Pages

Bảng giá linh phụ kiện Makita - Maktec - Phần 2

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LINH - PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY MAKITAMAKTEC VIỆT NAM
(Phần 2)


STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm (Tiếng Anh) Tên sản phẩm (Tiếng Việt)  Giá bán lẻ 
1001 182981-1 HOUSING R Vỏ Phải            386.000
1002 182995-0 HOUSING SET FOR 6951 Vỏ            418.000
1003 183053-5 SPIRAL BEVEL GEAR SET Phụ Tùng Nhông           576.000
1004 183159-9 MOTOR HOUSING Vỏ Motor           591.000
1005 183209-0 HOUSING SET Vò Máy           414.000
1006 183232-5 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Nhông           318.000
1007 183256-1 HOUSING SET Vỏ Máy           618.000
1008 183388-4 HOUSING SET Vỏ Máy           767.000
1009 183389-2 FAN CONVER SET Cánh Quạt Bảo Vệ           113.000
1010 183419-9 MOTOR HOUSING FOR BO4901 Vỏ Máy           425.000
1011 183442-4 GEAR HOUSING SET HR2440 Bộ Vỏ Nhông           232.000
1012 183464-4 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy           150.000
1013 183468-6 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bọc Lưỡi Dao           180.000
1014 183472-5 MOTOR HOUSING SET Vỏ Motor           145.000
1015 183511-1 HOUSING SET Vỏ Motor           111.000
1016 183521-8 MOTOR HOUSING COMPLETE Vò Motor           160.000
1017 183618-3 HANDLE SET                    Vỏ Nhông           371.000
1018 183629-8 HOUSING SET Vỏ Máy        1.092.000
1019 183685-8 HOUSING SET Vỏ Máy           121.000
1020 183693-9 PLASTIC CARRYING CASE Vỏ Máy           271.000
1021 183706-6 BLADE CASE COMPLETE Bộ Bọc Lưỡi           303.000
1022 183767-6 BELT COVER COMPLETE Nắp Chụp Bảo Vệ Dây Cu-Roa              15.000
1023 183768-4 MAIN FRAME COMPLETE Bộ Khung Máy           435.000
1024 183769-2 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Motor           329.000
1025 183825-8 BRACKET COMPLETE MT370 Mặt Ốp Máy Bào           137.000
1026 183883-4 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy           145.000
1027 183926-2 Motor Housing Vỏ Máy           126.000
1028 183935-1 HANDLE SET FOR TW1000 Bộ Tay Cầm           812.000
1029 183938-5 MAIN FRAME COMPLETE Bộ Khung Máy Chính           667.000
1030 184678-8 CHANGE LEVER ASS''''Y Công Tắc Chuyển Chế Độ           423.000
1031 187025-2 HOUSING SET Vỏ Máy           162.000
1032 187026-0 HOUSING SET Vỏ Máy           214.000
1033 187027-8 HOUSING SET Vỏ Motor              72.000
1034 187059-5 SKIRT L/R Thân Máy              61.000
1035 187084-6 HOUSING SET Vỏ Máy           158.000
1036 187085-4 HOUSING SET Vỏ Máy           167.000
1037 187114-3 HOUSING SET Vỏ Máy           236.000
1038 187116-9 HOUSING SET Vỏ Máy           230.000
1039 187216-5 HOUSING SET Vỏ Máy           316.000
1040 187254-7 TERMINAL HOUSING R/L Vỏ Máy              54.000
1041 187273-3 HOUSING SET Vỏ Máy           271.000
1042 187276-7 TANK HOLDER SET Bệ Chưa              91.000
1043 187277-5 WATER SUPPLY TANK SET Bể Chứa Nước           104.000
1044 187278-3 WATER SUPPLY COCK SET Vòi Khóa Bể Chứa Nước           100.000
1045 187282-2 HANDLE SET Tay Cầm           206.000
1046 187383-6 HOUSING SET Vỏ Máy           630.000
1047 187388-6 HOUSING SET Vỏ Máy           630.000
1048 187512-1 GRIP L Tay Cầm              67.000
1049 187515-5 GRIP L  Tay Cầm              67.000
1050 187518-9 HOUSING SET Vỏ Motor           212.000
1051 187529-4 HOUSING SET Vỏ           254.000
1052 187531-7 HANDLE SET Bộ Tay Cầm           397.000
1053 187532-5 HANDLE SET Bộ Tay Cầm           397.000
1054 187552-9 HOUSING SET Vỏ Motor           134.000
1055 187585-4 MOTOR HOUSING SET Vỏ Motor           472.000
1056 187587-0 MAIN GRIP SET Tay Cầm           546.000
1057 187665-6 HOUSING SET Vỏ           765.000
1058 187676-1 DRUM PLATE SET Đệm Trống            221.000
1059 187679-5 DRUM PLATE SET Lò Xo           154.000
1060 188016-6 Handle Set Bộ Tay Cầm              97.000
1061 188059-8 HANDLE COVER COMPLETE Bộ Tay Cầm           238.000
1062 188062-9 MOTOR HOUSING COMPLETE MT901 Vỏ Motor           184.000
1063 188089-9 HOUSING SET Vỏ Motor           721.000
1064 188094-6 MOTOR HOUSING COMPLETE MT959 Vỏ Motor           193.000
1065 188169-1 MOTOR HOUSING COMPLETE         Vỏ Motor           178.000
1066 188254-0 DUST COLLECTOR COVER SET Túi Bụi           184.000
1067 188277-8 HOUSING SET Vỏ Máy           260.000
1068 188286-7 HANDLE SET Bộ Tay Cầm           592.000
1069 188291-4 HANDLE SET Tay Cầm           156.000
1070 188338-4 HOUSING SET Vỏ Máy           292.000
1071 188340-7 HOUSING SET                    Vỏ Motor           336.000
1072 188342-3 HOUSING SET Vỏ            310.000
1073 188387-1 HANDLE SET Bộ Tay Cầm           386.000
1074 188503-5 MOTOR HOUSING COMPLETE Vỏ Máy           154.000
1075 188510-8 HOUSING SET Vỏ Máy           180.000
1076 188511-6 HOUSING SET Vỏ Máy           180.000
1077 188619-6 HOUSING SET Vỏ Máy           178.000
1078 188662-5 HOUSING SET Vỏ           247.000
1079 188664-1 HOUSING SET Vỏ           290.000
1080 188933-0 HOUSING SET                    Vỏ Nhông           464.000
1081 191383-0 SHEAR BLADE SET Bộ Lưỡi Cắt Tôn Máy Js1600 (2 Lưỡi/ 1 Bộ)           773.000
1082 191454-3 GUIDE RULE SET Bộ Thước Dẫn           375.000
1083 191455-1 GUIDE RULE SET Bộ Thước Dẫn           247.000
1084 191627-8 CARBON BRUSH SET Chổi Than              39.000
1085 191628-6 CARBON BRUSH CB-65 Chổi Than              61.000
1086 191679-9 BATTERY 7000 Phụ Kiện Đi Kèm           815.000
1087 191681-2 BATTERY 9000 Pin         1.304.000
1088 191725-8 EXTENSION GUIDE SET Dẫn Hướng           371.000
1089 191897-9 CUTTING WAX Sáp Cắt           303.000
1090 191914-5 CARBON BRUSH CB-70 Chổi Than              54.000
1091 191940-4 CARBON BRUSH SET Bộ Chổi Than              50.000
1092 191950-1 CARBON BRUSH CB-415 FOR 6822 Chổi Than              85.000
1093 191953-5 CARBON BRUSH CB-203 Chổi Than              59.000
1094 191957-7 CARBON BRUSH SET Chổi Than              78.000
1095 191961-6 CARBON BRUSH CB304 Chổi Than           124.000
1096 191962-4 CARBON BRUSH SET Chổi Than              45.000
1097 191963-2 CARBON BRUSH SET Chổi Than              61.000
1098 191971-3 CARBON BRUSH CB-430 FOR BGA402 Chổi Than              54.000
1099 191972-1 CARBON BRUSH CB-132 FOR KP0810 Chổi Than              89.000
1100 191978-9 A.C. CARBON BRUSH CB-318 FOR GD0800C Chổi Than Cb-318           143.000
1101 192016-0 KEYLESS DRILL CHUCK 10 Đầu Khoan Không Khóa            535.000
1102 192019-4 BATTERY 9100 SET Bộ Pin        1.337.000
1103 192121-3 KEYLESS DRILL CHUCK Đầu Khoan Không Khóa           784.000
1104 192173-4 DRILL CHUCK Đầu Khoan Không Khóa           828.000
1105 192212-0 DUST COLLECTING WHEEL GUARD Chụp Bảo Vệ        1.471.000
1106 192219-6 SAFETY GOGGLE Kính Bảo Hộ              80.000
1107 192227-7 SUPER FLANGE Đệm           373.000
1108 192352-4 ABRASIVE PAPER SET Bộ Giấy Nhám              35.000
1109 192454-6 WHEEL COVER Chụp Bảo Vệ        1.177.000
1110 192475-8 DUST EXTRACTOR ATTACHMENT Túi Lọc Bụi           370.000
1111 192523-3 PUNCH PLATE Đế Đột Giấy Nhám           635.000
1112 192536-4 BATTERY 1202 SET Pin        2.035.000
1113 192562-3 BENDING PIPE Ống Uống Cong           364.000
1114 192563-1 STRAIGHT PIPE Ống  Hình Trụ           286.000
1115 192595-8 BATTERY  9122 SET Pin        1.939.000
1116 192597-4 BATTERY SET1222 Bô Pin        1.343.000
1117 192600-1 HIGH CAPACITY BATTERY 1422 SET Pin        2.412.000
1118 192618-2 DUST COLLECTING WHEELCOVER SET Chụp Bảo Vệ        1.959.000
1119 192621-3 HOLDER SET Bộ Nòng Thép           251.000
1120 192622-1 CROWN MOLDING STOPPER SET Bộ Cử Chặn Khuôn Vòm        1.790.000
