH HOLDER COMPLETE FOR JN3200 Mũi Khoét                 852.000
551 152491-2 GRIP 36 COMPLETE Tay Cầm                    72.000
552 152531-6 BEARING BOX COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                    97.000
553 152539-0 GRIP 36 COMPLETE Tay Cầm                    41.000
554 152553-6 SPINDLE COMPLETE Trục                 604.000
555 152567-5 MOTOR BRACKET COMPLETE Vỏ Motor                 563.000
556 152572-2 SPINDLE COMPLETE Trục                 217.000
557 152577-2 BEARING CASE COMPLETE 4322 Hộp Bạc Đạn                 117.000
558 152578-0 RETAINER COMPLETE 4322 Cữ Giữ Lưỡi                    35.000
559 152582-9 HOLDER ARM COMPLETE FOR 6951 Chuyển Đổi Gốc Độ                 202.000
560 152583-7 HAMMER CASE COMPLETE FOR 6951 Búa                 561.000
561 152585-3 TENSION ROLLER COMPLETE Trục Lô                 123.000
562 152600-3 BEARING CASE COMPLETE 4324 Hộp Bạc Đạn                 115.000
563 152601-1 RETAINER COMPLETE 4324 Cữ Giữ Lưỡi                    17.000
564 152606-1 SPINDLE COMPLETE Trục                 141.000
565 152660-5 HAMMER CASE COMPLETE Khung Máy Khoan                 995.000
566 152661-3 HAMMER CASE COMPLETE Khung Máy Khoan                 977.000
567 152675-2 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 505.000
568 152690-6 BEARING  RETAINER COMPLETE Đệm Bạc Đạn/ Roan Bạc Đạn                 188.000
569 152809-7 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 605.000
570 152836-4 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 236.000
571 152869-9 MOTOR HOUSING COMPLETE 5 Vỏ Motor                 325.000
572 152902-7 FAN HOUSING COMPLETE Cánh Quạt                 119.000
573 152903-5 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 214.000
574 152947-5 RETAINER COMPLETE Bộ Định Vị                 199.000
575 153119-5 GEAR COMPLETE Trục Bánh Răng                 362.000
576 153133-1 GEAR COMPLETE Bộ Bánh Răng                 589.000
577 153138-1 CRANK SHAFT COMPLETE Trục Tay Quyay                  960.000
578 153141-2 CRANK SHAFT COMPLETE Trục Tay Quyay               1.161.000
579 153178-9 GEAR COMPLETE Trục Bánh Răng                 546.000
580 153199-1 SPINDLE COMPLETE FOR 6905H Trục              1.135.000
581 153230-3 SPINDLE  COMPLETE FOR 6951 Trục                 748.000
582 153252-3 HELICAL GEAR 31 COMPLETE Nhông                 396.000
583 153253-1 GEAR COMPLETE Trục Bánh Răng                 553.000
584 153254-9 GEAR COMPLETE 4322 Trục Bánh Răng                 104.000
585 153260-4 GEAR COMPLETE 4324 Trục Bánh Răng                 160.000
586 153284-0 HANDLE COVER COMPLETE Bộ Tay Cầm                 117.000
587 153289-0 CHANGE LEVER COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    20.000
588 153290-5 NEEDLE BEARING COMPLETE Bạc Đạn Đũa                    65.000
589 153291-3 HELICAL GEAR 43 COMPLETE Nhông Máy Chà Nhám Băng                 527.000
590 153293-9 MOTOR HOUSING COMPLETE MT410 Vỏ Motor                 188.000
591 153299-7 CAM COMPLETE Bộ Cam                    52.000
592 153319-7 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 635.000
593 153334-1 RETAINER COMPLETE Cữ Giữ Lưỡi                 416.000
594 153335-9 GEAR COMPLETE Bộ Nhông                 851.000
595 153336-7 CRANK COMPLETE Tay Quay                    69.000
596 153337-5 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 774.000
597 153338-3 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 669.000
598 153361-8 CLAMP LEVER COMPLETE Kẹp Nhám                    72.000
599 153362-6 PAPER CLAMP COMPLETE Kẹp Nhám/ Bo4901                 156.000
600 153374-9 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 459.000
601 153379-9 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 227.000
602 153384-6 CLAMPER COMPLETE Kẹp Nhám Của Máy Chà Nhám Rung Model Bo4540                 154.000
603 153389-6 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 839.000
604 153423-2 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 137.000
