Pages

Bảng giá linh phụ kiện Makita - Maktec - Phần 4

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LINH - PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY MAKITAMAKTEC VIỆT NAM
(Phần 4)


STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm (Tiếng Anh) Tên sản phẩm (Tiếng Việt)  Giá bán lẻ 
3001 326096-6 STRIKER Thanh Gỏ                     46.000
3002 326097-4 PISTON JOINT Piston                     13.000
3003 326109-3 SPINDLE Trục                  197.000
3004 326111-6 ANVIL N Trục                  113.000
3005 326112-4 SHOULDER SLEEVE 4 Bạc Đỡ                     20.000
3006 326118-2 BEAR BAG ROD Cần Gạt Túi Bụi                  214.000
3007 326120-5 SPINDLE  Trục                     82.000
3008 326145-9 ROD 10 Tay Biên                     33.000
3009 326157-2 INTAKE VALVE Van Dẫn                      76.000
3010 326158-0 EXHAUST VALVE Van Xả                     80.000
3011 326198-8 NOZZLE 4.5 Túi Bụi                     85.000
3012 326200-7 SWING ARM Cần Gạt                     65.000
3013 326215-4 SPINDLE Trục                      54.000
3014 326226-9 SPINDLE Trục                     50.000
3015 326243-9 JET Vòi Phun                  221.000
3016 326251-0 SPINDLE B Trục               1.161.000
3017 326275-6 CUTTER SHAFT Lưỡi Cắt                  251.000
3018 326348-5 WIRE GUARD Chắn Bảo Vệ Dây Điện                  206.000
3019 327130140 CYLINDER + PISTON CPL Xy Lanh               5.742.000
3020 331165-0 YOKE Bàn Gá               2.290.000
3021 331167-6 ROD FOR JN3200 Tay Biên                   279.000
3022 331194-3 SEAL Đệm                      52.000
3023 331435-7 CLAMP PLATE Tấm Kẹp (Bằng Sắt)                     45.000
3024 331446-2 PISTON CYLINDER Piston Xilanh                  256.000
3025 331447-0 CONNECTING ROD HR2412 Tay Biên                     50.000
3026 331632-5 PISTON CYLINDER Pistông                   407.000
3027 331658-7 CYLINDER 32 Vỏ Nòng               1.590.000
3028 331720-8 GUIDE SLEEVE Cử                     20.000
3029 331731-3 CYLINDER B Xi Lanh                1.406.000
3030 331734-7 CLUTCH CAM HR2460 Bánh Răng Cam                     58.000
3031 331765-6 CYLINDER A Xi Lanh               1.235.000
3032 331767-2 RING 34 Vòng Đệm                  139.000
3033 331769-8 SLEEVE 9 HR2470 Bạc Đệm                     28.000
3034 331770-3 DRIVING SLEEVE Ống Đệm                  448.000
3035 331775-3 SLEEVE 10 Bạc Đệm                     13.000
3036 331776-1 PISTON CYLINDER Piston Xilanh                  301.000
3037 331792-3 CRANK SLEEVE Phụ Kiện Đi Kèm                  117.000
3038 331794-9 CYLINDER 25 FOR HR3200C Xi Lanh               2.524.000
3039 331795-7 DRIVING SLEEVE FOR HR3200C Ống Đệm                  561.000
3040 331805-0 RING 29 FOR HR3200C Séc Măng                  186.000
3041 331806-8 CYLINDER B Xi Lanh                1.476.000
3042 331814-9 CLUTCH CAM A Bánh Răng Cam                     85.000
3043 331815-7 CLUTCH CAM B Cam Li Hợp                     61.000
3044 331870-9 CYLINDER 52 Xy Lanh               2.028.000
3045 331890-3 CUP SLEEVE Đệm Chén                     45.000
3046 331940-4 FRONT HANDLE Tay Cầm Trước               2.041.000
3047 331964-0 INTAKE VALVE Van Dẫn                   176.000
3048 331965-8 EXHAUST VALVE Van Xả                  210.000
3049 331966-6 RETAINER Cữ Giữ Lưỡi                     20.000
3050 331969-0 VALVE GUIDE Van Điều Chỉnh                     28.000
3051 331970-5 SPACER17 Nắp Chụp Công Tắc                     91.000
3052 331973-9 LOWER PIRE Tay Cầm Phía Dưới                  212.000
3053 331975-5 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                     95.000
3054 331990-9 COTTER Then Chốt                       4.000
3055 331991-7 RETAINER Vòng Kẹp                     17.000
3056 331992-5 CLUTCH CAM Cam Ly Hợp                  104.000
3057 331993-3 CLUTCH CAM                     Bánh Răng Cam                     89.000
3058 3320054 GREEN DECORATIVE BOARD M - READY MAKITA 13 Miếng Trang Trí Phía Ngoài                     82.000
3059 3320120 ROTO POWER OPP SERIES 840.004 Roto                     85.000
3060 3320130 EXTENSION LANCE READY 1ST TOOLING 8 Dây Kéo                     85.000
3061 3320152 GUN READY SERIES MAKITA 840.038 Ống Phun                  392.000
3062 3320200 CABLE HOLDER READY SERIES 850.020 Giá Đỡ Cần Xịt                     19.000
3063 3320440 COMPLET SWITCH BOX READY SERIES 870. Hộp Công Tắc (Công Tắc)                     69.000
3064 332046-1 ROPE GUIDE Dẫn Hướng                  416.000
3065 3320620 EL.CABLE 2X1 PLUG SCHUKO (DF) 850.023 Chụp Cắm Đầu Ống                  446.000
3066 332068-1 HANDLE 19 Tay Cầm                  206.000
3067 3320730 EL.CABLE 2X0.75 PLUG SCHUKO 850.022 Chụp Cắm Đầu Ống                  227.000
3068 3320910 MOTOR CAP READY 2 XTRA 141.009 Nắp Motor                  117.000
3069 333112-7 RING 79 FOR TW1000 Séc Măng                  657.000
3070 341136-9 HOOK                           Móc Xích                       4.000
3071 341398-9 PLATE Miếng Đệm                     35.000
3072 341462-6 PLATE Tấm Đệm                       6.000
3073 341553-3 CAP Nắp                     52.000
3074 341561-4 CHAIN COVER Bảo Vệ Xích                  108.000
3075 341601-8 ADJUSTING PLATE FOR 1911B Ốp Bào                     33.000
3076 341650-5 GUIDE BAR Thanh Dẫn (Lam)               1.616.000
3077 341705-6 STEEL PLATE Miếng Đệm                     61.000
3078 341743-8 INNER RING 30 Vòng Đệm Trong                     71.000
3079 341796-7 WASHER Miếng Đệm                       9.000
3080 341862-0 INNER RING 36 Séc Măng (Vòng Đệm)                     89.000
3081 341947-2 STRAIGHT GUIDE Dẫn Hướng                  292.000
3082 342328-3 STEEL PLATE FOR 9401 Tấm Thép                     61.000
3083 342332-2 STEP Chân Đế                     85.000
3084 342390-8 DEPTH GUIDE Dẫn Hướng                     56.000
3085 342428-9 STRAIGHT GUIDE Dẫn Hướng                  124.000
3086 342430-2 ADJUST PLATE Phụ Kiện Đi Kèm                     17.000
3087 342951-4 SWITCH HOLDER Bộ Giữ Công Tắc                     48.000
3088 343289-0 FAN GUIDE Tấm Đệm Ngăn                     24.000
3089 343411-9 CUTTER Lưỡi Cắt                  854.000
3090 343540-8 HOLDER                         Đế Bảo Vệ                       4.000
3091 343577-5 TEMPLET GUIDE 10 Bạc Dẫn                       9.000
3092 343639-9 CENTER PLATE Miếng Trung Gian                     30.000
3093 343641-2 SHAFT LOCK Khóa Phụ                     17.000
3094 343682-8 SET PLATE Tấm Thép (Đưa Vào 8467)                  605.000
3095 343692-5 SET PLATE Tấm  Thép                  227.000
3096 343799-7 SLIDE PLATE Đế Trượt                       6.000
3097 344035-4 SLIDE PLATE Thanh Trượt                     28.000
3098 344062-1 STOPPER PLATE FOR 6922NB Chốt                     56.000
3099 3440720 DETERGENT FILTER 840.043 Bộ Lọc                     19.000
3100 344134-2 PUSH PLATE Tấm Đệm                     45.000
3101 344137-6 SLIDE PLATE Đế Trượt                     39.000
3102 344232-2 THRUST PLATE Miếng Đệm                      11.000
3103 344330-2 BALANCE PLATE Ốp Đầu                   115.000
3104 344364-5 TEMPLET GUIDE 16 Bạc Dẫn                     50.000
3105 344377-6 LINK PLATE  Thanh Đẩy (Máy Cưa Đa Góc)                     48.000
3106 344380-7 CENTER COVER Miếng Che                     17.000
3107 344381-5 KNOCK SPRING Lò Xo                     28.000
3108 344418-8 PLATE 12 6409 Tấm Thép 12                       2.000
3109 344464-1 SPRING HOLDER Lò Xo                       6.000
3110 344470-6 BEARING RETAINER FOR 6922NB Đệm Bạc Đạn                     69.000
3111 344586-7 STEEL PLATE Tấm Đệm Thép                     56.000
3112 344613-0 SLIDER 4322 Thanh Trượt                     35.000
3113 344614-8 BALANCE PLATE 4322 Ốp Đầu                      46.000
3114 344615-6 THRUST PLATE 4322 Miếng Đệm                        6.000
3115 344620-3 STEEL PLATE Phụ Kiện Đi Kèm                     59.000
3116 344623-7 STRAP WASHER  Bản Lề                       6.000
3117 344683-9 PUSH PLATE 4322 Tấm Đệm                     11.000
3118 344685-5 CLAME PLATE                    Kẹp Đế                     11.000
3119 344686-3 SEAL PLATE                     Miếng Kim Loại                        4.000
3120 344690-2 GUIDE WASHER                   Cử                       7.000
3121 344907-3 SPRING HOLDER Lò Xo                     46.000
3122 344975-6 HOLDER CAP PLATE Nắp Chổi Than                     20.000
3123 345027-6 DRUM PLATE Đệm Trống                   334.000
3124 345179-3 BEARING RETAINER Đệm Bạc Đạn                       6.000
3125 345187-4 Guide Washer Cữ                       7.000
3126 345211-3 UNDER COVER FOR BO4901 Bảo Vệ Dưới                     43.000
3127 345214-7 PUSH PLATE Tấm Đệm                       2.000