1121 192625-5 VISE SET Kẹp           455.000
1122 192629-7 WOOL PAD 180 Mũ Đánh Bóng           477.000
1123 192638-6 BATTERY SET 9120 Bô Pin        1.226.000
1124 192655-6 ABRASIVE PAPER SET Bộ Giấy Nhám              35.000
1125 192664-5 KEYLESS DRILL CHUCK Đầu Khoan Không Khóa         1.125.000
1126 192669-5 CROWN MOLDING STOPPER SET Bộ Cử Chặn Khuôn Vòm        2.048.000
1127 192672-6 VISE SET Kẹp           500.000
1128 192681-5 BATTERY SET 1220 Bô Pin        1.449.000
1129 192692-0 KEYLESS DRILL CHUCK SET        Đầu Khoan Không Khóa           678.000
1130 192732-4 GUIDE RULE SET Bộ Thước Dẫn           195.000
1131 192877-8 DRILL CHUCK S13 Đầu Khoan S13           923.000
1132 192887-5 DRILL CHUCK Đầu Khoan           321.000
1133 192936-8 DC 1439 FAST CHARGER Xạc Pin        3.322.000
1134 192954-6 FLEXIBLE ASS''Y Bộ Đàn Hồi        5.718.000
1135 192970-8 DRILL CHUCK Đầu Khoan           258.000
1136 192985-5 SIDE HANDLE SET Cạnh Tay Cầm           286.000
1137 192988-9 COLLET CONE 8 Côn Mài            734.000
1138 192989-7 PUNCH PLATE Đế Đột Giấy Nhám           167.000
1139 193003-2 TOOL HOLDER SET Bộ Nòng Thép        1.270.000
1140 193004-0 TOOL HOLDER SET Bộ Nòng Thép        1.777.000
1141 193011-3 COLLET CONE 3 Côn Mài            698.000
1142 193012-1 COLLET CONE 6 Phụ Kiện Đi Kèm           576.000
1143 193050-3 GEAR COMPLETE 6409/6410 6409 Vỏ Nhông           108.000
1144 193061-8 BATTERY 1835 Bộ Cục Sạc        3.059.000
1145 193062-6 BATTERY 1420 Bộ Cục Sạc        2.524.000
1146 193066-8 WHEEL COVER SET Chụp Bảo Vệ        8.296.000
1147 193178-7 COLLET CONE 8 ASS''Y Côn Mài 8           630.000
1148 193179-5 COLLET CONE 6.35 ASS''Y Côn Mài 6.35           763.000
1149 193180-0 COLLET CONE 6 SET Côn Mài 6           641.000
1150 193219-9 BATTERY 9135A SET Pin        6.086.000
1151 193312-9 STRAIGHT GUIDE Dẫn Hướng        3.088.000
1152 193318-7 DRILL CHUCK S-13 Đầu Khoan S-13        1.320.000
1153 193326-8 HOSE COMPLETE 38-2.5 Giá Đỡ        1.772.000
1154 193354-3 BATTERY BH1433 SET FOR BTW150 Pin        4.894.000
1155 193466-2 CARBON BRUSH CB-434 Chổi Than              58.000
1156 193470-1 SPONGE PAD 190 Đế Đệm           884.000
1157 193471-9 SUB PLATE ASS''Y Miếng Chèn              45.000
1158 193516-3 GUIDE RULE SET Thước Dẫn           249.000
1159 193517-1 GUIDE RAIL ADAPTER SET Bộ Điều Chỉnh Thanh Dẫn Hướng           878.000
1160 193523-6 PAD Đế Máy Bo4901           364.000
1161 193540-6 SET PLATE 82 SET Tấm Thép           232.000
1162 193631-3 BATTERY BH9020 SET Pin        3.081.000
1163 193636-3 BATTERY BH9033 SET FOR BFL060F Bộ Pin        3.826.000
1164 193682-6 AUTOMATIC REFRESHING ADAPTER Bộ Xả Pin        4.171.000
1165 193706-8 DRILL CHUCK S10 SET Bộ Đầu Khoan S10           167.000
1166 193707-6 DRILL CHUCK 13 SET Bộ Đầu Khoan S13           137.000
1167 193710-7 BATTERY 9050 SET Bộ Cục Sạc           596.000
1168 193711-5 BATTERY 1250 SET Bộ Cục Sạc           862.000
1169 193730-1 FLUORESCENT LIGHT SET Bộ Đèn Huỳnh Quang              72.000
1170 193751-3 WATER SUPPLY PIPE ASSEMBLY Ống Dẫn           225.000
1171 193794-5 DUST COLLECTING WHEEL GUARD Bộ Phận Bảo Vệ Đá Mài Hút Bụi        3.852.000
1172 193816-1 BATTERY 1450 SET Bộ Cục Sạc           958.000
1173 193818-7 BATTERY 1850 SET Bộ Cục Sạc           990.000
1174 193864-0 DC1414 BATTERY CHARGER SET Bộ Cục Sạc           912.000
1175 193865-8 CHARGER SET DC1414 Pin Sạc        1.098.000
1176 193879-7 BATTERY CHARGER SET Pin Sạc           654.000
1177 193941-8 DC 1251 BATTER CHARGER SET Pin Sạc           839.000
1178 193959-9 BATTERY 7050 SET Pin 7050           384.000
1179 194026-3 STAND CHAIN VISE SET Đế Cưa Vòng Di Động     20.026.000
1180 194033-6 OUTER SLEEVE 22-49 SET Bạc Đệm Bên Trong        2.503.000
1181 194034-4 OUTER SLEEVE 24-49 SET Bạc Đệm Bên Trong        2.240.000
1182 194041-7 DRILL CHUCK SET Đầu Khoan           282.000
1183 194043-3 MITER SAW STAND Đế        2.951.000
1184 194044-1 DUST COLLECTING WHEEL GUARD Bộ Phận Bảo Vệ Đá Mài Hút Bụi        6.158.000
1185 194065-3 BATTERY BL1430 SET Bộ Pin        2.191.000
1186 194069-5 STAND CHAIN VISE SET Đế Cưa Vòng Di Động     23.413.000
1187 194070-0 WHEEL COVER SET Chụp Bảo Vệ        3.101.000
1188 194074-2 CARBON BRUSH SET Chổi Than              23.000
1189 194079-2 DRILL CHUCK SET Bộ Đầu Khoan        1.495.000
1190 194092-0 OUTER SLEEVE 7/8-49 SET Bạc Đệm Bên Trong        3.194.000
1191 194098-8 SAW CHAIN SET Xích           639.000
1192 194099-6 SAW CHAIN SET Xích           451.000
1193 194160-9 CARBON BRUSH CB-350 FOR HK1820 Chổi Than              74.000
1194 194164-1 DC24SC BATTERY CHARGER FOR DC24SC Pin        3.542.000
1195 194204-5 BATTERY BL1830 SET Pin        2.284.000
1196 194267-1 TRIMMER BASE ASSEMBLY SET Đế           236.000
1197 194268-9 TRIMMER BASE ASSEMBLY SET Boc Lưỡi Cắt           262.000
1198 194269-7 TRIMMER BASE ASS''Y SET Đế        1.254.000
1199 194270-2 TRIMMER BASE ASS''Y SET Đế        1.142.000
1200 194289-1 DUST COVER ATTACHMENT SET Túi Đựng Bụi              78.000
1201 194303-3 DUST COLEECTING WHEELCOVER SET Chụp Bảo Vệ        1.686.000
1202 194305-9 LOCK NUT RELEASE SOCKET 35 SET Đai Ốc        1.319.000
1203 194310-6 INNER SLEEVE 22-48 SET Bạc Đệm Bên Ngoài        4.182.000
1204 194311-4 INNER SLEEVE 24-49 SET Bạc Đệm Bên Ngoài        4.164.000
1205 194312-2 INNER SLEEVE 1-49 SET Bạc Đệm Bên Ngoài        4.164.000
1206 194320-3 DC07SA BATTERY CHARGER Bộ Cục Sạc           906.000
1207 194321-1 BATTERY CHARGER SET DC07SA Pin Sạc           836.000
1208 194337-6 DC18RA FAST CHARGER Xạc Pin        2.238.000
1209 194338-4 DC18RA FAST CHARGER Xạc Pin        2.238.000
1210 194355-4 BATTERY BL7010 SET Pin        1.081.000
1211 194359-6 BATTERY BL1430A SET Bộ Pin        7.187.000
1212 194385-5 CLAMP SET Kẹp           865.000
1213 194412-8 CARBON BRUSH CB-171 FOR HR4501C Chổi Than              87.000
1214 194427-5 Carbon Brush Set Bộ Chổi Than               46.000
1215 194433-0 BEVEL GUIDE SET Thanh Dẫn Hình Côn           800.000
1216 194435-6 CARBON BRUSH CB-441 FOR BHR202 Chổi Than              74.000
1217 194483-5 LOOP HANDLE SET Tay Cầm           145.000
1218 194486-9 CARBON BRUSH SET Chổi Than              37.000
1219 194513-2 BATTERY BL1815 SET Bô Pin        1.950.000
1220 194514-0 VIBRATION PROOF GRIP SET Tay Cầm           282.000
1221 194543-3 VIBRATION PROOF GRIP SET Tay Cầm           449.000
1222 194547-5 CARBON BRUSH CB-253 FOR GA5021C Chổi Than              71.000
1223 194550-6 BATTERY BL1013 SET Bộ Cục Sạc        1.148.000
1224 194558-0 BATTERY BL1415 SET Bộ Pin        1.820.000
1225 194579-2 GUIDE RAIL ADAPTER SET Bộ Điểu Chỉnh Rãnh Trượt        1.098.000
1226 194580-7 DUSTCUP SET Túi Bụi           539.000
1227 194581-5 GRIP BASE SET Bộ Tay Cầm           386.000
1228 194582-3 GRIP BASE SET Đế Tay Cầm           126.000
1229 194583-1 GRIPBASE SET Đế Tay Cầm              76.000
1230 194589-9 BATTERY CHARGER DC10WA Pin Sạc        1.101.000
1231 194677-2 CORD HOLDER COMPLETE SET Giá Trở              33.000
1232 194679-8 ARM BAND COMPLETE SET Nẹp           104.000
1233 194681-1 CHIP RECEIVER ASS''Y SET Bộ Phận Chứa Mãnh Vụn           622.000
1234 194683-7 GREASE VESSEL SET Mỡ Bôi Trơn           139.000
1235 194684-5 GRIP ATTACHMENT SET Gá Kẹp           410.000
1236 194691-8 BAND SAW BLADE 13-1140 Bộ Lưỡi Cưa Vòng           511.000
1237 194692-6 BAND SAW BLADE 13-1140 Bộ Lưỡi Cưa Vòng           522.000
1238 194722-3 CARBON BRUSH CB-459 Chổi Than              32.000
1239 194873-2 BATTERY BL3626 SET Bộ Pin        8.769.000
1240 194925-9 GUIDE RALL 1900 SET Thước Dẫn        2.708.000