605 153443-6 CARRIER COMPLETE A Giá Đỡ                 152.000
606 153446-0 SPUR GEAR 20 COMPLETE Bộ Nhông                 102.000
607 153449-4 GEAR HOUSING COMPLETE MT650 Bộ Vỏ Nhông                    82.000
608 153488-4 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 347.000
609 153489-2 GRIP 36 COMPLETE Tay Cầm                    22.000
610 153504-2 GRIP 36 COMPLETE Tay Cầm                    37.000
611 153536-9 MOTOR HOUSING COMPLETE MT580 Vỏ Motor                 238.000
612 153539-3 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 618.000
613 153542-4 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông              1.380.000
614 153581-4 HAMMER CASE COMPLETE FOR TW0200 Búa                 767.000
615 153583-0 INTERNAL GEAR COVER COMPLETE FOR TW0200 Bọc Vỏ Nhông Bên Trong                 238.000
616 153600-6 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông Dùng Cho Máy Cắt                 539.000
617 153601-4 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 191.000
618 153620-0 GEAR HOUSING COVER COMPLETE HP2050F Bọc Vỏ Nhông                 134.000
619 153621-8 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 227.000
620 153622-6 GEAR COMPLETE HP2071F Bộ Nhông                 358.000
621 153623-4 HAMMER CASE COMPLETE FOR TW0350 Búa                 903.000
622 153624-2 HAMMER CASE COVER COMPLETE FOR TW0350 Búa                 678.000
623 153625-0 MOTOR HOUSING FOR TW0350 Vỏ Máy                 821.000
624 153626-8 SPUR GEAR 19-41 COMPLETE FOR TW0350 Nhông                 490.000
625 153664-0 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bọc Lưỡi Dao                 381.000
626 153684-4 SPUR GEAR 20 COMPLETE C Bộ Nhông                 104.000
627 153746-8 BRACKET COMPLETE MT190 Mặt Ốp Máy Bào                    97.000
628 153763-8 BASE COMPLETE MT360 Bộ Đế                 412.000
629 153764-6 KNOB 50 COMPLETE Nút Công Tắc                    28.000
630 153765-4 MOTOR BRACKET COMPLETE MT360 Vỏ Motor                 386.000
631 153792-1 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 368.000
632 153851-1 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 240.000
633 153872-3 INNER SUPPORT COMPLETE FOR 6922NB Trạm Công Tắc Bên Trong              2.505.000
634 153882-0 GEAR COMPLETE Bộ Nhông                 117.000
635 153909-6 OUTER SLEEVE 22-39 COMPLETE Bạc Đệm Bên Ngoài              1.317.000
636 153924-0 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông              1.439.000
637 154463-3 ARM COMPLETE Giá Đỡ Bộ Điều Chỉnh                 280.000
638 154476-4 GEAR COMPLETE Trục Bánh Răng                 225.000
639 154481-1 INNER HOUSING COMPLETE MT813 Ốp Đầu                  110.000
640 154497-6 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 277.000
641 154499-2 GEAR HOUSING COVER COMPL Bộ Vỏ Nhông                 416.000
642 154500-3 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 336.000
643 154502-9 SLIDER SUPPORT COMPLETE Thanh Trượt                 429.000
644 154545-1 CRANK CAM COMPLETE Nắp Dầu                 375.000
645 154547-7 BEARING COMPLETE Bộ Bạc Đạn                 163.000
646 154549-3 TORQUE LIMITER CPL Bộ Hạn Chế Lực Xoắn                 880.000
647 154551-6 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 275.000
648 154555-8 HAMMER CASE COMPLETE FOR TW1000 Búa              3.659.000
649 154556-6 MOTOR HOUSING COMPLETE FOR TW1000 Bộ Vỏ Máy              1.408.000
650 154582-5 CRANK SHAFT COMPLETE Trục Tay Quay/ Hm1305                 568.000
651 154584-1 SWITCH LEVER B COMPLETE Gạt Công Tắc                    28.000
652 154585-9 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông              1.629.000
653 154623-7 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                 719.000
654 154626-1 SWITCH HOLDER COMPLETE Bộ Giữa Công Tắc                    30.000
655 154665-1 WHEEL COVER 230 COMPLETE Chụp Bảo Vệ                 202.000
656 154668-5 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                    74.000