3128 345223-6 CHANGE PLATE B HP2050 Miếng Thay Đổi                       4.000
3129 345225-2 LOCK PLATE Chốt Khóa                       4.000
3130 345228-6 CHANGE PLATE Miếng Thay Đổi                       7.000
3131 345235-9 PUSH PLATE  Tấm Đệm                     89.000
3132 345238-3 BASE PLATE Miếng Đế                     91.000
3133 345240-6 LINEAR GUIDE Bộ Dẫn Hướng                     37.000
3134 345317-7 SHAFT LOCK Khóa Phụ                     13.000
3135 345342-8 PAPER CLAMP BO3700 Kẹp Nhám                     17.000
3136 345349-4 RING 38G Vòng Đệm                  143.000
3137 345350-9 RING 38H Vòng Đệm                  143.000
3138 345363-0 CHANGE PLATE HR2020 Miếng Thay Đổi                     15.000
3139 345378-7 ADJUST PLATE Ốp Bào                       9.000
3140 345403-4 PLATE G Tấm Thép                      61.000
3141 345404-2 PLATE H Tấm Thép                     59.000
3142 345464-4 LABYRINTH RING Vòng Đệm                       4.000
3143 345478-3 GEAR PLATE  Bánh Răng                       7.000
3144 345487-2 SLIDE PLATE Thanh Trượt                     11.000
3145 345517-9 PLATE FOR TW1000 Tấm Thép                     52.000
3146 345644-2 ADJUST PLATE Ốp Bào                       9.000
3147 345652-3 CHAIN SLIDER L  Thanh Trượt                     17.000
3148 345726-0 EDGE SLIDER Thanh Trượt                        9.000
3149 345814-3 LINK PLATE Thanh Đẩy                       7.000
3150 345815-1 GUIDE PLATE Miếng                       6.000
3151 345818-5 CUP WASHER 16 Đệm Chén                       4.000
3152 345867-2 LINK ARM FOR HR3200C Cần Máy Khoan                  123.000
3153 345868-0 LINK PLATE FOR HR3200C Miếng Liên Kết                     33.000
3154 345869-8 CUP WASHER 18 FOR HR3200C Đệm Chén                     28.000
3155 345873-7 GUIDE WASHER Cữ                     28.000
3156 345944-0 CHANGE PLATE Miếng Thay Đổi                       7.000
3157 346035-0 CHANGE PLATE Miếng Thay Đổi                     15.000
3158 346036-8 GUIDE PLATE Miếng Dẫn Hướng                       7.000
3159 346102-1 PAPER CLAMP Kẹp Nhám                     11.000
3160 346176-2 LOCK PLATE Chốt Khóa                     11.000
3161 346177-0 GUIDE WASHER Cử                       7.000
3162 346178-8 CUP SLEEVE Đệm Chén                     11.000
3163 346180-1 WEIGHT HOLDER GUIDE Giá Treo Đối Trọng                       4.000
3164 346181-9 GRIP SPRING 50 Tay Cầm Lò Xo                     30.000
3165 346221-3 WASHER 16 Đệm                       7.000
3166 346222-1 PLATE Miếng Che                       9.000
3167 346396-8 RATCHET Dây Khởi Động                  394.000
3168 346397-6 GUIDE RING Thanh Dẫn                     13.000
3169 346398-4 LEAD VALVE Van Chì                     17.000
3170 346399-2 MUFFLER GASKET Bộ Giảm Thanh (Pô Xe)                  139.000
3171 346400-3 ROCKER COVER GASKET Nắp Chụp                     30.000
3172 346433-8 BOTTOM PLATE Tấm Đệm                  381.000
3173 346434-6 CAM GEAR PLATE Bánh Răng Cam                  121.000
3174 346452-4 GASKET Tấm Đệm                       4.000
3175 346455-8 IMPACT PLATE Tấm Đệm                     89.000
3176 346457-4 PLATE Tấm Đệm                     48.000
3177 346466-3 PLATE Tấm Thép Kim Loại                       7.000
3178 346495-6 HOSE CLAMP 30 Kẹp Nhám                  132.000
3179 346524-5 SHOE Tấm Lót                     54.000
3180 346525-3 PLATE Miếng Che                       6.000
3181 346526-1 CLAMPER Kẹp                     13.000
3182 346543-1 CONNECTING ROD Tay Biên                   232.000
3183 346545-7 PLATE Tấm Kim Loại                       6.000
3184 346554-6 PLATE Tấm Đệm                     33.000
3185 346578-2 BAND 8 Nẹp                     32.000
3186 346579-0 TANK HOLDER Hộp Chứa Dầu                     56.000
3187 346582-1 PLATE 31 Tấm Đệm                  139.000
3188 346586-3 ANGULAR GUIDE Góc Dẫn                     28.000
3189 346587-1 DEPTH GUIDE Miếng Dẫn Sâu                     19.000
3190 346603-9 RATCHET HOLDER Dây Khởi Động                  544.000
3191 346611-0 STARTER COVER GASKET Nắp Chụp                  100.000
3192 346620-9 PROTECTOR Tấm Bảo Vệ                     48.000
3193 346622-5 GUARD Chắn Bảo Vệ                     78.000
3194 346641-1 PROTECTOR Tấm Bảo Vệ                     28.000
3195 346656-8 TIGHT BAND Dây Đeo                     19.000
3196 346725-5 CUTTER Lưỡi Cắt                  199.000
3197 352012-2 SEPARATOR MESH Lưới                  124.000
3198 3620390 UNIVER. MOT. TEK 7630 1300W 220-240V/50-60Hz 850.025 + OR Motor                  745.000
3199 3640010 FRONT COVER MAKITA M - READY 130.002 Chụp Trước                  197.000
3200 3640020 FRONT COVER NERO M- READY 130.003 Chụp Trước                  214.000
3201 3640030 UPPER BLACK HANDLE M-READY 130.004 Tay Cầm Trên                  150.000
3202 3640040 HANDLE BUTTON MAKITA M -READY 130.005 Nút Tay Cầm                  130.000
3203 3640050 HANDLE CLIP M - READY 130.006 Kẹp Tay Cầm                  104.000
3204 3640060 HANDLE HOLDER M -READY 130.007 Giá Treo Tay Cầm                     95.000
3205 3640080 HANDLE BLOCK BOARD M - READY 130.009 Bộ Điều Khiển Khối                  123.000
3206 3640090 COMPL. DETERG. TANK M - READY 870.113 Bệ Chứa                     74.000
3207 3640160 CONVEYOR M- READY 140.013 Ống Dẫn Nước                      37.000
3208 3640170 CONVEYOR COVER M- 140.014 Chụp Ống Dẫn                  111.000
3209 3640180 CONVEYOR CLIP M- READY 140.017 Kẹp Băng Chuyền                     78.000
3210 3640190 HANDLE RUBBER RING M -READY 130.013 Vòng Đệm Cao Su                      76.000
3211 3640200 FRONT COVER BLACK ROLE 131.003 Chụp Trước                  488.000
3212 3640210 REAR COVER NERO ROLE 131.004 Chụp Sau                  641.000
3213 3640220 FRONT HANDLE BLACK ROLE 131.005 Tay Cầm Trước                     74.000
3214 3640230 REAR HANDLE B LACK ROLE  131.006 Tay Cầm Sau                  147.000
3215 3640240 FRONT COVER MAKITA ROLE 131.007 Chụp Trước                  104.000
3216 3640250 LEFT HOSE REEL ROLE RIDE 131.008 Cuộn Ống Dẫn Nước Bên Trái                     43.000
3217 3640260 RIGHT HOSE REEL ROLE RIDE 131.009 Ống Dẫn Phải                     43.000
3218 3640270 HOSE REEL LEVER BLACK ROLE RIDE 131.01 Gạt Ống Dẫn                  189.000
3219 3640280 HOSE REEL KNOB MAKITA ROLE RIDE 131.011 Tay Nắm Ống Dẫn                  139.000
3220 3640290 PUMP HOLDER ROLE  UNIVERSAL 131.012 Cán Bơm                  215.000
3221 3640310 CONVEYOR ROLE UNIVERSAL 131.013 Băng Chuyền                   347.000
3222 3640330 WATERPROOF INT.COVER ROLE 131.016 Vỏ Bọc Chống Thấm                  180.000
3223 3640331 WATERPROOF INT.COVER ROLE 131.015 Vỏ Bọc Chống Thấm                  184.000
3224 3640340 FRONT HANDLE COVER MAKITA ROLE 131.01 Chụp Tay Cầm Trước                  366.000
3225 3640370 ACCESSORIES HOLDER BLACK ROLE RIDE 131.02 Giá Treo                     98.000
3226 3640380 FOAM TANK ROLE RIDE 840.015 Bể Bọt                     74.000
3227 3640390 BLACK DETERG. CAP ROLE RIDE 840.016 Nắp                     43.000
3228 3640530 HANDLE KIT FOR M -READY 130.014 Túi Đựng Tay Cầm.                  500.000
3229 3640540 ELECTRIC PUMP ASSEMBLY Bơm Máy               2.030.000
3230 3640550 VALVES + WATER SEALS KIT AR01 870.119 Van Chắn Nước                  461.000
3231 3640560 OIL SEALS + PISTONS KIT M- READY 1300W Phớt Dầu +Piston                  494.000
3232 3640570 TSS KIT AR01 1300W 870.121 Điều Chỉnh Độ Phun Nước                  416.000
3233 3640580 INLET PUMP KIT AR01 870.122 Đầu Bơm Vào                     80.000
3234 3640590 OUTLET PUMP KIT M-READY 1300W MAKITA 870 Đầu Bơm Ra                  160.000
3235 3640600 COMPL.. CAP DETERG. M -READY 870. Nắp                     67.000
3236 3640610 SCREW KIT M-READY (KIT 830.007 +830.006) Túi Đựng Vít                  130.000
3237 3640620 COMPLETE WHEEL KIT MAKITA M - READY 130.016 Bánh Xe                     93.000
3238 3640621 COMPLETE WHEEL KIT DOLMAR M - READY 170.005 Bánh Xe                     93.000
3239 3640630 HP HOSE 5 MT M- READY 840.026 Vòi                  548.000
3240 3640640 MULTI LANCE OPP (1.04) BLACK 840.021 Dây Buộc                  149.000
3241 3640650 MULTI LANCE OPP (1.00) RED 840.020 Dây Buộc                     93.000
3242 3640660 STEEL ARMED HOSE 12MM 5,5MT 840.027 Vòi Thép                  995.000
3243 3640670 FOAM NOZZLE OPP 840.033 Kim Phun Bọt                     50.000
3244 3640680 TRANSP. DETERG. HOSE 0.8MT 840.014 Vòi Xịt                  113.000
3245 3640690 SCREW KIT ROLE UNIVERSAL (KIT 830.007 +830.006) Túi Đựng Vít                  173.000
3246 3640700 UN.MOTOR PUMP KIT ROLE UNIV.1700W 850.058 Bơm Máy               2.531.000
3247 3640710 OIL SEALS + PISTONS KIT ROLE 1700W 870.116 Vòng Đệm Kín Piston                  678.000