1241 194928-3 CARBON BRUSH CB-442 FOR BHR261 Chổi Than              59.000
1242 194929-1 PAD COMPLETE SET Đế           227.000
1243 194930-6 PAD COMPLETE SET Bộ Đế           397.000
1244 194943-7 STAND SET Bộ Đế        9.152.000
1245 194947-9 PUNCH PLATE SET Đế Đột Giấy Nhám           191.000
1246 194994-0 CARBON BRUSH SET Chổi Than              78.000
1247 194999-0 A.C. CARBON BRUSH CB-318 Chổi Than           145.000
1248 195001-2 CARBON BRUSH SET Chổi Than              30.000
1249 195004-6 CARBON BRUSH SET Chổi Than              89.000
1250 195010-1 CARBON BRUSH SET (2PCS/SET) Chổi Than              33.000
1251 195021-6 CARBON BRUSH SET Chổi Than              50.000
1252 195022-4 CARBON BRUSH SET Chổi Than              89.000
1253 195023-2 CARBON BRUSH SET Chổi Than               67.000
1254 195026-6 CarbonBrush Chổi Than              35.000
1255 195055-9 GUIDE RULE SET Thước Dẫn           217.000
1256 195059-1 DUST COVER ATTACHMENT Túi Bụi           290.000
1257 195081-8 DRILL CHUCK SET Đầu Khoan           156.000
1258 195141103 FLYWHEEL ASSY Bánh Lái (Bánh Đà)        2.362.000
1259 195143030 ISOLATING WASHER Vòng Đệm Cách Ly              13.000
1260 195145-8 PISTON RING SET Bạc Piston           219.000
1261 195146-6 RECOIL STARTER SET Nắp Chụp Bộ Khởi Động           167.000
1262 195149-0 CUTTER ASSEMBLY SET Lưỡi Cắt           665.000
1263 195166100 STARTER RATCHET CPL. Dây Khởi Động           392.000
1264 195176-7 SHEAR BLADE ASSEMBLY SET Lưỡi Cắt Tôn        1.449.000
1265 195178-3 SHEAR BLADE ASSEMBLY SET Bộ Lưỡi Cắt           635.000
1266 195240-4 HOLDER 200 SET Bộ Nòng Thép           184.000
1267 195250-1 DUST COVER SET Bảo Vệ Bụi        1.738.000
1268 195252-7 PIPE 26 SET Ống Lót        2.975.000
1269 195253-5 CROWN MOLDING STOPPER SET Bộ Cử Chặn Khuôn Vòm        2.112.000
1270 195267-4 SHEAR BLADE ASSEMBLY SET Lưỡi Cắt Tôn        1.506.000
1271 195272-1 SHEAR BLADE ASSEMBLE SET Lưỡi Cắt           724.000
1272 195284-4 VACUUM KIT FOR BHX2500 Túi Hút Chân Không        3.161.000
1273 195298-3 CUTTER BLADE SET Lưỡi Cắt           455.000
1274 195311-7 BATTERY ADAPTER SET Pin         1.164.000
1275 195410-5 BATTERY BL3622A SET Pin        7.403.000
1276 195432-5 POLY BAG SET 10PCS/SET Túi Poly           156.000
1277 195433-3 HOSE COMPLETE 28-3.5 SET Ống Mềm        1.476.000
1278 195438-3 POWDER FILTER SET Bộ Lọc        1.079.000
1279 195439-1 CLEANING SET Bộ Làm Sạch        2.392.000
1280 195440-6 POLY BAG SET 10PCS/SET Bộ Chứa Bụi           184.000
1281 195441-4 POWDER FILTER SET Bộ Lọc        1.153.000
1282 195452-9 BATTERY BL1411G SET Bộ Pin        1.523.000
1283 195454-5 BATTERY BL1811G SET Bộ Pin        1.735.000
1284 195511-9 BATTERY CONVERTER SET Bộ Chuyển Đổi Pin        2.929.000
1285 195544-4 HOLDER 10-33 SET Bộ Bệ Đỡ              15.000
1286 195545-2 FRONT CUFF 38 SET Vòng Bít Trước           132.000
1287 195546-0 FRONT CUFF 24 SET Vòng Găng Trước              50.000
1288 195547-8 FRONT CUFF 22 SET Vòng Găng Trước              35.000
1289 195548-6 JOINT 22-38 SET Nối           275.000
1290 195551-7 NOZZLE ASSEMBLY SET Miệng Phun           427.000
1291 195552-5 DAMPER SET Bộ Giảm Sốc           184.000
1292 195553-3 PRE-FILTER SET Bộ Lọc Trước           290.000
1293 195554-1 PRE-FILTER SET Bộ Lọc Trước           423.000
1294 195555-9 FILTER FOR WATER SET Lọc Nước           843.000
1295 195556-7 FILTER FOR WATER SET Bộ Lọc Trước           886.000
1296 195561-4 TILT BASE SET Đế Nghiêng           622.000
1297 195562-2 OFFSET BASEE SET Đế        2.249.000
1298 195563-0 PLUNGE BASE SET Đế Nghiêng        1.853.000
1299 195584-2 DC18RC FAST CHARGER Cục Sạc Pin        2.340.000
1300 195608-4 BATTERY SET BL1811G Pin        1.948.000
1301 195611-5 FILTER FOR WATER SET Lọc Nước           877.000
1302 195612-3 POWDER FILTER SET Bộ Lọc  Bột           420.000
1303 195658-9 BRUCH CUTTER ATTACH  Bộ Lưỡi Cắt        8.186.000
1304 195660-2 BRUSH CUTTER ATTACHMENT SET Chổi Quét        3.209.000
1305 195716-1 CULTIVATOR ATTACHMENT SET Bộ Lưỡi Xới Đất     15.232.000
1306 195726-8 COFFEE HARVESTER ATTACHMENT FOR EX2650LH Túi Chứa Hạt Càphe        7.800.000
1307 195740-4 HEDGE TRIMMER ATTACHMENT SET FOR EN400MP Túi Chứa Máy Tỉa Hàng Rào     12.175.000
1308 195759-3 CYLINDER PISTON SET Xylanh        1.020.000
1309 195760-8 PISTON SET Xylanh           286.000
1310 195764-0 WING GRIP SET                  Tay Cầm              19.000
1311 195845-0 CARBON BRUSH CB-175 FOR HM1101C Chổi Than              93.000
1312 195849-2 BATTERY CONVERTER SET Bộ Chuyển Đổi Pin        1.722.000
1313 195896-3 DUST EXTRACTION SYSTEM SET( DX01) Hệ Thống Lọc Bụi        2.256.000
1314 195926-0 O RING SET Vòng Đệm           110.000
1315 195945-6 PRE FILTER SET Bộ Lọc Trước           321.000
1316 195955-3 SPRLNG ASSEMBLY                Lò Xo           102.000
1317 195956-1 CRANK SHAFT SET Trục Tay Quay            984.000
1318 196060-9 BLADE 430 SET Bộ Lưỡi Cắt           325.000
1319 196073-0 STRING TRIMMER ATTACHMENT SET ( ER400MP) Lưỡi Cắt Dây Cước        7.113.000
1320 196100-3 POLE SAW ATTACHMENT Bộ Lưỡi Cắt        7.113.000
1321 196384-3 CYLINDER PISTON SET            Xylanh        1.034.000
1322 196424-7 CUTTER SHAFT SET               Lưỡi Cắt           241.000
1323 196521-9 SAW CHAIN SET Xích           630.000
1324 196667-1 PISTON RING SET Bạc Piston           444.000
1325 196702-5 POWER SOURCE KIT Cục Sạc Pin        8.879.000
1326 1A044000TE ROD Tay Biên        1.190.000
1327 1R004 RETAINING RING PLIERS ST-2 Séc Măng           942.000
1328 1R005 RETAINING RING PLIERS RT-2N Séc Măng        1.330.000
1329 1R006 RETAINING RING PLIERS RT-2E Séc Măng           942.000
1330 1R007 TIPS FOR RETAINING RING PLIERS Mỏ Kìm Phe           160.000
1331 1R062 GUIDE BAR M4 FOR FITTING FIELD Thanh Dẫn (Lam)           873.000
1332 1R063 GUIDE BAR M5 FOR FITTING FIELD Thanh Dẫn (Lam)           524.000
1333 1R064 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           730.000
1334 1R065 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           722.000
1335 1R083 HAMMER TESTING STAND Gía Đựng Để Kiểm Tra Máy Khoan Đục     42.100.000
1336 1R084 HAMMER TESTING BIT (LARGE) Mũi Thử Máy Khoan Đục (Lớn)        2.723.000
1337 1R086 HAMMER TESTING BIT (SMALL) Mũi Thử Máy Khoan Đục (Nhỏ)           934.000
1338 1R087 HAMMER BIT HOLDER Dụng Cụ Giữ Máy Khoan Đục        1.898.000
1339 1R095 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           594.000
1340 1R118 HAMMER TESTING BIT 370 Mũi Thử Máy Khoan Đục            919.000
1341 1R127 AIR DENSITY TESTER Đồng Hồ Đo Áp Lực Động Cơ        3.072.000
1342 1R155 CRANK SHAFT LOCK BOLT Dụng Cụ Giữ Piston        1.348.000
1343 1R173 RETAINING RING R PLIERS Kiềm Phe           942.000
1344 1R181 IGNITION CHECKER Đồ Kiểm Tra Đánh Lửa        3.072.000
1345 1R197 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           722.000
1346 1R198 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           711.000
1347 1R202 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           726.000
1348 1R203 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           711.000
1349 1R205 TAPER SLEEVE Ống Sắt           557.000
1350 1R207 45 DEGREES SET SQUARE Ke 45 Độ        3.293.000
1351 1R208 90 DEGREES SET SQUARE Ke 90 Độ        2.854.000
1352 1R213 CYLINDER EXTRACTOR Van Tháo Xi Lanh     13.776.000
1353 1R214 TAPER SLEEVE Ống Sắt        1.774.000
1354 1R217 RING 22 Tấm Đệm        1.098.000
1355 1R225 BEARING EXTRACTOR Van Tháo Vòng Bi        1.757.000
1356 1R226 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           722.000
1357 1R228 1/4" HEX.SHANK BIT FOR M4 Đầu Lục Giác           420.000