657 154671-6 MOTOR HOUSING COMPLETE GA7020 Vỏ Motor                 316.000
658 154672-4 WHEEL COVER 230 COMPLETE Chụp Bảo Vệ                 117.000
659 154674-0 WHEEL COVER 180 COMPLETE Chụp Bảo Vệ                    84.000
660 154755-0 WHEEL COVER COMPLETE Chụp Bảo Vệ                    61.000
661 154763-1 LEVER COMPLETE Bộ Chuyển Đổi                    19.000
662 154788-5 SLIDER COMPLETE Thanh Trượt                 230.000
663 154880-7 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 193.000
664 154890-4 TOOL HOLDER COMPLETE Nòng Thép                 433.000
665 154989-5 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                 747.000
666 155174-3 BASE COMPLETE Bộ Đế                 189.000
667 155263-4 TRIMMER SHOE Chân Đế                 715.000
668 155763-4 MOTOR BRACKET Mặt Ốp              1.183.000
669 155811-9 OIL VESSEL COMPLETE Bộ Phớt Dầu                    61.000
670 156087-1 HAMMER CASE Hộp Đựng Búa              1.930.000
671 156226-3 FRAME Vỏ              3.204.000
672 156433-8 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                 869.000
673 156448-5 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 371.000
674 156467-1 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 578.000
675 156544-9 HAMMER CASE FOR 6905B Búa              1.983.000
676 156580-5 GEAR HOUSING COVER Vỏ Nhông                 451.000
677 156651-8 GEAR HOUSING COVER Vỏ Nhông                 522.000
678 156652-6 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 743.000
679 156709-3 MOTOR HOUSING COVER Vỏ Máy                 795.000
680 156725-5 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 722.000
681 156731-0 GEAR HOUSING COVER Vỏ Nhông                 466.000
682 156734-4 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                 700.000
683 156833-2 GEAR HOUSING COVER FOR JN3200 Hộp Đựng Bánh Răng                 696.000
684 156838-2 GEAR HOUSING FOR JN3200 Vỏ Nhông              2.041.000
685 156916-8 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 994.000
686 157030-3 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 797.000
687 157109-0 MOTOR HOUSING COMPLETE 3612BR Vỏ Motor                 799.000
688 157114-7 GEAR HOUSING COVER Vỏ Nhông                 678.000
689 157627-8 CRANK HOUSING COMPLETE Ổ Nhôm              1.090.000
690 157628-6 GEAR HOUSING Vỏ Nhông ( Vỏ Bánh Răng)                 453.000
691 157640-6 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông              1.163.000
692 157842-4 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Vỏ Nhông                 353.000
693 158024-1 HOOK COMPLETE Móc                    30.000
694 158057-6 GRIP 36 COMPLETE Tay Cầm                    87.000
695 158070-4 FRAME COMPLETE MT940 Bộ Khung Máy                 769.000
696 158071-2 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 477.000
697 158072-0 HELICAL GEAR 42 COMPLETE Nhông                 139.000
698 158092-4 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông              1.738.000
699 158119-0 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 773.000
700 158131-0 GRIP 36 COMPLETE Bộ Tay Cầm                 292.000
701 158139-4 HELICAL GEAR 43 COMPLETE Nhông                 776.000
702 158178-4 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông              1.001.000
703 158206-5 SPINDLE COMPLETE GA7020 Trục                 108.000
704 158209-9 SPINDLE COMPLETE Chốt                    85.000
705 158215-4 INNER HOUSING COMPLETE H Vỏ Máy Bên Trong                 160.000
706 158216-2 GEAR HOUSING COMPLETE HR180D HR180D Vỏ Nhông                 245.000
707 158232-4 GEAR HOUSING COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 249.000
708 158241-3 CRANK HOUSING COMPLETE Ổ Nhôm              1.248.000
709 158242-1 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 776.000
710 158278-0 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy                 219.000