3248 3640720 TSS KIT AR 01/02 1600-2100W 870.117 Kim Chia Thời Gian                  141.000
3249 3640740 COMPL. DETERG. KIT AR01 870.115 Bộ Làm Sạch                     74.000
3250 3640750 COMPLETE SWITCH BOX ROLE UNIV 870.09 Hộp Công Tắc (Công Tắc)                  366.000
3251 3640760 COMPLETE WHEEL KIT MAKITA ROLE RIDE 131.025 Bánh Xe                  240.000
3252 3640950 BAYONET FIX BRUSH 840.013 Chổi Quét Hình Lưỡi Lê                  128.000
3253 3640970 IND.MOTOR PUMP KIT RIDE 2100W 850.055 Trục Dẫn Bơm               5.265.000
3254 3640980 BACK HANDLE COVER MAKITA ROLE 131. Chụp Tay Cầm Sau                     61.000
3255 369155010 PRIMER Bơm Mồi                  137.000
3256 3761230 ORING Vòng Đệm                     24.000
3257 3761270 ORING Vòng Đệm                     24.000
3258 3761360 ORING Vòng Đệm                     24.000
3259 3761730 ORING Vòng Đệm                     24.000
3260 3761750 ORING Vòng Đệm                     28.000
3261 3761760 ORING Vòng Đệm                     28.000
3262 394120011 CRANKSHAFT CPL. Trục Khuỷu               6.234.000
3263 394132020 PISTON RING Sec Măng(Bac Pittong)                  223.000
3264 394151470 IDLE ADJUSTMENT CREW Vít Phụ                  409.000
3265 395132050 PISTON CPL. D50 SLR Xy Lanh               1.114.000
3266 395151013 CARBURETOR FAST IDLE Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)               3.248.000
3267 395151050 CARBURETOR Bộ Chế Hòa Khí               3.248.000
3268 395160600 STARTING DEVICE COMPLETE Bộ Khởi Động               1.679.000
3269 395162020 CABLE DRUM COMPLETE Ru Lô Cáp                  427.000
3270 395171072 CONNECTING SLEEVE CPL Ống Lồng Nối                  485.000
3271 395173010 AIR FILTER INSERT Lọc Gió                  186.000
3272 395173080 PREFILTER Bộ Lọc Trước                  145.000
3273 410054-3 GUIDE BAR CASE Thước Dẫn                  110.000
3274 410306-2 CORNER NOZZLE Túi Bụi                     52.000
3275 410509-8 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     22.000
3276 410585-2 BASE PROTECTOR Bảo Vệ Đế                     30.000
3277 410646-8 RELAY COVER Bảo Vệ Rơle                     45.000
3278 410918-1 FOOT Châncủa Máy Chà Nhám Rung Model Bo4540                     65.000
3279 410986-4 COUPLING Khớp Nối Của Máy Mài Góc 906                     28.000
3280 411023-7 BASE PLATE Đế                  201.000
3281 411170-4 HANDLE COVER Tay Cầm                  104.000
3282 411478-6 SWITCH BUTTON Công Tắc                       4.000
3283 411600-5 HANDLE COVER FOR 6905B Bọc Tay Cầm                  104.000
3284 411601-3 BAFFLE PLATE FOR 6905B Tấm Đệm                     26.000
3285 411617-8 HANDLE COVER Tay Cầm                     89.000
3286 411662-3 CRANK CAP Nắp Dầu                     87.000
3287 411709-3 CRANK CAP Nắp Dầu                     67.000
3288 411736-0 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                      37.000
3289 411737-8 SIDE GRIP Tạy Cầm                  238.000
3290 411747-5 PROTECTOR Tấm Bảo Vệ                     50.000
3291 411827-7 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                  115.000
3292 411852-8 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                     17.000
3293 411876-4 BAFFLE PLATE FOR JN3200 Tấm Đệm                     56.000
3294 411930-4 BASE Đế                     87.000
3295 412010-9 VINYL TUBE 5X7X5000 Ống Dẫn                  110.000
3296 412028-0 VINYL TUBE 5X9X5000 Ống Dẫn                  253.000
3297 412037-9 PISTON RING 29 Séc Măng                  128.000
3298 412038-7 PISTON RING 34 Bạc Piston                  104.000
3299 412041-8 INNER RING 30 Vòng Đệm Trong                  184.000
3300 412049-2 PISTON RING 40 Phụ Kiện Đi Kèm                  117.000
3301 412053-1 PISTON RING 30 Bạc Pít-Tông Của Máy Đục Bê Tông                     97.000
3302 412073-5 INNER RING 26 Séc Măng (Vòng Đệm)                     93.000
3303 412107-4 VYNYL TUBE 5 Ống Dẫn                       6.000
3304 412108-2 TUBE10-300 Ống Dẫn                     20.000
3305 412109-0 TUBE 10-500 Ống Dẫn                     33.000
3306 412110-5 TUBE 10-750 Ống Dẫn                     43.000
3307 412112-1 TUBE 3-60 Ống Dẫn                      22.000
3308 412116-3 ELBOW Tấm Thép                     76.000
3309 412134-1 TUBE 3-210 Ống Dẫn                      54.000
3310 413024-1 BASE PLATE Đế Dùng Cho Máy Phay                  176.000
3311 413068-1 BASE PLATE Đế                     45.000
3312 413126-3 GUIDE PLATE Miếng Dẫn Hướng                       6.000
3313 414145-2 JOINT Khớp Nối                       9.000
3314 414218-1 CRANK CAP Nắp Dầu                  227.000
3315 414436-1 SWITCH LEVER FOR 6922NB Nút Công Tắc                     80.000
3316 414528-6 HANDLE COVER Tay Cầm                  269.000
3317 414530-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     80.000
3318 414531-7 SAFETY COVER Tấm Chăn Bảo Vệ                  221.000
3319 414532-5 FAN GUIDE Cánh Quạt                     52.000
3320 414536-7 KERF BOARD Thước Chia Vạch                     26.000
3321 414546-4 CAM FOR LS1013 Cam                     19.000
3322 415072-6 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                  106.000
3323 415158-6 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     41.000
3324 415303-3 SWITCH KNOB Nút Công Tắc                     22.000
3325 415350-4 BAFFLE PLATE FOR 6922NB Tấm Đệm                     71.000
3326 415353-8 REAR COVER FOR 6922NB Tấm Bảo Vệ Phía Sau                  188.000
3327 415366-9 SWITCH LOCK Khóa Công Tắc                     11.000
3328 415541-7 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     17.000
3329 415579-2 SET PLATE 4 Tấm Thép                  110.000
3330 415805-9 LOCK BUTTON Nút Khóa                     17.000
3331 415806-7 LOCK PLATE Chốt Khóa                     19.000
3332 415873-2 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     22.000
3333 415902-1 CRANK CAP  Nắp Dầu                     26.000
3334 415903-9 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     22.000
3335 415978-8 HANDLE COVER Tay Cầm                     50.000
3336 415999-0 SWITCH LEVER * LS1040 Nút Công Tắc                     13.000
3337 416000-4 LOCK OFF LEVER Khóa Gạt                       7.000
3338 416001-2 KERF BOARD LS1040 Thước Chia Vạch                     17.000
3339 416003-8 SAFETY COVER * LS1040 Bảo Vệ                   167.000
3340 416004-6 HANDLE COVER Tay Cầm                     67.000
3341 416006-2 LEVER 100 Cần Gạt                     20.000
3342 416007-0 GUIDE COVER Thước Dẫn                       9.000
3343 416063-0 DUST BAG NOZZLE Túi Đựng Bụi                       9.000
3344 416064-8 DUST NOZZLE Túi Bụi                     19.000
3345 416253-5 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     41.000
3346 416256-9 LOOP HANDLE Cuộn Tay Cầm                  221.000
3347 416287-8 CHANGE LEVER Chuyển Tốc Độ                      67.000
3348 416289-4 SLIDE PLATE Thanh Trượt                     11.000
3349 416368-8 ELBOW Ổng Khủy                     52.000
3350 416410-5 CHUCK COVER Bọc Đầu Khoan (Máy Khoan Bêtông)                     24.000
3351 416419-7 SHOE Tấm Lót                  126.000
3352 416420-2 BRACKET Vỏ                  110.000
3353 416442-2 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                       9.000
3354 416448-0 BAFFLE PLATE FOR 9015B Tấm Đệm                     19.000
3355 416449-8 PIN CAP 9067 Nắp Chốt                       4.000
3356 416472-3 BAFFLE PLATE 9067 Tấm Đệm Ngăn                       7.000
3357 416494-3 SEPARATOR Tắm Ngăn                     28.000
3358 416495-1 BELT COVER Nắp Chụp Bảo Vệ Dây Cua-Roa                  136.000
3359 416497-7 DUST NOZZLE Túi Bụi                     35.000
3360 416522-4 CHANGE LEVER FOR 6951 Chuyển Tốc Độ                     26.000
3361 416571-1 CHANGE LINK Chuyển Chê Độ                      71.000
3362 416703-0 DUST SEAL                      Túi Bụi                       4.000
3363 416708-0 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                       7.000
3364 416764-0 LENS Ống Kính                     97.000
3365 417030-8 GEAR COVER Bọc Vỏ Nhông                     28.000
3366 417031-6 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                     19.000
3367 417033-2 BAFFLE PLATE                   Tấm Đệm Ngăn Cách                     11.000
3368 417037-4 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                     32.000
3369 417038-2 SWITCH BOC COVER Bọc Công Tắc                     54.000
3370 417041-3 SWITCH BOX Hộp Công Tắc                  134.000
3371 417113-4 SWITCH BUTTON Công Tắc                       7.000
3372 417114-2 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                     13.000