1358 1R229 1/4" HEX.SHANK BIT FOR M5 Đầu Lục Giác           420.000
1359 1R230 1/4" HEX.SHANK BIT FOR M6 Đầu Lục Giác           412.000
1360 1R231 1/4" HEX.SHANK BIT FOR M8 Đầu Lục Giác           384.000
1361 1R232 PIPE 30 Ống Lót           345.000
1362 1R259 TAPER SLEEVE Ống Sắt        1.317.000
1363 1R269 BEARING EXTRACTOR Van Tháo Vòng Bi        5.310.000
1364 1R288 SCREWDRIVER MAGNETIZER Tuốc Nơ Vít Từ           420.000
1365 1R294 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           836.000
1366 1R295 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           591.000
1367 1R301 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           236.000
1368 1R304 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           316.000
1369 1R306 RING SPRING REMOVING JIG Dụng Cụ Tháo Lò Xon     10.411.000
1370 1R359 CHUCK REMOVING TOOL Dụng Cụ Tháo Đầu Khoan        1.090.000
1371 1R360 CLUTCH REMOVING TOOL Dụng Cụ Tháo Côn           823.000
1372 1R363 RING SPRING REMOVING TOOL Dụng Cụ Tháo Lò Xo        2.832.000
1373 1R364 FLYWHEEL PULLER Van Tháo Bánh Đà        1.246.000
1374 1R365 HOOK WRENCH Cờ Lê Móc           696.000
1375 1R367 TAPER SLEEVE Ống Sắt        1.889.000
1376 1R368 COMMUTATOR FILING BRUSH Chổi Than Đánh Bóng Cổ Góp           461.000
1377 1R370 RING TERMINAL SETTING JIG Dụng Cụ Lắp Vào Đầu Cốt Của Máy        1.086.000
1378 210005-4 BALL BEARING 608DDW Vòng Bi           102.000
1379 210007-0 BALL BEARING 608VV Vòng Bi              33.000
1380 210013-5 BALL BEARING 698VV FOR SP6000 Vòng Bi           117.000
1381 210017-7 BALL BEARING 607DDW Vòng Bi              37.000
1382 210022-4 BALL BEARING 626DDW Vòng Bi              45.000
1383 210023-2 BALL BEARING 627DDW Vòng Bi              33.000
1384 210024-0 BALL BEARING 608LLU Vòng Bi              37.000
1385 210025-8 BALL BEARING 627LLB Bạc Đạn              30.000
1386 210026-6 BALL BEARING 696ZZ Vòng Bi              58.000
1387 210027-4 BALL BEARING 627DDW Vòng Bi              61.000
1388 210028-2 BALL BEARING 606ZZ MT410 Vòng Bi              13.000
1389 210029-0 BALL BEARING 608ZZ Vòng Bi              13.000
1390 210030-5 BALL BEARING  627ZZ Vòng Bi              13.000
1391 210033-9 BALL BEARING  696ZZ Vòng Bi              15.000
1392 210034-7 BALL BEARING Vòng Bi              20.000
1393 210042-8 BALL BEARING 629LLB Vòng Bi              32.000
1394 210044-4 BALL BEARING  608DDW Vòng Bi              17.000
1395 210046-0 BALL BEARING 608ZZ Vòng Bi 608Zz              19.000
1396 210047-8 BALL BEARING 626Z Vòng Bi              54.000
1397 210050-9 BALL BEARING 627ZZ Vòng Bi              13.000
1398 210054-1 BALL BEARING 6000LLU Vòng Bi              52.000
1399 210059-1 BALL BEARING 6000DDW Vòng Bi              48.000
1400 210060-6 BALL BEARING 609LLU Vòng Bi              37.000
1401 210062-2 BALL BEARING 607ZZ Vòng Bi              13.000
1402 210063-0 BALL BEARING 629ZZ Vòng Bi              19.000
1403 210067-2 BALL BEARING 6000ZZ Vòng Bi              20.000
1404 210070-3 BALL BEARING 6200ZZ Vòng Bi              20.000
1405 210075-3 BALL BEARING 6200DDW Vòng Bi              24.000
1406 210081-8 BALL BEARING 629ZZ Vòng Bi              33.000
1407 210084-2 BALL BEARING 629ZZ Vòng Bi              20.000
1408 210101-8 BALL BEARING 6001 Vòng Bi           221.000
1409 210102-6 BALL BEARING Vòng Bi              28.000
1410 210104-2 BALL BEARING 6301DDW           Vòng Bi              45.000
1411 210105-0 BALL BEARING 6001LLU Vòng Bi              48.000
1412 210106-8 BALL BEARING 6001LLB Vòng Bi              22.000
1413 210107-6 BALL BEARING 6001ZZ Vòng Bi              20.000
1414 210112-3 BALL BEARING 6801LLB Vòng Bi              24.000
1415 210119-9 BALL BEARING 6001ZZ Vòng Bi 6001Zz              24.000
1416 210125-4 BALL BEARING 629DDW            Vòng Bi              30.000
1417 210137-7 BALL BEARING 606ZZ Vòng Bi              11.000
1418 210138-5 BALL BEARING 6003LLU Vòng Bi           150.000
1419 210301-0 BALL BEARING 6003DDW Vòng Bi              76.000
1420 210302-8 BALL BEARING 6903ZZ Vòng Bi           141.000
1421 211012-0 BALL BEARING 606ZZ Vòng Bi              58.000
1422 211014-6 BALL BEARING 606 Vòng Bi              72.000
1423 211016-2 BALL BEARING 626LLB Vòng Bi              67.000
1424 211021-9 BALL BEARING 607LLB Vòng Bi              28.000
1425 211023-5 BALL BEARING 607LB FOR 4140 Vòng Bi              74.000
1426 211027-7 BALL BEARING 627ZZ Vòng Bi              54.000
1427 211028-5 BALL BEARING 627LB Vòng Bi Của Máy Bào              67.000
1428 211030-8 BALL BEARING 627Z Vòng Bi              50.000
1429 211031-6 BALL BEARING 608LLB Vòng Bi Cùa Máy Phay Model 3620              33.000
1430 211032-4 BALL BEARING 608ZZ Vòng Bi Của Máy Bào              39.000
1431 211033-2 BALL BEARING 608LB Vòng Bi              26.000
1432 211034-0 BALL BEARING 608 Vòng Bi              67.000
1433 211042-1 BALL BEARING 608Z Vòng Bi              50.000
1434 211044-7 BALL BEARING 694 FOR 6922NB Vòng Bi           102.000
1435 211061-7 BALL BEARING 6000LLB Vòng Bi              46.000
1436 211062-5 BALL BEARING 6000ZZ 9523NB Vòng Bi              37.000
1437 211063-3 BALL BEARING 6000LB Vòng Bi  /6220D              98.000
1438 211064-1 BALL BEARING 6000 Vòng Bi              65.000
1439 211066-7 BALL BEARING 6200LLB BO4510 Vòng Bi              39.000
1440 211067-5 BALL BEARING 6200ZZ Vòng Bi              91.000
1441 211068-3 BALL BEARING 6200LB Vòng Bi              78.000
1442 211082-9 BALL BEARING 699 FOR 6922NB Vòng Bi           117.000
1443 211087-9 BALL BEARING 6200DDW Vòng Bi              45.000
1444 211088-7 BALL BEARING 6000DDW Bạc Đạn 6000Ddw (Máy Mài Góc)              71.000
1445 211092-6 BALL BEARING 629DDW Vòng Bi              39.000
1446 211097-6 BALL BEARING 6000LLB Vòng Bi              48.000
1447 211101-1 BEARING 6001LLB Vòng Bi              58.000
1448 211103-7 BALL BEARING 6001LB Vòng Bi           113.000
1449 211104-5 BALL BEARING 6001 Vòng Bi              59.000
1450 211106-1 BALL BEARING  6201LLB Vòng Bi              41.000
1451 211107-9 BALL BEARING 6201ZZ Vòng Bi              87.000
1452 211108-7 BALL BEARING 6201LB Vòng Bi              97.000
1453 211129-9 BALL BEARING 6201DDW Vòng Bi              48.000
1454 211131-2 BALL BEARING 6001DDW 5903R Vòng Bi              54.000
1455 211132-0 BALL BEARING 6301DDW Vòng Bi              59.000
1456 211136-2 BALL BEARING 6801LLB Vòng Bi           124.000
1457 211137-0 BEARING 6201LLU HR4002 Vòng Bi              56.000
1458 211138-8 BALL BEARING 6001LLU Vòng Bi              91.000
1459 211141-9 BALL BEARING 6901LLB Vòng Bi           132.000
1460 211142-7 BALL BEARING 6001LLB Vòng Bi           110.000
1461 211145-1 BALL BEARING 6201ZZ Vòng Bi              22.000
1462 211148-5 BALL BEARING 6001ZZ Vòng Bi           108.000
1463 211201-7 BALL BEARING 6002LLB FOR BO4901 Vòng Bi           152.000
1464 211204-1 BALL BEARING 6002 Vòng Bi              91.000
1465 211206-7 BALL BEARING  6202LLB Vòng Bi              48.000
1466 211209-1 BALL BEARING 6202 Vòng Bi              82.000
1467 211211-4 BALL BEARING 6302LLB Vòng Bi           167.000
1468 211214-8 BALL BEARING 6302 Vòng Bi           111.000
1469 211221-1 BALL BEARING 6902 FOR 6922NB Vòng Bi           169.000
1470 211223-7 BALL BEARING 6002DDW Vòng Bi              93.000
1471 211228-7 BALL BEARING 6202DDW Vòng Bi              52.000
1472 211232-6 BALL BEARING 6002LLU Vòng Bi              52.000
1473 211236-8 BALL BEARING 6002DDW Vòng Bi              80.000
1474 211237-6 BALL BEARING 6002LLB Vòng Bi           117.000
1475 211238-4 BALL BEARING 6202LLU Vòng Bi           128.000