711 158281-1 SWITCH HOLDER COMPLETE Công Tắc                    19.000
712 158282-9 CONNECTING ROD COMPLETE HR2810 HR2810 Phụ Kiện Đi Kèm                    58.000
713 158284-5 CHANGE LEVER COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    19.000
714 158285-3 TOOL HOLDER COMPLETE Nòng Thép              1.345.000
715 158287-9 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 130.000
716 158288-7 BARREL COMPLETE Nòng                 241.000
717 158289-5 CRANK HOUSING COMPLETE HR2810 Ổ Nhôm                 481.000
718 158299-2 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 851.000
719 158305-3 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 212.000
720 158323-1 PAD COMPLETE Bộ Đế                    58.000
721 158324-9 PAD COMPLETE Bộ Đế                    82.000
722 158325-7 PAD COMPLETE Bộ Đế                 143.000
723 158326-5 PAD COMPLETE Bộ Đế                 115.000
724 158386-7 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy              5.200.000
725 158387-5 HELICAL GEAR 37 COMPLETE Nhông              1.142.000
726 158388-3 FELT COMPLETE Bộ Phớt (Cái Này Giống Tấm Nỉ)                 266.000
727 158392-2 RETAINER COMPLETE Cử Giữ Lưỡi                    35.000
728 158393-0 RETAINER COMPLETE Cử Giữ Lưỡi/ Bộ Định Vị                    35.000
729 158403-3 SWITCH LEVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                    69.000
730 158408-3 ADJUST RING COMPLETE Đệm Điều Chỉnh                    80.000
731 158412-2 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 162.000
732 158437-6 SPUR GEAR 33 COMPLETE FOR HR3200C Nhông                    48.000
733 158533-0 BARREL COMPLETE FOR HR3200C Nòng                 513.000
734 158534-8 GEAR HOUSING COMPLETE FOR HR3200C Hộp Đở Bánh Răng                 260.000
735 158574-6 Tool Holder Complete Nòng Thép                 511.000
736 158575-4 Tool Holder Complete Nòng Thép                 643.000
737 158595-8 PAD COMPLETE Bộ Đế                    63.000
738 158659-8 HANDLE COMPLETE Tay Cầm                 245.000
739 158676-8 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 121.000
740 158713-8 CRANK HOUSING COMPLETE FOR HR3200C Ổ Nhôm                 929.000
741 158796-8 PAD COMPLETE Đế Dùng Cho Máy Chà Nhám Rung Mt920                    39.000
742 158859-0 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 828.000
743 158869-7 RETAINER COMPLETE Cử Giữ Lưỡi                    28.000
744 158870-2 GEAR HOUSING COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 228.000
745 158871-0 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bộ Bọc Vỏ Nhông                 143.000
746 158873-6 CRANK PLATE COMPLETE Miếng Tay Quay                    41.000
747 158874-4 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                    37.000
748 158881-7 GEAR HOUSING HSA COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 193.000
749 158883-3 GEAR HOUSING HP COMPLETE Bộ Vỏ Nhông                    84.000
750 158885-9 GEAR 38S COMPLETE Bộ Bánh Răng                 312.000
751 158896-4 GEAR HOUSING LN COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                 249.000
752 158898-0 HAMMER CASE COMPLETE Búa                    97.000
753 158899-8 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                    67.000
754 158913-0 HELICAL GEAR 49 COMPLETE Bánh Răng                 210.000
755 158957-0 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 134.000
756 158978-2 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor              1.553.000
757 158980-5 KNOB 55 COMPLETE Tay Cầm                 156.000
758 158982-1 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Bọc Vỏ Nhông                    58.000
759 158985-5 BEARING BOX COMPLETE Hộp Bạc Đạn                 726.000
760 158986-3 CONTROLLER COVER COMPLETE Bộ Chụp Điều Khiển                 191.000
761 159140-2 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 841.000
762 159161-4 MOTOR HOUSING FOR 6905B Vỏ Máy                 875.000