3373 417115-0 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                       7.000
3374 417116-8 LOCK-ON BUTTON Chốt Khóa                     50.000
3375 417186-7 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     35.000
3376 417187-5 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     39.000
3377 417237-6 INSULATION COVER FOR GD0800C Vỏ Bọc Cách Điện                     11.000
3378 417283-9 F/R CHANGE LEVER Cần Chuyển Đổi                     19.000
3379 417340-3 LOCK BUTTON Chốt Khoá                     19.000
3380 417346-1 INTERNAL GEAR CASE Bánh Răng Bên Trong                     93.000
3381 417363-1 GEAR COVER Bọc Bánh Răng                     89.000
3382 417403-5 COVER Chụp Bảo Vệ                       4.000
3383 417511-2 F/R CHANGE LEVER Cần Chuyển Đổi                     52.000
3384 417544-7 SWITCH LEVER Nút Công Tắc                     46.000
3385 417564-1 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                     39.000
3386 417628-1 COVER Chụp Bảo Vệ                       7.000
3387 417629-9 CHUCK COVER Bọc Đầu Khoan (Máy Khoan Động Lực)                       9.000
3388 417657-4 HANDLE COVER Tay Cầm                     48.000
3389 417696-4 LENS Ống Kính                     65.000
3390 417769-3 REAR HOUSING Nắp Chụp                     19.000
3391 417770-8 SUPPORT MT950 Trạm Công Tắc                     17.000
3392 417771-6 PIN CAP Nắp Chốt                       2.000
3393 417772-4 DUST GUIDE FOR BO4901 Túi Bụi                  215.000
3394 417774-0 KNOB FOR BO4901 Nút Công Tắc                     54.000
3395 417775-8 KNOB COVER FOR BO4901 Nút Công Tắc                     46.000
3396 417777-4 BAFFLE PLATE FOR BO4901 Tấm Đệm                     43.000
3397 417779-0 TOP COVER FOR BO4901 Vỏ Đầu                  214.000
3398 417782-1 SCROLL COVER FOR BO4901 Cuộn Bảo Vệ                  110.000
3399 417791-0 DRIVING SLEEVE GUIDE Ống Đệm                       9.000
3400 417794-4 CAP HR2450 Nắp                       4.000
3401 417795-2 LOCK BUTTON HR2450 Nút Khóa                       4.000
3402 417796-0 GUIDE BASE Đế Dẫn                       6.000
3403 417802-1 LEVER CASE  Nắp Cần Gạt                     13.000
3404 417804-7 RACK 12 Giá Đở                       7.000
3405 417805-5 CHANGE LEVER B HP2050 Nút Chuyển                     13.000
3406 417807-1 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  115.000
3407 417809-7 HANDLE COVER MT410 Tay Cầm                     28.000
3408 417810-2 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                       7.000
3409 417813-6 SWITCH KNOB Nút Công Tắc                     17.000
3410 417817-8 HANDLE COVER Tay Cầm                     28.000
3411 417818-6 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                     33.000
3412 417819-4 CHANGE LEVER MT811 Nút Chuyển                       4.000
3413 417820-9 LEVER CASE Hộp Cần Gạt                       6.000
3414 417821-7 BAFFLE PLATE MT811 Tấm Đệm Ngăn                       4.000
3415 417822-5 GRIP BASE                      Đế Tay Cầm                     19.000
3416 417852-6 COVER PLATE Nắp Đậy                     48.000
3417 418002-6 SWITCH LEVER Cần Gạt Công Tắc                     30.000
3418 418003-4 MOTOR BRACKET Mặt Ốp                     58.000
3419 418004-2 GEAR CASE Hộp Bánh Răng                  121.000
3420 418015-7 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                       4.000
3421 418016-5 SWITCH KNOB MT951 Nút Công Tắc                       6.000
3422 418017-3 Switch Lever Nút Công Tắc                       4.000
3423 418042-4 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                     89.000
3424 418083-0 CHANGE LEVER A HP2050 Nút Chuyển                       6.000
3425 418138-1 SWITCH BUTTON Công Tắc                       2.000
3426 418139-9 Switch Lock Công Tắc Khóa                       4.000
3427 418140-4 Switch Lever Nút Công Tắc                       4.000
3428 418141-2 SWITCH  LEVER Nút Công Tắc                       4.000
3429 418143-8 BAFFLE PLATE Taấm Đệm                       9.000
3430 418148-8 HANDLE COVER Tay Cầm                     37.000
3431 418149-6 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                       7.000
3432 418150-1 SAFETY COVER Tấm Chắn Bảo Vệ                     65.000
3433 418163-2 KEY HOLDER  10 Hộp Giữ Chìa Khóa                       4.000
3434 418179-7 HANDLE COVER FOR TW0350 Bọc Tay Cầm                  113.000
3435 418180-2 BAFFLE PLATE FOR TW0350 Tấm Đệm                     30.000
3436 418186-0 F/L CHANGE LEVER FOR TW0200 Chuyển Tốc Độ                     32.000
3437 418187-8 BAFFLE PLATE FOR TW0200 Tấm Đệm                     32.000
3438 418189-4 HANDLE COVER FOR TW0200 Bọc Tay Cầm                  160.000
3439 418289-0 CLUTCH CASE COVER Vỏ Bảo Vệ Khớp Ly Hợp                  154.000
3440 418311-3 SLEEVE Bạc Đệm                       6.000
3441 418319-7 CHANGE LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                     19.000
3442 418332-5 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                  126.000
3443 418349-8 PISTON  Piston Xy Lanh                     48.000
3444 418397-7 SUPPORT Thanh Hỗ Trợ                     15.000
3445 418468-0 CHIP COVER Bộ Phận Chứa Mãnh Vụn                       6.000
3446 418470-3 HANDLE COVER MT190 Tay Cầm                     32.000
3447 418475-3 Fan Guide Lam Cho Máy Cưa Xích                       4.000
3448 418483-4 CHIP DEFLECTOR Máng Phay                     15.000
3449 418484-2 NYLON NUT M10 Tán Nylon                       4.000
3450 418485-0 BASE PLATE Đế Dùng Cho Máy Phay                     69.000
3451 418486-8 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                     17.000
3452 418489-2 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                     20.000
3453 418492-3 POLE Đầu Nối                       6.000
3454 418493-1 LOCK LEVER  Nút Công Tắc                       7.000
3455 418519-9 SWITCH BASE Đế Công Tắc                     17.000
3456 418549-0 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     56.000
3457 418629-2 SWITCH BOX Hộp Công Tắc                     74.000
3458 418664-0 BAFFLE PLATE MT955 Tấm Đệm Ngăn                       4.000
3459 418681-0 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                       7.000
3460 418682-8 HANDLE COVER                   Tay Cầm                     50.000
3461 418707-8 OIL PUMP COVER Vỏ Bọc Nhông                     22.000
3462 418725-6 MOTOR HOUSING 9557NB Vỏ Motor                  124.000
3463 418726-4 REAR COVER Vỏ Che Phía Sau                     33.000
3464 418728-0 SWITCH LEVER B 9537NB Nút Công Tắc                       6.000
3465 418729-8 SPACER 9537NB Nắp Chụp Công Tắc                       6.000
3466 418770-1 BAFFLE PLATE 9537NB 9537NB Tấm Đệm Ngăn                       9.000
3467 418790-5 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     35.000
3468 418794-7 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  134.000
3469 418795-5 BAFFLE PLATE 9533NB 9553NB Tấm Đệm Ngăn                       7.000
3470 418796-3 SWITCH LEVER C 9533NB Nút Công Tắc                       6.000
3471 418814-7 BAFFLE PLATE FOR TW1000 Tấm Đệm                  126.000
3472 418871-5 LOCK ON BUTTON Chốt Khoá                       6.000
3473 418873-1 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                       9.000
3474 418981-8 REAR COVER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                  171.000
3475 419004-5 PISTON Pistông                      35.000
3476 419025-7 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                     17.000
3477 419041-9 F/R CHANGE LEVER Cần Chuyển Đổi                     19.000
3478 419091-4 MOTOR HOUSING 9553B Vỏ Motor                  108.000
3479 419092-2 REAR COCER 9553B Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     41.000
3480 419135-0 BAFFLE  PLATE Tấm Đệm Ngăn                       9.000
3481 419138-4 BASE Đế                  100.000
3482 419192-8 LOCK BUTTON  Nút Khóa                       7.000
3483 419233-0 DIAL 40                        Chốt                     20.000
3484 419235-6 FRONT HAND GUARD Chắn Mặt Trước                     80.000
3485 419236-4 BEARING HOLDER Ổ Bạc Đạn                  113.000
3486 419238-0 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn Cách                       7.000
3487 419242-9 CHAIN COVER Bảo Vệ Xích                     82.000
3488 419250-0 F/R CHANGE LEVER Nút Chuyển                     11.000
3489 419271-2 CUP WASHER 20 Đệm Chén                       2.000
3490 419288-5 CHAIN COVER Bảo Vệ Xích                     80.000
3491 419492-6 REAR COVER MT910 Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     19.000