1476 211240-7 BALL BEARING 6202ZZ Vòng Bi              32.000
1477 211241-5 BALL BEARING 6202DDW MT811 Vòng Bi              30.000
1478 211242-3 BALL BEARING 6902ZZ MT602 Vòng Bi              22.000
1479 211243-1 BALL BEARING 6002ZZ Vòng Bi              22.000
1480 211247-3 BALL BEARING  6002DDW Vòng Bi              24.000
1481 211249-9 BALL BEARING 6302LLU Vòng Bi           199.000
1482 211251-2 BALL BEARING 6003VVCM Vòng Bi              71.000
1483 211256-2 BALL BEARING 6203LLB LS1040 Vòng Bi              74.000
1484 211258-8 BALL BEARING 6203LB Vòng Bi           139.000
1485 211275-8 BALL BEARING 6003DDW 5007MG Vòng Bi              63.000
1486 211278-2 BALL BEARING 6203DDW Vòng Bi              63.000
1487 211279-0 BALL BEARING 6303LLU Vòng Bi Của Máy Đục Bê Tông Hm0810           178.000
1488 211281-3 BALL BEARING 6203LLU Vòng Bi           158.000
1489 211282-1 BALL BEARING  6203ZZ Vòng Bi              32.000
1490 211285-5 BALL BEARING 6203DDW Vòng Bi              35.000
1491 211289-7 BALL BEARING 6000DDW Vòng Bi           158.000
1492 211290-2 BALL BEARING 6203ZZ Vòng Bi           130.000
1493 211294-4 BALL BEARING 6806LLU Vòng Bi           139.000
1494 211304-7 BALL BEARING 6004 Vòng Bi           106.000
1495 211306-3 BALL BEARING 6204LLB Vòng Bi           171.000
1496 211323-3 BALL BEARING 6904LLU Vòng Bi           106.000
1497 211326-7 BALL BEARING 2012DDW 3612BR Vòng Bi              80.000
1498 211327-5 BALL BEARING 6304LLU Vòng Bi           227.000
1499 211332-2 BEARING 6004LLU Vòng Bi              80.000
1500 211335-6 BALL BEARING  6004ZZ Vòng Bi              39.000
1501 211341-1 BALL BEARING 6201              Vòng Bi              37.000
1502 211345-3 BALL BEARING 6201DDW Vòng Bi               20.000
1503 211361-5 BALL BEARING 6305LLB Vòng Bi           297.000
1504 211373-8 BALL BEARING 6205LLU Vòng Bi           195.000
1505 211375-4 BALL BEARING 6805LLB Vòng Bi           150.000
1506 211380-1 BALL BEARING 6205DDW Vòng Bi           199.000
1507 211381-9 BALL BEARING 629ZZ Vòng Bi 692Zz              24.000
1508 211382-7 BALL BEARING 607ZZ Vòng Bi               13.000
1509 211418-2 BALL BEARING 6006LLU Vòng Bi           236.000
1510 211419-0 BALL BEARING 6806DDW Vòng Bi           331.000
1511 211423-9 BALL BEARING 6806DDW           Vòng Bi              65.000
1512 211424-7 BALL BEARING 6206LLU Vòng Bi           310.000
1513 211441-7 BALL BEARING 3009 Vòng Bi           297.000
1514 211611-8 BALL BEARING 6810 FOR 6922NB Vòng Bi           635.000
1515 211653-2 BALL BEARING 6811 Vòng Bi           713.000
1516 212004-2 NEEDLE BEARING 810 Bạc Đạn Đũa              69.000
1517 212005-0 NEEDLE BEARING 810 Bạc Đạn Đũa              46.000
1518 212010-7 NEEDLE BEARING 607 Bạc Đạn Đũa           165.000
1519 212014-9 NEEDLE BEARING 407 Ổ Bạc Đạn           234.000
1520 212043-2 NEEDLE BEARING HK0810 Bạc Đạn Đũa              24.000
1521 212048-2 THRUST NEEDLE BEARING 617 FOR 6922NB Bạc Đạn Đũa            295.000
1522 212061-0 NEEDLE BEARING 1010 FOR JN3200 Bạc Đạn Đũa               82.000
1523 212063-6 NEEDLE BEARING 1012 Bạc Đạn Đũa              93.000
1524 212065-2 NEEDLE BEARING 1012 Bạc Đạn Đũa           143.000
1525 212102-2 NEEDLE BEARING 1210 Bạc Đạn Đũa              82.000
1526 212105-6 NEEDLE BEARING 1210 Bạc Đạn Đũa              72.000
1527 212108-0 NEEDLE BEARING 1212 Bạc Đạn Đũa Của Máy Đục Bê Tông Hm0810           210.000
1528 212117-9 NEEDLE BEARING 1216 FOR JN3200 Bạc Đạn Đũa            392.000
1529 212208-6 NEEDLE BEARING 1516 Bạc Đạn Đũa           254.000
1530 212222-2 NEEDLE BEARING 1612 Bạc Đạn Đũa           113.000
1531 212252-3 NEEDLE BEARING 1816 Bạc Đạn Đũa           141.000
1532 212260-4 NEEDLE BEARING 1716 Bạc Đạn Đũa           290.000
1533 212263-8 NEEDLE ROLLER BEARING 1820 Bạc Đạn Đũa           249.000
1534 212306-6 NEEDLE BEARING 2020 FOR JN3200 Bạc Đạn Đũa            240.000
1535 212309-0 NEEDLE BEARING 2016 Bạc Đạn Đũa           193.000
1536 212403-8 NEEDLE BEARING 3012 Bạc Đạn Đũa              41.000
1537 212502-6 NEEDLE BEARING 4016 Bạc Đạn Đũa           195.000
1538 212954-1 NEEDLE CAGE 810 FOR 6922NB Lồng           143.000
1539 212957-5 NEEDLE BEARING 710             JR3060T Bạc Đạn Đũa           202.000
1540 212959-1 NEEDLE BEARING JR182D Bạc Đạn Đũa           110.000
1541 212960-6 NEEDLE BEARING 607 Bạc Đạn Đũa              54.000
1542 213003-7 O RING 6 Vòng Đệm                6.000
1543 213014-2 O RING 3 Vòng Đệm                4.000
1544 213021-5 O RING 5 Séc Măng                2.000
1545 213030-4 O RING 8 FOR HM0871C Séc Măng                4.000
1546 213038-8 O RING 5 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                2.000
1547 213045-1 O RING 6                       Vòng Đệm                4.000
1548 213047-7 O RING Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              13.000
1549 213062-1 O RING 9 Vòng Đệm                2.000
1550 213063-9 O RING 10 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                9.000
1551 213073-6 O RING 9 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                7.000
1552 213083-3 O RING 9 FOR HR3200C Séc Măng              11.000
1553 213112-2 OIL SEAL 12                    Khóa Dầu              46.000
1554 213117-2 O RING 11 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              22.000
1555 213122-9 O RING 12 Vòng Đệm                2.000
1556 213128-7 O RING 12 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              13.000
1557 213131-8 OIL SEAL 12 Khóa Dầu           126.000
1558 213133-4 OIL SEAL 12 FOR HM0870C Phớt Dầu           113.000
1559 213142-3 O RING 35 FOR HK1820 Séc Măng                7.000
1560 213150-4 O-RING 36 Vòng Đệm 36              26.000
1561 213151-2 OIL SEAL 14 Phớt Dầu              37.000
1562 213166-9 O RING 12.5 FOR BTP130 Séc Măng                4.000
1563 213172-4 O RING 15 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              24.000
1564 213174-0 X-RING 14 JR3050T Séc Măng                6.000
1565 213180-5 O RING  14                     Vòng Đệm                2.000
1566 213193-6 O-RING 42 Vòng Đệm 42              48.000
1567 213218-6 O RING 16 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                2.000
1568 213223-3 O RING 16 FOR HR3200C Séc Măng                4.000
1569 213227-5 O RING 16 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                9.000
1570 213228-3 O RING 15 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                9.000
1571 213232-2 O RING 15 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              24.000
1572 213257-6 OIL SEAL 18 FOR TW0200 Phớt Dầu              56.000
1573 213258-4 O RING 17.5 Vòng Đệm              13.000
1574 213260-7 OIL SEAL 17 Phụ Kiện Đi Kèm              58.000
1575 213262-3 O RING 18 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                6.000
1576 213278-8 O-RING 17 Séc Măng                4.000
1577 213279-6 O RING 18 Vòng Đệm                2.000
1578 213281-9 X-RING 18 Séc Măng              67.000
1579 213283-5 O-RING 18 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              33.000
1580 213314-0 OIL SEAL 19 Phớt Dầu              15.000
1581 213315-8 O RING 19                      Vòng Đệm                2.000
1582 213317-4 O RING 20 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                9.000
1583 213321-3 FLUORO CARBON RESIN RING 20 Séc Măng           110.000
1584 213325-5 RING19 Séc Măng                2.000
1585 213344-1 DUST SEAL 9 Túi Bụi              50.000
1586 213345-9 DUST SEAL 25 Túi Bụi              17.000