763 159247-4 MOTOR HOUSING Vỏ Motor              2.242.000
764 159252-1 GEAR HOUSING COMPLETE Bộ Vỏ Nhông Máy Cắt Nhôm Để Bàn Model Ls1030                 358.000
765 159278-3 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 520.000
766 159336-5 Main Frame Khung Máy              1.092.000
767 159488-2 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 932.000
768 159634-7 MOTOR HOUSING Vỏ Máy Bên Trong                 823.000
769 159675-3 MOTOR HOUSING COMPLETE FOR 6922NB Bộ Vỏ Máy                 726.000
770 159681-8 MAIN FRAME COMPLETE 1900B Bộ Khung Máy Bao 1900B                 576.000
771 159710-7 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 657.000
772 159750-5 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 449.000
773 159757-1 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Bánh Răng              1.047.000
774 159758-9 GEAR HOUSING COVER COMPLETE Vỏ Nhông              1.008.000
775 159767-8 MOTOR HOUSING COMPLETE Vò Motor                 288.000
776 159771-7 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                 708.000
777 159846-2 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 269.000
778 159847-0 CRANK HOUSING COMPLETE Ổ Nhôm                 702.000
779 159911-7 GEAR HOUSING COMPLETE 41 Bọc Vỏ Nhông                 124.000
780 159930-3 GEAR CASE COMPLETE FOR 6922NB Bộ Vỏ Nhông              1.124.000
781 159951-5 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 557.000
782 159962-0 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor                 650.000
783 161061-6 DRUM 1900B Ốp Bào                 212.000
784 161140-0 DRUM Ốp Bào Dùng Cho Máy Bào                 277.000
785 161141-8 DRUM Ốp Bào                 375.000
786 162149-5 CUSHION PLATE FOR 6905H Đệm Thép                 119.000
787 162171-2 BEARING RETAINER 24 FOR BO4901 Đệm Bạc Đạn                    95.000
788 162199-0 DRIVING ROLLER Ru Lô                 464.000
789 162216-6 ROLLER 34-295 Quả Lô              2.611.000
790 162218-2 SLEEVE Bạc Đệm                 149.000
791 162229-7 CHANGE LEVER COMPLETE HR2450 Công Tắc Chuyển Chế Độ                    20.000
792 162244-1 CHANGE LEVER COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    11.000
793 162245-9 CHANGE LEVER COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    17.000
794 162248-3 DRIVING ROLLER Ru Lô                 158.000
795 162256-4 LINK LEVER COMPLETE Chuyển Chế Độ                    13.000
796 162259-8 LEVER COMPLETE Công Tắc Chuyển Chế Độ                    22.000
797 162279-2 LEVER COMPLETE Bộ Chuyển Đổi                    26.000
798 163080-8 TEMPLET GUIDE 29 Dẫn Hướng                 286.000
799 163107-4 CLAMPER Kẹp                    87.000
800 163397-9 BASE Đế                    61.000
801 163398-7 TENSION ROLLER ARM Tấm Gá Ru Lô                 414.000
802 163430-7 LOCK PLATE COMPLETE HR2450 Chốt Khóa                     17.000
803 163445-4 WHEEL COVER Chụp Bảo Vệ                 314.000
804 163446-2 WHEEL COVER Chụp Bảo Vệ                 316.000
805 163447-0 GASOLINE FILTER Lọc Dầu                    52.000
806 163451-9 SHOE FOR JR3050T Tấm Lót                    76.000
807 163453-5 SHOE Tấm Lót                 100.000
808 163477-1 TENSION ROLLER ARM MT940 Tấm Gá Ru Lô                 163.000
809 163532-9 FILTER Lọc Gió                    95.000
810 164019-4 GUIDE RULE Thước Dẫn                 201.000
811 164095-8 GUIDE RULE Thước Dẫn                    71.000
812 164350-8 PIPE Ống Dẫn                 741.000
813 164367-1 GUIDE RULE Thước Dẫn                    80.000
814 164379-4 TEMPLET GUIDE 9.5 Dẫn Hướng                 351.000
815 164388-3 TEMPLET GUIDE 12 Dẫn Hướng                 321.000
816 164393-0 TEMPLET GUIDE 20 Dẫn Hướng                 370.000
817 164405-9 PIPE Ống Dẫn Nước                 219.000
818 164470-8 TEMPLET GUIDE 27 Dẫn Hướng                 269.000
819 164471-6 TEMPLET GUIDE 30 Dẫn Hướng                 306.000
820 164472-4 TEMPLET GUIDE 40 Dẫn Hướng                 384.000