3492 419493-4 BAFFLE PLATE Tắm Đệm Ngăn                       7.000
3493 419566-3 SWITCH KNOB Nút Công Tắc                       7.000
3494 419580-9 SEPARATE MT940 Ốp Quạt Gió                     13.000
3495 419581-7 BELT COVER Nắp Chụp Bảo Vệ Dây Cua-Roa                     41.000
3496 419582-5 HANDLE COVER Tay Cầm                     58.000
3497 419583-3 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     11.000
3498 419589-1 CAP Nắp Chụp                       6.000
3499 419622-9 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     54.000
3500 419670-8 SLIDE SLEEVE Nòng Thép                     71.000
3501 419673-2 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     43.000
3502 419674-0 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  475.000
3503 419675-8 REAR COVER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                  126.000
3504 419677-4 HANDLE COVER Tay Cầm                  414.000
3505 419679-0 CONECTING ROD Tay Biên                     48.000
3506 419716-0 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                       7.000
3507 419731-4 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  236.000
3508 419791-6 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  100.000
3509 419820-5 TOOL OPENER Dụng Cụ Để Mở                     82.000
3510 419875-0 CONNECTING ROD Tay Biên                      13.000
3511 419878-4 CONNECTING ROD Tay Biên/ Hr3530                     52.000
3512 419879-2 CRANK CAP Nắp Dầu                     78.000
3513 419881-5 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     45.000
3514 419882-3 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  461.000
3515 419886-5 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  162.000
3516 419917-0 BEARING BOX MT920 Hộp Bạc Đạn                     32.000
3517 419918-8 BASE MT920 Đế Dùng Cho Máy Chà Nhám                     48.000
3518 419961-7 BAFFLE PLATE GA5010 Tấm Đệm Ngăn                       9.000
3519 419975-6 GRIP BASE Đế Tay Cầm                     35.000
3520 419976-4 HANDLE Tay Cầm                  245.000
3521 419980-3 HANDLE COVER Tay Cầm                  121.000
3522 419981-1 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  137.000
3523 419983-7 REAR COVER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     43.000
3524 419984-5 CRANK HOUSING COVER Ổ Nhôm                     65.000
3525 419986-1 LOCK SLEEVE Khớp Nối                       9.000
3526 419987-9 CRANK CAP Nắp Dầu                     11.000
3527 419988-7 FILTER CAP Nắp Chụp                       6.000
3528 419989-5 BAFFLE PLATE Tấm Đệm                     13.000
3529 419990-0 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                     11.000
3530 419992-6 F/R CHANGE LEVER Nút Chuyển                       7.000
3531 421093-8 CORK RUBBER PLATE Tấm Đệm Cao Su                     76.000
3532 421155-2 RUBBER SLEEVE Ống Nối Cao Su                      95.000
3533 421157-8 BUMPER FOR 6905B Giảm Chấn                     69.000
3534 421265-5 DUST COVER Bảo Vệ Khỏi Bụi                     39.000
3535 421329-5 DUST COVER 4100NH Bảo Vệ Khỏi Bụi                       7.000
3536 421342-3 DUST CUP 5 Túi Bụi                     33.000
3537 421485-1 PROTECTOR FOR 6922NB Bảo Vệ Đế                  106.000
3538 421494-0 RUBBER RING 19 Vòng Cao Su                     50.000
3539 421498-2 CLAMP RUBBER FOR BO4901 Kẹp Cao Su                     17.000
3540 421541-7 BARREL COVER Vỏ Nòng                     69.000
3541 421648-9 CARBON PLATE Tấm Lót Carbon                     74.000
3542 421664-1 DUST CUP 9 Túi Bụi                     72.000
3543 421747-7 BUMPER FOR 6905H Giảm Chấn                  111.000
3544 421778-6 SWITCH BOX Hộp Công Tắc                     69.000
3545 421808-3 RUBBER RING 19 Vòng Cao Su                       6.000
3546 421810-6 SEAL RING Vòng Đệm                     13.000
3547 421812-2 DUST COVER Bảo Vệ Khỏi Bụi                       4.000
3548 421817-2 DUST COVER Nắp Chắn Bụi                       7.000
3549 421837-6 BUMPER FOR TW0350 Giảm Chấn                     41.000
3550 421838-4 SEAL RING FOR TW0350 Roan Đầu                     11.000
3551 421839-2 BUMPER FOR TW0200 Giảm Chấn                     43.000
3552 421858-8 RUBBER PACKING Đệm Cao Su                       4.000
3553 421868-5 RUBBER RING 19 WITH LABY Vòng Cao Su                       9.000
3554 421893-6 SEAL RING JR3050T Roan                       9.000
3555 421895-2 FRONT BUMPER FOR TW1000 Giảm Chấn Mặt Trước                  236.000
3556 421896-0 REAR BUMPER FOR TW1000 Bộ Giảm Xóc Phía Sau                  193.000
3557 421897-8 BUMPER FOR TW1000 Giảm Chấn                  123.000
3558 421899-4 SEAL RING JR3060T Roan Đầu                       7.000
3559 421902-1 BUBBER PACKING Vòng Đệm Cao Su                       4.000
3560 421942-9 SPACER Nắp Chụp Công Tắc                       2.000
3561 421950-0 INSULATER Miếng Cách Nhiệt                  106.000
3562 421955-0 CUSHION RING Đệm Vòng                     46.000
3563 422032-1 RUBBER SLEEVE 29 Đệm Cao Su                     22.000
3564 422073-7 TUBE 3-8 Ống Dẫn                        4.000
3565 422074-5 TUBE 3-120 Ống 3-120                     15.000
3566 422075-3 TUBE 3-300 Ống Dẫn                   232.000
3567 422076-1 TUBE 3-170 Ống Dẫn                      39.000
3568 422077-9 TUBE 3-190 Ống Đúc                     19.000
3569 422078-7 TUBE 5-70 Ống Dẫn                      17.000
3570 422079-5 TUBE 3-45 Ống Dẫn                        9.000
3571 422080-0 TUBE 3-35 Ống Dẫn                        7.000
3572 422081-8 TUBE 3-75 Ống Dẫn                      15.000
3573 422082-6 TUBE 3-130 Ống Dẫn                      24.000
3574 422083-4 TUBE 3-190 Ống Dẫn                      28.000
3575 422084-2 TUBE 5-55 Ống Dẫn                      13.000
3576 422090-7 TUBE 3-85 Ống Tuýp 3-85                     13.000
3577 422091-5 TUBE 5-160 Ống Tuýp 5-160                     28.000
3578 422109-2 BREATHER PIPE Ống Thông Hơi                     89.000
3579 422119-9 TUBE 3-300 Ống 3-300                     43.000
3580 423029-3 CARBON PLATE 100MM Tấm Lót Carbon Của Máy Chà Nhám Băng                      43.000
3581 423035-8 CORK RUBBER PLATE Tấm Đệm Cao Su                      65.000
3582 423036-6 CARBON PLATE 98MM Tấm Lót Carbon Của Máy Chà Nhám Băng                     48.000
3583 423307-1 POLYURTHAN SPONGESEAL Miếng Đệm                       2.000
3584 423422-1 SPONGE A Vòng Đệm                       2.000
3585 423423-9 SPONGE B Vòng Đệm                       2.000
3586 423424-7 SPONGE SEAL Tấm Đệm                       4.000
3587 423434-4 BLIND PACKING Lông Đền                       9.000
3588 423438-6 CARBURETOR GASKET Bộ Chế Hòa Khí                     85.000
3589 423469-5 SPONGE 6*105*3                 Vòng Đệm                       4.000
3590 424023-8 SPONGE SLEEVE Vòng Đệm                       2.000
3591 424028-8 SEAL-RING Séc Măng                       4.000
3592 424038-5 SPONGE 6 X 185 X 3 Vòng Đệm                       2.000
3593 424039-3 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                       9.000
3594 424048-2 SEAL RING A Roan A                     24.000
3595 424049-0 SEAL RING B Roan B                     24.000
3596 424056-3 SPONGE SLEEVE 9                Vòng Đệm                       2.000
3597 424057-1 CARBON PLATE Miếng Carbon                     19.000
3598 424058-9 CORK RUBBER PLATE Miếng Cao Su                     19.000
3599 424062-8 RUBBER RING 13 FOR HR3200C Vòng Cao Su                  123.000
3600 424063-6 SEAL RING A FOR HR3200C Roan Đầu                     15.000
3601 424064-4 SEAL RING B FOR HR3200C Roan Đầu                     17.000
3602 424086-4 SWITCH COVER Bọc Công Tắc                       4.000
3603 424087-2 Cap 33 Nắp                       6.000
3604 424101-4 GROMMET Vòng Cao Su                     17.000
3605 424104-8 DAMPER Giảm Sốc                     24.000
3606 424112-9 SEAL RING Roan                       4.000
3607 424131-5 BRAKE RING Vành Hãm                     74.000
3608 424147-0 PROTECTOR Tấm Bảo Vệ                       9.000
3609 424184-4 BUMPER FOR TD0100 Giảm Chấn                     26.000
3610 424267-0 CUSHION RING 12 Đệm Vòng                     15.000
3611 424318-9 SPONGE Nhông                       2.000
3612 424339-1 CRANK CASE SEALING             Khóa Hộp Số                     98.000
3613 424340-6 INTAKE HOSE                    Ống Dẫn Vào Thùng                     89.000
3614 424364-2 RUBBER WASHER 16 Đệm Cao Su                       2.000
3615 424384-6 OIL TUBE Ống Dầu                  149.000
3616 424397-7 SUCTION LINE Ống Nạp Dầu                  431.000
3617 424399-3 INNER FILTER Bộ Lọc Bên Trong                  128.000
3618 424404-6 REAR FOOT Chân Rung Phía Sau                     19.000