1587 213373-4 O RING 22 FOR HP2040 Séc Măng                6.000
1588 213379-2 O-RING 21 HR4002 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                2.000
1589 213381-5 O RING 21 Vòng Đệm              24.000
1590 213392-0 FLUORIDE RING 25 Séc Măng            121.000
1591 213394-6 O-RING 23 Vòng Đệm              74.000
1592 213406-5 O RING 30 Séc Măng                2.000
1593 213407-3 O RING 26 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                6.000
1594 213411-2 O RING 27 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                7.000
1595 213415-4 O RING 28 FOR HK1820 Séc Măng                7.000
1596 213428-5 X RING 28 Séc Măng              95.000
1597 213431-6 FLUORIDE RING 28 Séc Măng            256.000
1598 213432-4 O RING 26 Vòng Đệm                7.000
1599 213434-0 O RING 26 Séc Măng                6.000
1600 213435-8 O RING 26 Séc Măng                2.000
1601 213436-6 OIL SEAL 28 FOR HR3000C Phớt Dầu              67.000
1602 213445-5 O RING 26 MT950 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                2.000
1603 213459-4 O RING 32 Séc Măng                4.000
1604 213477-2 Y RING 34 Vòng Đệm              72.000
1605 213494-2 Y RING 34 Sộc Măng (Vũng Đệm)              74.000
1606 213508-7 O RING 38 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                9.000
1607 213510-0 O RING 36 Séc Măng                2.000
1608 213519-2 O RING 36 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              84.000
1609 213520-7 Y RING 36 Sộc Măng (Vũng Đệm)           110.000
1610 213561-3 O RING 42                      Vòng Đệm                4.000
1611 213575-2 Y RING 45 Sộc Măng (Vũng Đệm)              59.000
1612 213579-4 O RING 44 FOR HR3200 C Séc Măng              15.000
1613 213582-5 OIL SEAL 12                    Khóa Dầu              76.000
1614 213589-1 O RING 4 Vòng Đệm                2.000
1615 213598-0 OIL SEAL(L) Khoá Dầu           123.000
1616 213599-8 OIL SEAL(S) Khoá Dầu           188.000
1617 213606-7 ORING 48 Vòng Đệm              11.000
1618 213620-3 O RING  Séc Măng                6.000
1619 213622-9 O-RING 45                      Vòng Đệm                2.000
1620 213624-5 O-RING 48 Vòng Đệm                4.000
1621 213625-3 O-RING 9 Vòng Đệm Cao Su                4.000
1622 213636-8 OIL SEAL 25 Phớt Dầu              69.000
1623 213645-7 O RING 93 Vòng Đệm              54.000
1624 213647-3 O-RING 9 Vòng Đệm              43.000
1625 213649-9 O-RING 18 Vòng Đệm              43.000
1626 213654-6 O RING 60 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              11.000
1627 213656-2 O-RING 53 Séc Măng                4.000
1628 213670-8 O RING 58 FOR HM1202 Séc Măng              17.000
1629 213678-2 OIL SEAL 12 Phớt Dầu              71.000
1630 213685-5 OIL SEAL 12 Khoá Dầu           150.000
1631 213686-3 O-RING 12 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy               20.000
1632 213701-3 O RING 65 Vòng Đệm              17.000
1633 213718-6 O RING 70 FOR 6905H Séc Măng              22.000
1634 213727-5 O-RING 63 Vòng Đệm              15.000
1635 213728-3 O-RING 68 Vòng Đệm              13.000
1636 213755-0 O RING 75 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              19.000
1637 213855-6 O RING 95 FOR HM1810 Séc Măng              24.000
1638 213958-6 O RING 24 Vòng Đệm              46.000
1639 213960-9 O-RING 5 Séc Măng Dùng Cho Máy Mài Góc                2.000
1640 213962-5 O RING 22 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy              35.000
1641 213977-2 O-RING 7 Vòng Đệm                4.000
1642 213980-3 X-RING 21 Séc Măng           134.000
1643 213981-1 O-RING 27 Vòng Đệm              26.000
1644 213983-7 O-RING 4 B03700 Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                6.000
1645 214001-4 PLANE BEARING 8 FOR JN3200 Bạc Thau              20.000
1646 214004-8 PLANE BEARING 6 Bạc Thau              11.000
1647 214005-6 PLANE BEARING 8 Bạc Thau              11.000
1648 214012-9 PLANE BEARING 6 FOR 6802BV Bạc Thau                7.000
1649 214022-6 PLANE BEARING 8 Bạc Thau                9.000
1650 214031-5 PLANE BEARING 4 Bạc Thau                7.000
1651 214034-9 PLANE BEARING 5 FOR 6951 Bạc Thau              15.000
1652 214043-8 PLANE BEARING 5 Bạc Thau Của Máy Khoan                4.000
1653 214061-6 PLANE BEARING 10 Bạc Thau              17.000
1654 214067-4 PLANE BEARING 10 Bạc Thau              15.000
1655 214101-0 PLANE BEARING 12 Bạc Thau Của Máy Chà Nhám Băng Model 9401              37.000
1656 214109-4 PLANE BEARING 12 Bạc Thau              11.000
1657 214114-1 PLANE BEARING 12 Bạc Thau              11.000
1658 214116-7 PLANE BEARING 12 MT940 Bạc Thau              11.000
1659 214169-6 PLANE BEARING 14 Bạc Thau              15.000
1660 214170-1 PLANE BEARING 14A Bạc Thau              20.000
1661 214204-0 PLANE BEARING 15 Bạc Thau              46.000
1662 214207-4 PLANE METAL 16 FOR JN3200 Miếng Kim Loại              22.000
1663 216001-0 STEEL BALL 3.5 Bi Sắt                2.000
1664 216002-8 STELL BALL 4.8 Bi Sắt                2.000
1665 216004-4 STEEL BALL 7.9 Bi Sắt                6.000
1666 216007-8 STEEL BALL 6.4 FOR BTW450 Bi Sắt                4.000
1667 216008-6 STEEL BALL Bi Sắt                2.000
1668 216010-9 STEEL BALL 10.3 FOR TW1000 Bi Sắt                7.000
1669 216011-7 STEEL BALL 5.6 Bi Sắt (Máy Bắt Vít Chạy Pin)                2.000
1670 216018-3 STEEL BALL 5.0  Bi Sắt                2.000
1671 216019-1 STEEL BALL 3 Bi Sắt                2.000
1672 216022-2 STEEL BALL 7.0 Bi Sắt                7.000
1673 216024-8 HOUSING SET Bi Sắt                2.000
1674 216207-0 WASHER 2542 FOR 6922NB Miếng Đệm              39.000
1675 216403-0 THRUST NEEDLE GAUGE 1528 FOR 6922NB Dưỡng Đầu Đũa           113.000
1676 219014-0 SWASH BEARING 10 Vòng Đệm           427.000
1677 219020-5 SWASH BEARING 10 Ổ Bạc Đạn           446.000
1678 219021-3 SWASH BEARING 10 Ổ Bạc Đạn           212.000
1679 221013-0 HELICAL GEAR 44 5900B Nhông           111.000
1680 221070-8 HELICAL GEAR 48 Nhông           342.000
1681 221105-5 HELICAL GEAR 56 Nhông           438.000
1682 221126-7 HELICAL GEAR 47 Nhông           394.000
1683 221159-2 HELICAL GEAR 69 Bánh Răng           585.000
1684 221188-5 HELICAL GEAR 54 Bánh Răng           412.000
1685 221193-2 HELICAL GEAR 10 Nhông Của Máy Chà Nhám Băng           253.000
1686 221194-0 HELICAL GEAR 42 Nhông           249.000
1687 221242-5 INTERNAL GEAR 65 Bánh Răng Bên Trong        1.456.000
1688 221243-3 SPUR GEAR 29 Bánh Răng           217.000
1689 221312-0 SPIRAL BEVEL GEAR 43 Bánh Răng           752.000
1690 221318-8 SPIRAL BEVEL GEAR 14 Phụ Tùng Nhông 14 Của Máy Mài Góc N9500N           217.000
1691 221320-1 SPIRAL BEVEL GEAR 19 Bánh Răng           392.000
1692 221321-9 SPIRAL BEVEL GEAR 58 Bánh Răng           891.000
1693 221373-0 SPIRAL BEVEL GEAR 34 Phụ Tùng Nhông 34           338.000
1694 221422-3 WORM GEAR Bánh Răng Động Trục Vít           104.000
1695 221514-8 SPROCKET 6 Phụ Kiện Đi Kèm           110.000
1696 221525-3 SPROCKET 10 Nhông              11.000
1697 221526-1 SPROCKET Bánh Răng              63.000
1698 221602-1 HELICAL GEAR 44 Nhông           169.000
1699 221607-1 HELICAL GEAR 45 Bánh Răng           618.000
1700 221623-3 HELICAL GEAR 73 Bánh Răng           743.000
1701 221636-4 HELICAL GEAR 53 Nhông           262.000
1702 221669-9 HELICAL GEAR 41 Nhông           275.000
1703 221676-2 HELICAL GEAR 36 Nhông           215.000
1704 221701-9 HELICAL GEAR 50 Nhông           475.000
1705 221712-4 HELICAL GEAR 41 Phụ Tùng Nhông 41 Máy Cắt Nhôm Để Bàn Ls1030           253.000