821 164496-0 STEEL BAND Vòng Thép/ 9045B                 113.000
822 164533-0 GUIDE BAR Thanh Dẫn (Lam)                 971.000
823 164775-6 TEMPLET GUIDE 11 Dẫn Hướng                 355.000
824 164776-4 TEMPLET GUIDE 13 Dẫn Hướng                 355.000
825 164834-6 STRAIGHT GUIDE Thanh Dẫn Hướng                    82.000
826 165046-4 TEMPLET GUIDE 40 Dẫn Hướng                 334.000
827 165071-5 TOOL RETAINER Đệm Máy                 516.000
828 165074-9 CHIP ROD FOR 6922NB Tay Biên                  550.000
829 165089-6 ROD Phụ Kiện Đi Kèm                 657.000
830 165200-0 GUIDE BAR Lam                 344.000
831 165202-6 GUIDE BAR Thanh Dẫn                 394.000
832 165227-0 TOOL RETAINER Đệm Máy                 667.000
833 165245-8 GUIDE BAR Thanh Dẫn                 269.000
834 165247-4 GUIDE BAR                      Dẫn Hướng                 345.000
835 165323-4 BASE MT410 Đế                     72.000
836 165326-8 ROD Tay Biên                  631.000
837 165352-7 BASE MT240                     Đế                 747.000
838 165363-2 WHEEL COVER Chụp Bảo Vệ                    54.000
839 165364-0 TEMPLET GUIDE 24 Dẫn Hướng                 327.000
840 165366-6 TEMPLET GUIDE 17B Dẫn Hướng                 329.000
841 165367-4 SAFETY COVER Chụp Bảo Vệ                 362.000
842 165374-7 SAFETY COVER Bảo Vệ Dùng Cho Máy Cưa                 221.000
843 165405-2 CLUTCHDRUM COMPLETE Bộ Khớp Trục                 425.000
844 165431-1 BASE Đế                 360.000
845 165447-6 SUB BASE Đế Chèn                 366.000
846 165486-6 COVER FOR CUT OFF WHEEL 150 Chụp Bảo Vệ                 956.000
847 165489-0 Wheel Cover 150 Chụp Bảo Vệ                 113.000
848 165593-5 COUNTER WEIGHT Cân Đối Trọng                    82.000
849 165609-6 CRANK COMPLETE Tay Quay                    59.000
850 165636-3 CLUTCH DRUM Bô Phận Chứa Khớp Trục                 737.000
851 165668-0 FRONT SHAFT Trục Trước                 279.000
852 165669-8 REAR SHAFT Trục Sau                 293.000
853 165686-8 FRAME COMPLETE Bộ Khung Máy              1.480.000
854 165704-2 CLUTCH DRUM Bô Phận Chứa Khớp Trục                 331.000
855 165711-5 BASE Đế                    72.000
856 165714-9 WHEEL COVER 125 Chụp Bảo Vệ                 119.000
857 166078-4 DUST BAG Túi Chứa Bụi                    32.000
858 166106-5 DUST BAG Túi Bụi                    85.000
859 166107-3 CUSHION Vòng Đệm                 247.000
860 166108-1 BAND L Nẹp                 184.000
861 166109-9 BAND R Nẹp                 184.000
862 168296-0 BASE Đế                 202.000
863 168370-4 BASE  Đế                  214.000
864 168389-3 BLADE CASE COMPLETE Đế                 464.000
865 168393-2 OIL PUMP Nhông                 674.000
866 168398-2 PRIMER PUMP Bơm                    78.000
867 168401-9 SPARK PLUG Bugi                    74.000
868 168407-7 GUIDE BAR 10 Thanh Dẫn (Lam)              1.833.000
869 168408-5 GUIDE BAR 10 Thanh Dẫn (Lam)                 386.000
870 168410-8 SLEDER Thanh Trượt                 319.000
871 168475-0 CLUTCH DRUM Bô Phận Chứa Khớp Trục                 202.000
872 168497-0 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              1.044.000
873 168501-5 IGNITION COIL Bộ Tăng Áp                 468.000
874 168503-1 OIL PUMP COMPLETE Bộ Bơm Dầu                 351.000
875 168514-6 SLIDER Thanh Trượt                 102.000
876 168534-0 SPARK PLUG Bugi                 262.000
877 168563-3 CLUTCH SHOE                    Nhông Hình Khế                 191.000
878 168588-7 SPARK PLUG Bugi                 134.000
879 168590-0 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              1.428.000
880 168602-9 CARBURETOR ZAMA CIQ-X5283A     Bộ Chế Hòa Khí              1.105.000
881 168607-9 CLUTCH COMPLETE                Khớp Ly Hợp                    93.000
882 168608-7 STARTER COMPLETE BLUE          Bộ Khởi Động                 319.000
883 168638-8 EXHAUST MUFFLER Ống Giảm Thanh                  776.000