3619 424405-4 FRONT FOOT Chân Rung Phía Trước                     28.000
3620 424406-2 GROMMET Vòng Cao Su                     24.000
3621 424407-0 RUBBER JOINT Khớp Nối                       9.000
3622 424408-8 TANK GUARD Nắp Bình Chứa                     37.000
3623 424409-6 PLUG COVER Vỏ Bugi                     32.000
3624 424410-1 RUBBER CAP Nắp Chụp Bẳng Cao Su                     11.000
3625 424417-7 PACKING Long Đền                     30.000
3626 424418-5 SEAL Khoá                     91.000
3627 424421-6 OIL CAP GASKET Vỏ Nắp Dầu                     20.000
3628 424424-0 VALVE STEM SEAL Van Điều Chỉnh                     48.000
3629 424426-6 RUBBER RING(INNER) Vòng Đệm                     43.000
3630 424427-4 RUBBER RING(OUTER) Vòng Đệm Cao Su                     43.000
3631 424429-0 BUMPER Giảm Chấn                     35.000
3632 424430-5 SEAL Roan                       6.000
3633 424434-7 CAP 24 Nắp Chụp                     13.000
3634 424467-2 CAP Mũ Chụp                       6.000
3635 424479-5 RUBBER SPIKE Mũi Cao Su                       6.000
3636 424492-3 CHECK VALVE Van Điều Chỉnh                  154.000
3637 424495-7 BUMPER Giảm Chấn                     33.000
3638 424499-9 RUBBER SLEEVE 22 Đệm Cao Su                      30.000
3639 424503-4 GROMET Long Đền                     54.000
3640 424504-2 OIL GUARD Lọc Dầu                     61.000
3641 424516-5 COLLAR Mặt Bích                     84.000
3642 424529-6 CAP Nắp                       2.000
3643 424549-0 INSULATION COVER Vỏ Cách Điện                  223.000
3644 424567-8 RUBBER SLEEVE 24 Đệm Cao Su                     26.000
3645 424583-0 PLUG Phích Cắm                       7.000
3646 42700 OULET PUMP KIT ROLE 870.118 Đầu Bơm Ra                  449.000
3647 441075-4 REEL Cuộn Cảm                  154.000
3648 442045661 SPROCKET NOSE BAR Lam                  520.000
3649 442138-9 PACKING Đệm Kín                     17.000
3650 442147-8 GASKET Đệm Lót                     28.000
3651 442165-6 AIR FILTER Lọc Gió                  271.000
3652 442166-4 CARBURATOR GASKET Bộ Chế Hòa Khí                       7.000
3653 442167-2 CYLINDER HEAD GASKET Vỏ Xy Lanh                     72.000
3654 442168-0 CAM GEAR GASKET Bánh Răng Cam                     30.000
3655 442169-8 SLIDING DISC Đĩa Trượt                     32.000
3656 442181-8 AIR CLEANER ELEMENT Lọc Gió                  277.000
3657 442185-0 GASHET Tấm Đệm                     24.000
3658 442186-8 GASKET Tấm Đệm                     43.000
3659 442196-5 CARBURATOR GASKET Vòng Đệm Của Bộ Chế Hoà Khí                       7.000
3660 442197-3 CARBURATOR GASKET Vòng Đệm Của Bộ Chế Hoà Khí                       7.000
3661 443034-4 FELT RING 18 Vòng Đệm                       6.000
3662 443060-3 FILTER Bộ Lọc                     20.000
3663 443108-1 FELT 6X225X3 FOR BO3700 Vòng Đệm                     43.000
3664 443127-7 FILTER Lọc Gió                     13.000
3665 443129-3 FILTER Nắp Chụp                       7.000
3666 443138-2 FILTER FOR HR3200C Nắp Chụp                       4.000
3667 443153-6 FELT Phớt                       4.000
3668 443173-0 AIR CLEANER ELEMENT Lọc Gió                       9.000
3669 444036-3 STARTER ROPE Dây Khởi Động                     52.000
3670 444040-2 STARTER ROPE Dây Khởi Động                  288.000
3671 445045631 SPROCKET NOSE BAR Lam                  784.000
3672 445045655 SPROCKET NOSE BAR Lam                  787.000
3673 445050655 SPROCKET NOSE BAR Lam                  858.000
3674 445060455 SOLID NOSE BAR Lam               1.673.000
3675 445060655 SPROCKET NOSE BAR Lam               1.038.000
3676 445074452 SOLID NOSE BAR 74CM Lam               2.509.000
3677 450025-8 PISTON Piston                  156.000
3678 450026-6 CONECTING ROD Tay Biên                     93.000
3679 450066-4 PUNCH PLATE Đế Đột Giấy Nhám                     26.000
3680 450067-2 BASE Đế                     58.000
3681 450068-0 BASE Đế                     61.000
3682 450069-8 FAN GUIDE Cánh Quạt                     20.000
3683 450070-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     37.000
3684 450071-1 TOP COVER Vỏ Đầu                     54.000
3685 450072-9 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  147.000
3686 450235-7 CONECTING ROD FOR HR3200C Tay Biên                      84.000
3687 450236-5 LOCK SLEEVE FOR HR3200C Khóa Lò Xo                     41.000
3688 450237-3 CAP HOLDER FOR HR3200C Nắp Chụp                     32.000
3689 450238-1 FILTER CAP FOR HR3200C Nắp Chụp                     24.000
3690 450240-4 LENS FOR HM1101C Ống Kính                     28.000
3691 450241-2 CRANK CAP FOR HR3200C Nắp Dầu                     74.000
3692 450243-8 SLIDE SLEEVE FOR HR3200C Đệm Trượt                     45.000
3693 450244-6 CRANK GEAR FOR HR3200C Nắp Dầu                     37.000
3694 450245-4 CHUCK COVER FOR HR3200C Bọc Đầu Khoan                     54.000
3695 450246-2 CORD CLAMP BASE FOR HR3200C Kẹp Dây Điện                     48.000
3696 450247-0 AIR PIPE FOR HR3200C Ống Thông Hơi                     45.000
3697 450249-6 CHANGE LEVER FOR HR3200C Chuyển Tốc Độ                     71.000
3698 450250-1 LOCK BUTTON FOR HR3200C Nút Khóa                     41.000
3699 450251-9 BAFFLE PLATE FOR HR3200C Tấm Đệm                     52.000
3700 450252-7 MOTOR HOUSING FOR HR3200C Vỏ Máy                  509.000
3701 450253-5 REAR COVER FOR HR3200C Tấm Bảo Vệ Phía Sau                  134.000
3702 450257-7 HANDLE COVER FOR HR3200C Bọc Tay Cầm                  299.000
3703 450261-6 CRANK HOUSING COVER FOR HR3200C Bọc Ổ Nhôm                  240.000
3704 450262-4 HANDLE FOR HR3200C Tay Cầm                  360.000
3705 450455-3 TOP COVER Vỏ Đầu                     30.000
3706 450457-9 Bearing Box Hộp Bạc Đạn                     48.000
3707 450458-7 Base Đế                     82.000
3708 450464-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     39.000
3709 450489-6 BLADE COVER Bọc Lưỡi Dao                     85.000
3710 450490-1 BLADE COVER Bọc Lưỡi Dao                     63.000
3711 450584-2 F/R CHANGE LEVER Nút Chuyển                       4.000
3712 450617-3 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  156.000
3713 450619-9 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                     33.000
3714 450620-4 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                       7.000
3715 450621-2 LEVER  CASE Nắp Cần Gạt                       7.000
3716 450672-5 BRACKET Bệ Chứa                     22.000
3717 450795-9 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  100.000
3718 450796-7 BAFFLE PLATE Miếng Che                       6.000
3719 450797-5 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                       6.000
3720 450890-5 CONNECTING ROD Tay Biên                  163.000
3721 450941-4 LOCK OFF BUTTON Chốt Hãm                     28.000
3722 450944-8 BUFFLE PLATE Tấm Đệm                     24.000
3723 450957-9 STRAP Bản Lề                       2.000
3724 450961-8 PISTON  Piston                  158.000
3725 450976-5 HAMMER CASE COVER Búa Bảo Vệ                     26.000
3726 451106-1 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     59.000
3727 451115-0 GEAR COVER Bọc Công Tắc                  566.000
3728 451164-7 CONNECTING ROD Tay Biên                  100.000
3729 451208-3 PRE-FILTER Bộ Lọc Trước                     30.000
3730 451266-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     28.000
3731 451267-7 FAN GUIDE Cánh Quạt                     46.000
3732 451270-8 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  188.000
3733 451329-1 NOZZLE Túi Bụi                     19.000
3734 451380-1 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                     91.000
3735 451427-1 SWITCH LEVER Công Tắc Chuyển Đổi                     20.000
3736 451527-7 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                     11.000
3737 451528-5 HANDLE COVER Tay Cầm                     63.000
3738 451529-3 CHANGE LEVER A Cần Gạt Chuyển Đổi A                      11.000
3739 451530-8 CHANGE LEVER COVER A Vỏ Che Cần Gạt Chuyển Đổi A                     15.000
3740 451531-6 CHANGE LEVER B Cần Gạt Chuyển Đổi B                       9.000
3741 451532-4 CHANGE LEVER COVER B Vỏ Che Cần Gạt Chuyển Đổi B                     15.000
3742 451533-2 CHUCK COVER Bọc Đầu Khoan                     19.000
3743 451535-8 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  139.000
3744 451536-6 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  141.000
3745 451538-2 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  139.000
3746 451539-0 GRIP BASE Đế Tay Cầm                     15.000
3747 451540-5 LOCK BUTTON Nút Khoán                       6.000