1706 221815-4 INTERNAL GEAR 82 FOR TW1000 Bánh Răng        2.672.000
1707 221849-7 SPUR GEAR 33 FOR 6905B Nhông           111.000
1708 221850-2 INTERNAL GEAR 73 FOR 6905B Bánh Răng           620.000
1709 221880-3 SPUR GEAR 44 FOR JN3200 Nhông           451.000
1710 222010-9 V-PULLEY 5-25L Pu Ly              84.000
1711 222011-7 V-PULLEY 5-45 Pu Ly           204.000
1712 222012-5 V-PULLEY 6-24L Pu Ly              85.000
1713 222038-7 V-PULLEY 6-55.7 Pu Ly           542.000
1714 222125-2 V-PULLEY 4-20L Pu Ly              32.000
1715 222126-0 V-PULLEY 4-37 Pu Ly              48.000
1716 222144-8 PULLEY 8.5-45.1 Pu Ly           189.000
1717 222147-2 PULLEY 10-24.1 Bánh Đai Của Máy Chà Nhám Băng Model 9403           197.000
1718 222148-0 PULLEY 11-55.6 Pu Ly           210.000
1719 222163-4 V-PULLY 4-20L MT190 Pu Ly              22.000
1720 222164-2 V-PULLY 4-37 MT190 Pu Ly              35.000
1721 222166-8 V-PULLY 5-23.5L Puly              35.000
1722 222168-4 V-PULLEY 6-23 MT940 Pu Ly              69.000
1723 222169-2 V-PULLEY 6-52.9 MT940 Pu Ly              61.000
1724 222174-9 V PULLEY 5-95.8 Pu Ly              98.000
1725 223107-7 SPINDLE Trục            455.000
1726 223124-7 CAM A Cam           323.000
1727 223125-5 CAM B Cam           390.000
1728 223137-8 CAM A HP2050 Cam              30.000
1729 223139-4 CAM A Cam           470.000
1730 223141-7 CAM A HP2070 Cam              30.000
1731 223143-3 CAM C Cam           745.000
1732 223146-7 CAM D Cam           420.000
1733 223167-9 CLUTCH Chuyển Đổi              35.000
1734 223174-2 CLUTCH CAM Cam Ly Hợp              30.000
1735 224080-4 INNER FLANGE 36 Mặt Bích Trong              13.000
1736 224081-2 OUTER FLANGE 36 4100NH Mặt Bích Ngoài              20.000
1737 224180-0 INNER FLANGE 45 5606B Mặt Bích Trong              35.000
1738 224257-1 INNER FLANGE 78 Mặt Bích Trong           156.000
1739 224270-9 INNER FLANGE 30 Mặt Bích Trong              48.000
1740 224299-5 INNER FLANGE 90 2414NB Mặt Bích Trong              52.000
1741 224301-4 OUTER FLANCE 42 Mặt Bích Ngoài              35.000
1742 224303-0 INNER FLANGE 42 Mặt Bích Trong              46.000
1743 224314-5 INNER FLANGE 30 Mặt Bích Trong              20.000
1744 224329-2 OUTER FLANGE 45 Mặt Bích Ngoài              26.000
1745 224333-1 FLANGE 53 Mặt Bích              45.000
1746 224386-0 INNER FLANGE 40 Mặt Bích Trong              26.000
1747 224387-8 OUTER FLANGE 40 Mặt Bích Ngoài              30.000
1748 224415-9 INNER FLANGE 42 Mặt Bích Trong              45.000
1749 224428-0 INNER FLANGE 46 Mặt Bích Trong              46.000
1750 224429-8 OUTER FLANGE 46 Mặt Bích Ngoàn              50.000
1751 224442-6 INNER FLANGE 30                Mặt Bích Trong              22.000
1752 224443-4 FLANGE 102 Mặt Bích           130.000
1753 224444-2 INNER FRANGE 40 Con Tán Trong              54.000
1754 224445-0 OUT FRANGE 40 Con Tán Ngoài              63.000
1755 224457-3 INNER FLANGE 50 Mặt Bích Trong           312.000
1756 224501-6 SANDING LOCK NUT 10-30 Đai Ốc Hãm Chà Nhám              48.000
1757 224502-4 SANDING LOCK NUT 10-30 Đai Ốc Hãm Chà Nhám              48.000
1758 224515-5 SANDING LOCK NUT 14-48 Đai Ốc Hãm Chà Nhám              95.000
1759 224523-6 SANDING LOCK NUT 16-48 Đai Ốc Hãm Chà Nhám           106.000
1760 224526-0 LOCK NUT 12-30 Đai Ốc Hãm              72.000
1761 224543-0 LOCK NUT 14-15 Đai Ốc Hãm              63.000
1762 224554-5 LOCK NUT 14-45 Phụ Kiện Đi Kèm              43.000
1763 224559-5 LOCK NUT 10-30 Đai Ốc Hãm Dùng Cho Máy Mài Góc              22.000
1764 224578-1 LOCK NUT 10-30 Đai Ốc Hãm 10-30              56.000
1765 224581-2 LOCK NUT 10-30                 Cờ Lê Hãm Đai Ốc              26.000
1766 225001-9 POLY V-BELT 5-285 Dây Cu-Roa           191.000
1767 225006-9 POLY V-BELT 6-285 Dây Cu-Roa           249.000
1768 225007-7 POLY V-BELT 4-241 Dây Cu Roa Của Máy Bào Model: N1900B           126.000
1769 225008-5 POLY V-BELT 5-304 Dây Cu-Roa           217.000
1770 225021-3 POLY V-BELT 6-355 Dây Cu-Roa           351.000
1771 225049-1 POLY V-BELT 3-250 Dây Cu-Roa           165.000
1772 225069-5 POLY V-BELT 4-272 Dây Cua Roa           206.000
1773 225079-2 SYNCHRO BELT 6-300 Dây Cu Roa Của Máy Chà Nhám Băng Model 9910              50.000
1774 225081-5 SYNCHRO BELT Dây Cu Roa Của Máy Chà Nhám Băng Model 9403           123.000
1775 225083-1 POLY V-BELT 8-341 FOR 2012NB Dây Cua Roa           290.000
1776 225087-3 POLY V BELT 5-285 Dây Đai           217.000
1777 225091-2 POLY V-BELT 6-355 Dây Cu-Roa              37.000
1778 225094-6 V BELT 5-800 Dây Đai           696.000
1779 225520-5 CHAIN 35-46 Xích           212.000
1780 226009-6 GEAR COMPLETE 11-47 Bánh Răng           572.000
1781 226012-7 GEAR COMPLETE 13-41 Bộ Nhông           446.000
1782 226049-4 GEAR COMPLETE 13-43 Bộ Bánh Răng           544.000
1783 226058-3 GEAR COMPLETE 18-46 Bộ Bánh Răng           765.000
1784 226060-6 GEAR COMPLETE 15-46 FOR JN3200 Bộ Nhông           763.000
1785 226100-0 GEAR COMPLETE 16-38 FOR 6905H Bộ Nhông           561.000
1786 226123-8 GEAR COMPLETE 13-37 Bộ Bánh Răng           687.000
1787 226134-3 GEAR COMPLETE 8-50 Bộ Nhông           206.000
1788 226135-1 GEAR COMPLETE 8-46 Bộ Nhông           223.000
1789 226141-6 GEAR COMPLETE 21-44 Bộ Bánh Răng           566.000
1790 226151-3 GEAR COMPLETE 9-58 Bộ Nhông           121.000
1791 226155-5 GEAR COMPLETE 34-48 Bộ Bánh Răng        1.480.000
1792 226156-3 GEAR COMPLETE 31-43 Bộ Bánh Răng        1.792.000
1793 226157-1 GEAR COMPLETE 17-39 Bộ Nhông           141.000
1794 226217-9 SPUR GEAR 16 Bánh Răng              13.000
1795 226242-0 SPUR GEAR 47 Bánh Răng           973.000
1796 226251-9 SPUR GEAR 22 Bánh Răng           841.000
1797 226269-0 SPUR GEAR 25 FOR 6922NB Nhông           236.000
1798 226270-5 SPUR GEAR 25 FOR 6922NB Nhông           273.000
1799 226273-9 SPUR GEAR 14 FOR 6922NB Nhông        4.882.000
1800 226275-5 SPUR GEAR 11 FOR 6922NB Nhông        6.155.000
1801 226399-7 SPUR GEAR 10 Nhông/ Hr2450           336.000
1802 226415-5 HELICAL GEAR 41 2414NB Nhông           126.000
1803 226423-6 HELICAL GEAR 41 Bánh Răng 41              74.000
1804 226428-6 HELICAL GEAR 51 Nhông           561.000
1805 226430-9 HELICAL GEAR 39 Bánh Răng           264.000
1806 226444-8 HELICAL GEAR 46 Nhông           529.000
1807 226458-7 HELICAL GEAR 29 Nhông           195.000
1808 226459-5 HELICAL GEAR 43 Nhông           280.000
1809 226461-8 HELICAL GEAR 47 Bánh Răng              85.000
1810 226465-0 HELICAL GEAR 42 LS1040 Nhông           113.000
1811 226475-7 HELICAL GEAR 30 FOR 6922NB Nhông            765.000
1812 226476-5 HELICAL GEAR 18 FOR 6922NB Nhông            422.000
1813 226494-3 HELICAL GEAR 6 Nhông           163.000
1814 226495-1 HELICAL GEAR 62 Bánh Răng           407.000
1815 226510-1 HELICAL GEAR 19 Nhông           208.000
1816 226511-9 HELICAL GEAR 41 Nhông           232.000
1817 226523-2 HELICAL GEAR 39 Nhông           119.000
1818 226537-1 HELICAL GEAR 39 Nhông           202.000
1819 226550-9 HELICAL GEAR 26 HR2020 Nhông              61.000
1820 226551-7 HELICAL GEAR 12 Nhông Của Máy Chà Nhám Băng           206.000
1821 226552-5 HELICAL GEAR 15 MT410 Nhông              19.000
1822 226553-3 HELICAL GEAR 34 MT410 Nhông              39.000
1823 226558-3 HELICAL GEAR 37 Bánh Răng              71.000
1824 226572-9 HELICAL GEAR 49 Nhông           178.000
1825 226578-7 HEICAL GEAR 35 Nhông              61.000
1826 226579-5 HELICAL GEAR 45 Nhông           136.000
1827 226586-8 HELICAL GEAR 37 Phụ Tùng Nhông 37 Của Máy Khoan Búa Model Mt811              59.000
1828 226589-2 HELICAL GEAR 37 MT813 Nhông              58.000