884 168641-9 CARBURETOR Bộ Chế Hoa Khí              1.135.000
885 168652-4 SPARK PLUG Bugi                 273.000
886 168653-2 CARBURETOR WT Bộ Chế Hoà Khí              2.173.000
887 168654-0 TUBE COMPLETE Bộ Ống Đúc                 217.000
888 168655-8 OIL TUBE COMPLETE Ống Dẫn Dầu                 126.000
889 168656-6 CLUTCH COMPLETE Bộ Khớp Trục                 891.000
890 168705-9 GEAR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông                 280.000
891 168714-8 IGNITION COIL Bộ Tăng Áp                 793.000
892 168724-5 TUBE COMPLETE Ống Tuýp                 349.000
893 168725-3 CARBURETOR Bộ Chế Hoà Khí              1.993.000
894 168742-3 CLUTCH DRUM Bộ Khớp Trục                 420.000
895 168744-9 CONTROLL CABLE Hộp Điều Khiển                 201.000
896 168745-7 SWITCH COMPLETE Bộ Công Tắc                 279.000
897 168746-5 SWIVEL PIPE COMPLETE Tay Quay                 254.000
898 168762-7 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí              1.059.000
899 170043110N GUARD Chắn Bảo Vệ                 228.000
900 170114100 TANK CAP COMPLETE Nắp Đậy Bình Chứa                 143.000
901 173218500N FLEXIBLE SHAFT Tay Cầm                 553.000
902 179111641 CRANKCASE KS ALU BLUE Hộp Số              2.502.000
903 179111653 CRANKCASE MS BLUE ALU Hộp Số              2.502.000
904 179130215 CYLINDER / PISTON CPL. D45 Xi Lanh              3.828.000
905 181021-2 CARBON BRUSH CB-51 Chổi Than                    39.000
906 181026-2 CARBON BRUSH CB-55 Chổi Than                    58.000
907 181030-1 CARBON BRUSH CB-100 FOR 6906 Chổi Than                    43.000
908 181038-5 A.C. CARBON BRUSH CB-105 Chổi Than                 124.000
909 181044-0 CARBON BRUSH SET Chổi Than                    37.000
910 181048-2 A.C. CARBON BRUSH CB-155 Chổi Than                 126.000
911 181111050 CHAIN CATCH Khóa Xích                    89.000
912 181111060 CRANK CASE GASKET Roan                    72.000
913 181112621 STARTER ASSY. BLUE Bộ Khởi Động              1.003.000
914 181114064 FUEL LINE Ống Dẫn Nhiên Liệu (Ống Dầu)                 225.000
915 181114202 TANK CAP COMPLETE Nắp Đậy Bình Chứa                 124.000
916 181114301 DAMPING SPRING CPL Lò Xo Giảm Chấn                 303.000
917 181114401 DAMPING SPRING CPL. Lò Xo Giảm Chấn                 293.000
918 181114605 FUEL TANK CPL. BLUE Bệ Đựng Dầu              2.775.000
919 181114652 COVER BLUE Nắp Bảo Vệ                 256.000
920 181117031 TORSION SPRING 12 Lò Xo                    43.000
921 181117081 LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                    89.000
922 181117110 TENSION SPRING Lò Xo                    33.000
923 181117121 THROTTLE LEVER Van Tiết Lưu                     98.000
924 181117132 SAFETY LOCKING KEY Van Khoá An Toàn                    89.000
925 181118-7 OIL SUPPLY 100CC Dầu Bôi Trơn Máy                 104.000
926 181118050 CLIP Cái Kẹp                    54.000
927 181118602 HOOD GREY CPL Chụp                 800.000
928 181120100 CRANK SHAFT COMPLETE Tay Quay              5.746.000
929 181120102 CRANKSHAFT COMPLETE Trục Khuỷu              6.028.000
930 181131021 INSERT FOR INTAKE HOSE Miếng Chèn                     22.000
931 181131090 TUBE Ống                 247.000
932 181131132 CYLINDER- BASE GASKET Roan                    82.000
933 181131603 BOTTOM BLUE CPL. Chân                 661.000
934 181132050 RETAINING RING C 10 X 0.8 Vòng Hãm                    20.000
935 181132063 PISTON CPL.45 Piston              2.232.000
936 181132080 PISTON RING D45 Bạc Piston                 399.000
937 181132090 PISTON PIN 10 Chốt Piston                 392.000
938 181141104 FLYWHEEL CPL. Bánh Lái              2.945.000
939 181143204 IGNITION COIL REA CPL. Bộ Tăng Áp              2.158.000
940 181143205 IGNITION COIL RED CPL. Bộ Tăng Áp              1.800.000
941 181147050 SHORT-CIRCUIT CABLE Dây Dẫn Điện                 124.000
942 181148-8 HANDLE SET Bộ Tay Cầm                 338.000