3748 451753-8 NOZZLE END Vòi Phun                  158.000
3749 451816-0 BLADE COVER Bọc Lưỡi Dao                     52.000
3750 451880-1 CHID DECEIVER Bộ Phận Chứa Mãnh Vụn                     50.000
3751 451905-1 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  165.000
3752 451907-7 GEAR HOUSING                   Vỏ Nhông                     41.000
3753 451916-6 REAR COVER                     Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     28.000
3754 451926-3 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  215.000
3755 451927-1 TOP COVER Vỏ Đầu                     74.000
3756 451928-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     65.000
3757 451929-7 BASE Đế                  163.000
3758 451930-2 FAN GUIDE Cánh Quạt                     41.000
3759 452035-1 PUMP DRIVE                     Bơm Dầu                  117.000
3760 452055-5 BLADE COVER Bọc Lưỡi Dao                     65.000
3761 452093-7 GUIDE BAR CASE Thước Dẫn                     56.000
3762 452126-8 GEAR SHAFT FOR HR3200C Trục Bánh Răng                     50.000
3763 452288-2 REEL Ống Cuộn                     72.000
3764 452399-3 F/R CHANGE LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                       6.000
3765 452440-2 HAMMER CASE COVER FOR TD0100 Hộp Đựng Máy                     26.000
3766 452456-7 BEARING HOLDER Ổ Bạc Đạn                     65.000
3767 452460-6 HANDLE COVER                   Tay Cầm                     35.000
3768 452461-4 BAFFLE PLATE                   Tấm Đệm Ngăn                       7.000
3769 452499-9 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                     59.000
3770 452500-0 REAR COVER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     15.000
3771 452501-8 SWITCH LEVER Nút Công Tắc                       4.000
3772 452502-6 PIN CAP Nắp Chốt                       2.000
3773 452503-4 SWITCH KNOB Nút Công Tắc                       4.000
3774 452613-7 STARTER CASE Nút Khởi Động                  405.000
3775 452614-5 OIL PIPE Ống Dầu                  186.000
3776 452616-1 FAN COVER Bảo Vệ Cánh Quạt                  394.000
3777 452617-9 CYLINDER COVER Vỏ Xylanh                  197.000
3778 452621-8 CLUTCH COVER Vỏ Nhông                  286.000
3779 452697-5 TANK CAP KNOB Nắp Vặn Vỏ Hộp Chứa Dầu                     37.000
3780 452698-3 BELT COVER Nắp Chụp                  247.000
3781 452720-6 FILTER BRACKET Bệ Chứa                  293.000
3782 452721-4 THROTTLE LEVER Van Tiết Lưu                      56.000
3783 452722-2 LOCK OFF LEVER Khóa Gạt                     48.000
3784 452723-0 SWITCH LEVER Nút Công Tắc                     61.000
3785 452724-8 CARBURETOR MOUNT Bộ Chế Hòa Khí                     87.000
3786 452726-4 OIL LINE Ống Dầu                     80.000
3787 452736-1 GRIP COVER Vỏ Tay Cầm                     98.000
3788 452737-9 CLAMP Kẹp                      46.000
3789 452738-7 OIL CASE GASKET Thùng Chứa Dầu                     74.000
3790 452739-5 SEPARATER COVER Nắp Chụp                     39.000
3791 452740-0 FRONT INNER HOLDER Giá Đỡ Trước                     28.000
3792 452741-8 CENTER OUTER HOLDER Giá Đỡ                     59.000
3793 452742-6 REAR INNER HOLDER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     24.000
3794 452777-7 MOTOR HOUSING Vỏ Máy                  149.000
3795 452778-5 TOP COVER Vỏ Đầu                     56.000
3796 452799-7 HOSE JOINT 4-6 Khớp Nối                      22.000
3797 452800-8 HOSE JOINT 4-4 Khớp Nối                      30.000
3798 452811-3 HANDLE COVER Tay Cầm                     71.000
3799 452812-1 ASSIST FAN Cánh Quạt                       9.000
3800 452813-9 BELT COVER Bảo Vệ Dây Cua-Roa                     33.000
3801 452832-5 REAR COVER Tấm Bảo Vệ Phía Sau                     28.000
3802 452837-5 HAMMER CASE COVER Búa Bảo Vệ                       7.000
3803 452839-1 RELEASE BUTTON Nút Công Tắc                     17.000
3804 452840-6 RELEASE BUTTON CAER Bọc Nút Công Tắc                     19.000
3805 452930-5 HOLDER  Nắp Chụp                       6.000
3806 452938-9 GRIP Tay Cầm                     22.000
3807 452951-7 HOSE JOINT 4-4 Khớp Nối                      33.000
3808 452952-5 HOSE JOINT Khớp Nối                      22.000
3809 452979-5 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  149.000
3810 452981-8 HANDLE COVER Bọc Tay Cầm                     63.000
3811 452982-6 CHANGE LEVER COVER Vỏ Che Cần Gạt Chuyển Đổi                     13.000
3812 452983-4 CHANGE LEVER Cần Gạt Chuyển Đổi                     11.000
3813 452984-2 BAFFLE PLATE Miếng Che                       9.000
3814 452985-0 GRIP 34 Tay Cầm                     59.000
3815 452986-8 CHUCK COVER Bọc Đầu Khoan                     13.000
3816 453072-8 SWITCH LEVER R Gạt Công Tắc                     11.000
3817 453218-6 GRIP Tay Cầm                     45.000
3818 453234-8 DECK Vỏ Máy               1.062.000
3819 453235-6 COW LING Vỏ Bảo Vệ                  342.000
3820 453239-8 UNDER COVER Chụp Bảo Vệ Dưới                     65.000
3821 453240-3 FRONT WHEEL CAP Bánh Lồng                  136.000
3822 453241-1 REAR  WHEEL CAP Bánh Lồng                  139.000
3823 453242-9 FRONT WHEEL Bánh Lồng Trước                  158.000
3824 453243-7 REAR WHEEL Bánh Lồng Sau                  188.000
3825 453244-5 SWITCH BOX Hộp Công Tắc                     69.000
3826 453246-1 SWITCH LEVER CASE Hộp Công Tắc                     28.000
3827 453247-9 SWITCH LEVER CASE COVER Bọc Công Tắc                     26.000
3828 453248-7 LEUER Đòn Bẩy                     22.000
3829 453249-5 SWITCH BUTTON Khóa Công Tắc                     26.000
3830 453250-0 LOCK LEVER Nút Công Tắc                     22.000
3831 453251-8 LOCK LEVER SUPPORT Công Tắc Hỗ Trợ                     19.000
3832 453252-6 CHANGE LEVER Công Tắc Chuyển Chế Độ                     48.000
3833 453253-4 CHANGE LEVER COVER Vỏ Cần Gạt                     33.000
3834 453255-0 ADJUST PLATE Bộ Điều Chỉnh                     84.000
3835 453258-4 COW LING COVER Vỏ Bảo Vệ                     41.000
3836 453385-7 HOLDER 9-19 Giá Đỡ                     15.000
3837 453406-5 BASE COVER Bảo Vệ Đế                     17.000
3838 453466-7 REEL Cuộn Cảm                  275.000
3839 453491-8 VOLUTE CASE 1 Nắp Chụp                  412.000
3840 453493-4 TANK STRAINER Bộ Lọc Nhiên Liệu                  245.000
3841 453494-2 JOINT  I Khớp Nối                      39.000
3842 453495-0 MIXING BODY UPPER Khoá Nước                     43.000
3843 453496-8 MIXING BODY LOWER Khoá Nước                     43.000
3844 453497-6 FAN GUARD Lọc Gió                  126.000
3845 453498-4 PRESSURE PIPE Ống Nối                     43.000
3846 453499-2 FLAME HOLDER Bệ Đỡ                     26.000
3847 453501-1 AIR CLEANER PLATE Lọc Gió                  325.000
3848 453502-9 CHOKE LEVER Điều Khiển                     89.000
3849 453505-3 NOZZLE CAP Túi Bụi                     45.000
3850 453508-7 COCK  BODY Thân Máy                     45.000
3851 453509-5 BODY COVER Vỏ Máy                     28.000
3852 453510-0 VALVE ROD Tay Biên                     33.000
3853 453511-8 PUSH BUTTON Chốt                     37.000
3854 453534-6 STARTER COVER Chụp Bảo Vệ Nút Khởi Động                  435.000
3855 453554-0 CAP A Nắp                     24.000
3856 453555-8 NOZZLE Túi Bụi                     22.000
3857 453556-6 WATER SUPPLY TANK Bể Chứa Nước                     35.000
3858 453557-4 CAP B Nắp                     32.000
3859 453558-2 VOLUTE CASE 2 Nắp Chụp                  565.000
3860 453559-0 JOINT STRAINER Bộ Lọc                  104.000
3861 453560-5 LOWER FLAME HOLDER Bệ Đỡ                     24.000
3862 453561-3 TANK HOLDER Hộp Chứa Dầu                     20.000
3863 453599-8 SLEEVE 25 Nòng Thép                     28.000
3864 453600-9 GUARD Chắn Bảo Vệ                  286.000
3865 453616-4 CAP HOSE Khớp Nối Bằng Kim Loại                     54.000
3866 453664-3 HAMMER CASE COVER Búa Bảo Vệ                     26.000
3867 453665-1 BUFFLE PLATE Tấm Đệm                     15.000
3868 453714-4 VIRE BAND Nẹp                       4.000
3869 453715-2 TUBE CABLE Ống Dẫn                  230.000
3870 453716-0 LEVER 1 THROTTLE Van Tiết Lưu                   240.000
3871 453717-8 LEVER 2 THROTTLE Van Tiết Lưu                   208.000
3872 453785-1 REEL                           Ống Cuộn                     50.000
3873 453855-6 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  119.000
3874 453856-4 TOP COVER Nắp Chụp                     24.000
3875 453883-1 CLUTCH CASE COVER Vỏ Bảo Vệ Khớp Ly Hợp                  299.000
3876 453884-9 REAR COVER Chụp Sau                  137.000
3877 453945-5 REAL COVER Chụp Sau                     26.000
3878 453953-6 HANDLE COVER Bộ Tay Cầm                     50.000
3879 453968-3 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn Cách                     15.000
3880 453986-1 TOP ADAPTER Bộ Điều Chỉnh                     74.000
3881 454022-6 BASE Đế                  143.000
3882 454025-0 TOP COVER  Nắp Chụp Trên                     41.000
3883 454026-8 BASE PLATE  Đế                     89.000
3884 454027-6 SWITCH COVER Vỏ Công Tắc                     24.000
3885 454032-3 CHIP DEFLECTOR  Máng Phay                     24.000
3886 454033-1 LOCK LEVER  Nút Công Tắc                       9.000
3887 454046-2 HANDLE COVER Tay Cầm                     65.000
3888 454047-0 BELT COVER Nắp Chụp Bảo Vệ Dây Cua-Roa                     39.000
3889 454076-3 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  137.000
3890 454100-2 LINK Miếng Liên Kết                       6.000
3891 454102-8 SWITCH LEVER Nút Công Tắc                     13.000
3892 454115-9 GEAR HOUSING  Bộ Vỏ Nhông                     26.000
3893 454116-7 LEVER CASE Bọc Công Tắc                       7.000
3894 454119-1 BAFFLE PLATE Tấm Đệm Ngăn                       4.000
3895 454120-6 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  158.000
3896 454121-4 HANDLE COVER Tay Cầm                     46.000
3897 454126-4 GRIP BASE Đế Tay Cầm                     15.000
3898 454140-0 BAFFLE PLATE Tắm Đệm Ngăn                     50.000
3899 454190-5 CORRUGATE TUBE 160 Ống Dẫn                      33.000
3900 454233-3 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                     93.000
3901 454295-1 SWITCH LEVER Nút Công Tắc                     71.000
3902 454298-5 LOCK OFF BUTTON Chốt Hãm                       9.000
3903 454554-3 COVER Nắp                     78.000
3904 454640-0 PROTECTOR Tấm Bảo Vệ                  533.000
3905 454641-8 PROTECTOR HOLDER Đế Bảo Vệ                  280.000
3906 5025001020 SPIRAL SPRING FOR EBH340U Lò Xo                  186.000
3907 50940 CABLE Dây Cáp                  355.000
3908 50941 CABLE Dây Cáp                  431.000
3909 50942 ACCESSORIES CARRIER Giá Đỡ                     15.000
3910 50943 SCREW Vít                     59.000
3911 50944 BASE Đế                  249.000
3912 50945 SWITCH Công Tắc                  134.000
3913 50946 BOX Hộp Bạc Đạn                     22.000
3914 50947 ACCESSORIES CARRIER Giá Đỡ                     26.000
3915 50948 SCREW Vít                     15.000
3916 50949 COVER Vỏ Máy                     26.000
3917 50950 GREEN CASING Ống Lót                  429.000
3918 50952 RING Tấm Đệm                     15.000
3919 50953 MOTOR PUMP Mô Tơ               3.166.000
3920 50954 DETERGENT TANK  Bệ Chứa Dầu                  191.000
3921 50955 ADJUSTABLE LANCE Dây Kéo                  357.000
3922 50956 PISTOLA - GUN OPP MODEL 02A WITH BRASS ADAPTOR (YL) Bộ Điều Chỉnh Đầu Nối                  468.000
3923 510007-3 ARMATURE ASS''''Y 200V-220V Rô To               2.212.000
3924 510049-7 ARMATURE ASS''''Y 220V Phụ Tùng Rô To Của Máy Bào 9500Nb               1.081.000
3925 510076-4 ARMATURE ASS''''Y 220V Phụ Tùng Rô To Máy Chà Nhám Rung Bo4540                  706.000
3926 510086-1 ARMATURE 220-240V Rô To                  368.000
3927 510141-9 Armature Ass''y 220V Rô To                  308.000
3928 510142-7 ARMATURE ASSY  220-240V Rô To                  286.000
3929 510144-3 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  867.000
3930 510163-9 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  358.000
3931 510169-7 ARMATURE ASSY  Rô To                  860.000
3932 510172-8 ARMATURE ASSY 220V             Rô To                  331.000
3933 510173-6 ARMATURE ASSY 240V Rô To                  292.000
3934 510187-5 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  371.000
3935 510191-4 ARMATURE ASSY 115V Rô To                  342.000
3936 510192-2 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  340.000
3937 510198-0 ARMATURE ASSY 240V Rô To                  321.000
3938 510207-5 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  323.000
3939 510213-0 ARMATURE ASSY 220V       Rô To                  345.000
3940 510226-1 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  537.000
3941 510230-0 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  347.000
3942 510264-3 ARMATURE ASSY 220V             Rô To                  303.000
3943 5106013001 FUEL TANK CAP ASS''Y FOR RBC411 Bể Chứa                     74.000
3944 511403-8 ARMATURE ASS''''Y 220V Phụ Tùng Rô To Máy Mài Góc  906                  960.000
3945 511433-9 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.033.000
3946 511558-9 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.272.000
3947 511923-2 ARMATURE ASS''''Y 220V Phụ Tùng Rô To Máy Mài Góc N9500N               1.018.000
3948 511933-9 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.372.000
3949 511938-9 ARMATURE ASS''''Y 220V Phụ Tùng Rô To Máy Bào 1900B                  891.000
3950 511958-3 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To                  929.000
3951 512165-1 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.311.000
3952 512549-3 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.935.000
3953 512583-3 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.133.000
3954 512653-8 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.441.000
3955 512693-6 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.146.000
3956 512698-6 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.014.000
3957 512758-4 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.129.000
3958 512818-2 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.660.000
3959 512883-1 ARMATURE ASS''Y 220V Rô To               1.488.000
3960 513145-0 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.761.000
3961 513155-7 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.592.000
3962 513294-3 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.805.000
3963 513304-6 ARMATURE ASS''Y 220V Rôto               1.638.000
3964 513503-0 ARMATURE ASS''Y 220V Rôto                  927.000
3965 513508-0 ARMATURE ASSY 220V MT410 Rô To                  453.000
3966 513548-8 ARMATURE ASS''''Y 220V MT580 Rô To                  420.000
3967 513578-9 ARMATURE ASS''Y 220-240V Rôto               1.469.000
3968 513583-6 ARMATURE ASS''Y 220-240V Rôto               1.142.000
3969 513592-5 ARMATURE ASS''Y 200-220V Rôto               1.280.000
3970 513598-3 ARMATURE ASSY 220-240V Rô To                  496.000
3971 513603-6 ARMATURE ASSY 220-240V JR307CT Rô To                  581.000
3972 513608-6 ARMATURE ASSY 220V JR3060T Rô To                  500.000
3973 513613-3 ARMATURE ASSY 220V MT110 Rô To                  325.000
3974 513633-7 ARMATURE ASS''Y 220-240V Rô To               1.326.000
3975 513678-5 ARMATURE ASS''Y 220-240V Rôto               1.918.000
3976 513693-9 ARMATURE ASS''''Y 220-240V Rô To               1.376.000
3977 513698-9 ARMATURE ASSY 220V HR4002 Rô To                  672.000
3978 513703-2 ARMATURE ASSY 220V GA5010 Rô To                  461.000
3979 513713-9 ARMATURE ASSY 220-240V Rô To                  674.000
3980 513723-6 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.346.000
3981 513748-0 ARMATURE ASS''''Y 220-240V Rô To               1.514.000
3982 513753-7 ARMATURE ASSY 220 Công Tắc                  462.000
3983 513778-1 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  572.000
3984 513783-8 ARMATURE ASSY 220V MT430 Rô To                  370.000
3985 513793-5 ARMATURE ASSEMBLY 220-240V Rôto               1.417.000
3986 513798-5 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  589.000
3987 513813-5 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  518.000
3988 513853-3 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  457.000
3989 513858-3 ARMATURE ASS''Y 220V Rô To               1.200.000
3990 513863-0 ARMATURE ASS''Y 200V Rô To                  518.000
3991 513873-7 ARMATURE ASSY 220V Rô To                  488.000
3992 514205-1 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.876.000
3993 514505-9 ARMATURE ASS''Y 220V Rôto               2.489.000
3994 514557-0 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.915.000
3995 514607-1 ARMATURE ASSY 220V Rô To               2.295.000
3996 514628-3 ARMATURE ASS''Y 220V Rô To               2.191.000
3997 514718-2 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               2.316.000
3998 514823-5 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               2.743.000
3999 514853-6 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               1.911.000
4000 514863-3 ARMATURE ASS''''Y 220V Rô To               2.769.000
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Thiết Bị Công Nghiệp GTG
Email: info@sieuthithietbi.com
ĐT: 08 3868 6666