943 181153020 SET DIAPHRAGM/ GASKETS Vách Ngăn                 498.000
944 181153100 CARBURETOR Bộ Chế Hóa Khí              3.376.000
945 181155011 CONTACT SPRING Lò Xo  Tiếp Điện                    93.000
946 181155030 ADJUSTING GUIDE Thanh Điều Chỉnh Hướng                    65.000
947 181155070 CHOKE ON/OFF SWITCH Công Tắc                    80.000
948 181160601 STARTER ASSY. BLUE Bộ Khởi Động              1.465.000
949 181160655 STARTING DEVICE BLUE COMPLETE Bộ Khởi Động              1.397.000
950 181162020 CABLE DRUM Tang Quấn Cáp                 288.000
951 181162150 CABLE DRUM CPL. Ru Lô Cáp                 329.000
952 181163020 REWIND SPRING COMPLETE Lò Xo                 204.000
953 181163050 RETURN SPRING CPL. Lò Xo Đàn Hồi                 184.000
954 181163080 SPRING EASY START Bộ Điều Khiển Khởi Động                 197.000
955 181163090 DRIVER FOR EASY-START Bộ Điều Khiển Khởi Động                    58.000
956 181163095 SCREW Vít                    22.000
957 181164010 STARTER GRIP Cần Gạt Khởi Động                    54.000
958 181166050 STARTER RARCHET CPL. Dây Khởi Động                 425.000
959 181171050 CLIP Kẹp                    67.000
960 181171150 FLANGE CPL. Mặt Bích                 982.000
961 181173090 AIR FILTER CPL.NYLON Lọc Khí (Bằng Nylon)                    58.000
962 181173190 AIR FILTER CPL.VLIES Lọc Khí                 394.000
963 181173240 AIR FILTER CPL.FINE-NYLON Lọc Khí                 394.000
964 181173250 PRE-FILTER Bộ Lọc Trước                    48.000
965 181174050 GASKET Vòng Đệm                    46.000
966 181174062 COVER PLATE Nắp Đậy                    30.000
967 181174091 BRACKET Bệ Chứa                 119.000
968 181174102 MUFFLER Bộ Giảm Âm                 945.000
969 181180200 CLUTCH COMPLETE Khớp Ly Hợp                 501.000
970 181184010 TENSION SPRING Lò Xo                    45.000
971 181213011 BRAKE BAND Đai Hãm                 288.000
972 181213161 HAND GUARD COMPLETE Tay Dênh                 657.000
973 181213191 CHAIN BRAKE COVER Bọc Hãm Xích                 169.000
974 181213300 CHAIN TENSIONER CPL. Thiết Bị Kéo Căng Xích                 639.000
975 181213310 SPACER Nắp Chụp Công Tắc                    48.000
976 181223062 CLUTCH DRUM CPL. Nhông( Hinh Khế)                 542.000
977 181223311 CLUTCH DRUM SOLDERED CPL. Khớp Ly Hợp Đã Được Hàn                 487.000
978 181224081 WASHER 29 Đệm                    95.000
979 181224090 FLAT WASHER 10 Miếng Đệm Phẳng                    11.000
980 181245090 PUMP DRIVE Bơm Dầu                 321.000
981 181245100 OIL SUCTION LINE CPL. Ống Nạp Dầu                 253.000
982 181245120 OIL PRESSURE LINE Ống Dẫn Dầu                 182.000
983 181245250 OIL PUMP CPL. Bơm Nhiên Liệu              1.413.000
984 181245251 OIL PUMP CPL. Bơm Dầu              1.484.000
985 181245260 REPAIR KIT, OIL PUMP Bộ Công Cụ Bơm Dầu                 695.000
986 181250011 SPIKE BAR Cử Chặn                 271.000
987 181310200 TUBULAR HANDLE Tay Cầm Dạng Ống              1.153.000
988 181310250 TUBULAR HANDLE COMPLETE Tay Cầm Dạng Ống              2.076.000
989 181410-1 CARBON BRUSH CB-106 FOR UT1301 Chổi Than                    67.000
990 181441-0 HANDLE SET FOR JN3200 Bộ Tay Cầm                 345.000
991 181490-7 HAMMER GREASE 30G Mỡ                    59.000
992 181572-5 NOZZLE SET Vòi Phun                 171.000
993 181675-5 HOUSING SET Vỏ                 611.000
994 181737-9 SPIRAL BEVEL GEAR SET Phụ Tùng Bộ Nhông Máy 9005B (1 Pcs/ Set)                 485.000
995 182077-8 HANDLE SET Bộ Tay Cầm                 420.000
996 182471-4 HOUSING SET FOR 6905H Vỏ                  771.000
997 182630-0 HOUSING SET Vỏ                 505.000
998 182634-2 HANDLE SET FOR 6922NB Bộ Tay Cầm                 414.000
999 182917-0 HANDLE SET Bộ Tay Cầm                 299.000
1000 182918-8 MOTOR HOUSING SET Vỏ Máy                 620.000

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Thiết Bị Công Nghiệp GTG
Email: info@sieuthithietbi.com
ĐT: 08 3868 6666