1829 226594-9 HELICAL GEAR 73 Nhông           537.000
1830 226605-0 HELICAL GEAR 38 Bánh Răng           308.000
1831 226610-7 HELICAL GEAR 38 Nhông              93.000
1832 226620-4 HELICAL GEAR 23 Bánh Răng              71.000
1833 226634-3 HELICAL GEAR 10 Nhông              95.000
1834 226642-4 HELICAL GEAR 38 Nhông           199.000
1835 226648-2 HELICAL GEAR 46 Bánh Răng           124.000
1836 226649-0 HELICAL GEAR 32 Nhông           191.000
1837 226653-9 HELICAL GEAR 29 Nhông           111.000
1838 226655-5 HELICAL GEAR 36 Bánh Răng           264.000
1839 226656-3 HELICAL GEAR 26 Nhông Dùng Cho Máy Khoan Động Lực              63.000
1840 226671-7 HELICAL GEAR 65 Nhông           589.000
1841 226681-4 HELICAL GEAR 17                Bánh Răng              35.000
1842 226683-0 HELICAL GEAR 17 Bánh Răng              71.000
1843 226684-8 HELICAL GEAR 41 4102NH Nhông              78.000
1844 226691-1 HELICAL GEAR 57 Bánh Răng           806.000
1845 226711-1 SPIRAL BEVEL GEAR 12 FOR 6922NB Nhông        1.202.000
1846 226726-8 STRAIGHT BEVEL GEAR Bánh Răng Thẳng           306.000
1847 226731-5 SPIRAL BEVEL GEAR 9 Bánh Răng Côn Xoắn           280.000
1848 226732-3 SPIRAL BEVEL GEAR 33 Bánh Răng Côn Xoắn           526.000
1849 226737-3 SPIRAL BEVEL GEAR 16 Bánh Răng Côn Xoắn           344.000
1850 226738-1 SPIRAL BEVEL GEAR 53 Bánh Răng Côn Xoắn           670.000
1851 226739-9 SPIRAL BEVEL GEAR 53 Bánh Răng Côn Xoắn           503.000
1852 226740-4 SPIRAL BEVEL GEAR 12 Bánh Răng Côn Xoắn           266.000
1853 226742-0 SPIRAL BEVEL GEAR 33 Bánh Răng Côn Xoắn           596.000
1854 226754-3 SPIRAL BEVEL GEAR 35 Phụ Tùng Nhông 35 Máy Mài Góc 9016B           423.000
1855 226756-9 SPIRAL BEVEL GEAR 11 Phụ Tùng Nhông 11 Máy Mài Góc 9016B           256.000
1856 226773-9 SPIRAL BEVEL GEAR 49 Phụ Tùng Nhông 49           849.000
1857 226774-7 SPIRAL BEVEL GEAR 15 Phụ Tùng Nhông 15           290.000
1858 226798-3 SPIRAL BEVEL GEAR 36           9523NB Phụ Tùng Nhông 36              58.000
1859 226799-1 SPIRAL BEVEL GEAR 11           9523NB Phụ Tùng Nhông 11              50.000
1860 226812-5 GEAR 14-41 FOR 6922NB Bánh Răng        1.991.000
1861 226815-9 GEAR COMPLETE 9-34 FOR 6951 Bộ Nhông           531.000
1862 226828-0 GEAR 11-47 Bánh Răng        1.406.000
1863 226831-1 GEAR 12-31 Bánh Răng              19.000
1864 227009-9 SPUR GEAR 16 Bánh Răng              32.000
1865 227019-6 SPUR GEAR 51 HR2020 Nhông              93.000
1866 227029-3 SPUR GEAR 10 HR2020 Nhông           100.000
1867 227030-8 SPUR GEAR 29-37 HP2050 Nhông              48.000
1868 227048-9 INTERNAL GEAR 47 Bánh Răng Bên Trong              78.000
1869 227050-2 SPUR GEAR 13 Bánh Răng              19.000
1870 227051-0 SPUR GEAR 19 Bánh Răng              13.000
1871 227092-6 SPUR GEAR 32 FOR TW0200 Nhông           214.000
1872 227093-4 INTERNAL GEAR 71 FOR TW0200 Bánh Răng           143.000
1873 227104-5 SPUR GEAR 15 Bánh Răng              19.000
1874 227107-9 INTERNAL GEAR 39 Bánh Răng Bên Trong           104.000
1875 227109-5 SPUR GEAR 51 Bánh Răng           137.000
1876 227111-8 SUPER GEAR 46 Bánh Răng              22.000
1877 227117-6 SPUR GEAR 20 FOR 6922NB Nhông           355.000
1878 227118-4 INTERNAL GEAR 53-66 FOR 6922NB Bánh Răng     11.206.000
1879 227119-2 SPUR GEAR 29-37 Bánh Răng           171.000
1880 227139-6 SPUR GEAR 8 Bánh Răng           468.000
1881 227142-7 SPUR GEAR 26 Bánh Răng           368.000
1882 227143-5 SPUR GEAR 10 Bánh Răng           592.000
1883 227149-3 SPUR GEAR 37 FOR TW1000 Nhông           392.000
1884 227153-2 SPUR GEAR 12 Bánh Răng              19.000
1885 227154-0 SPUR GEAR 43 Bánh Răng           115.000
1886 227179-4 SPUR GEAR 10 Nhông           379.000
1887 227181-7 SPUR GEAR 19 Bánh Răng           227.000
1888 227182-5 SPUR GEAR 10 Nhông Dùng Cho Máy Khoan Động Lực           123.000
1889 227188-3 SPUR GEAR 33 Nhông           253.000
1890 227213-0 SPUR GEAR 17 Nhông                6.000
1891 227215-6 INTERNAL GEAR 43 Bánh Răng Bên Trong              37.000
1892 227231-8 SPUR GEAR 10 Bánh Răng           342.000
1893 227232-6 SPUR GEAR 51 Nhông              43.000
1894 227239-2 SPUR GEAR 35-180 Bánh Răng           104.000
1895 227243-1 SPUR GEAR 10 Nhông              91.000
1896 227268-5 SPUR GEAR 51 Bánh Răng              48.000
1897 227269-3 SPUR GEAR 10 Bánh Răng              85.000
1898 227278-2 SPUR GEAR 32 Bánh Răng              32.000
1899 227424-7 SPIRAL BEVEL GEAR 35 Phụ Tùng Nhông 35 Của Máy Mài Góc N9500N           182.000
1900 227438-6 SPIRAL BEVEL GEAR 48 Bánh Răng        1.612.000
1901 227440-9 SPIRAL BEVEL GAER 9 Bánh Răng           531.000
1902 227448-3 SPIRAL BEVEL GEAR 14 Phụ Tùng Nhông 14 Máy Mài Góc Mt951              65.000
1903 227449-1 SPIRAL BEVEL GEAR 35 Phụ Tùng Nhông 35 Máy Mài Góc  Mt951              69.000
1904 227451-4 SPIRAL BEVEL GEAR 36 Phụ Tùng Nhông 11 Máy Mài Góc Mt953              69.000
1905 227452-2 SPIRAL BEVEL GEAR 36 Phụ Tùng Nhông 36 Máy Mài Góc Mt953              71.000
1906 227464-5 SPIRAL BEVEL GEAR 10 Phụ Tùng Nhông 10 Máy  Mài Góc Model Mt955              67.000
1907 227471-8 SPIRAL BEVEL GEAR 11 Phụ Tùng Nhông 11              56.000
1908 227488-1 SPIRAL BEVEL GEAR 16 GA9020 Phụ Tùng Nhông 16              67.000
1909 227489-9 SPIRAL BEVEL GEAR 53B GA9020 Phụ Tùng Nhông 53B           150.000
1910 227490-4 SPIRAL BEVEL GEAR 12 GA9020 Phụ Tùng Nhông 12              72.000
1911 227491-2 SPIRAL BEVEL GEAR 53A GA9020 Phụ Tùng Nhông 53A           152.000
1912 227492-0 SPIRAL BEVEL GEAR53C GA9030 Phụ Tùng Nhông 53C           204.000
1913 227493-8 SPIRAL BEVEL GEAR 53D GA9030 Phụ Tùng Nhông 53D           182.000
1914 227499-6 SPIRAL BEVEL GEAR 50 9069 Phụ Tùng Nhông 50           180.000
1915 227500-7 SPIRAL BEVEL GEAR 12 9069 Phụ Tùng Nhông 12              59.000
1916 227505-7 SPIRAL BEVEL GEAR 37 Phụ Tùng Nhông 37 Của Máy Mài Góc 9556Nb              74.000
1917 227506-5 SPIRAL BEVEL GEAR 36 Phụ Tùng Nhông 36              65.000
1918 227508-1 SPIRAL BEVEL GEAR 27 Phụ Tùng Nhông 27           442.000
1919 227511-2 STRAIGHT BEVEL GEAR 33 Bánh Răng        1.144.000
1920 227512-0 SPIRAL BEVEL GEAR 52 Bánh Răng           741.000
1921 227515-4 SPIRAL BEVEL GEAR 9 Phụ Tùng Nhông 9           223.000
1922 227516-2 SPIRAL BEVEL GEAR 39 Phụ Tùng Nhông 39           477.000
1923 227517-0 SPIRAL BEVEL GEAR 13 GA5010 Phụ Tùng Nhông 13              58.000
1924 227518-8 SPIRAL BEVEL GEAR 34A GA5010 Phụ Tùng Nhông 34A           113.000
1925 227519-6 SPIRAL BEVEL GEAR 34B GA5010 Phụ Tùng Nhông 34B           124.000
1926 227520-1 SPIRAL BEVEL GEAR 11 GA5010 Phụ Tùng Nhông 11              59.000
1927 227521-9 SPIRAL BEVEL GEAR 35A Phụ Tùng Nhông 35A           121.000
1928 227522-7 SPIRAL BEVEL GEAR 35B GA5010 Phụ Tùng Nhông 35B           132.000
1929 227524-3 SPIRAL BEVEL GEAR 9 Nhông (Máy Khoan Động Lực)           282.000
1930 227526-9 STRAIGHT BEVEL GEAR Bánh Răng           754.000
1931 227531-6 SPIRAL BEVEL GEAR 37 FOR HR3200C Nhông           767.000
1932 227532-4 SPIRAL BEVEL GEAR 31 Nhông           568.000
1933 227533-2 SPIRAL BEVEL GEAR 9 FOR HR3200C Nhông           364.000
1934 227541-3 SPIRAL BEVEL GEAR 10 Phụ Tùng Nhông 10              58.000
1935 227542-1 SPIRAL BEVEL GEAR 37 Phụ Tùng Nhông 37           111.000
1936 227545-5 SPIRAL BEVEL GEAR 10 GA4030 Phụ Tùng Nhông 10              43.000
1937 227546-3 SPIRAL BEVEL GEAR 37 Phụ Tùng Nhông 37              89.000
1938 227547-1 SPIRAL BEVEL GEAR 11 FOR MT960 Bánh Răng Côn Xoắn               69.000
1939 227548-9 SPIRAL BEVEL GEAR 36 FOR MT960 Bánh Răng Côn Xoắn               78.000
1940 227550-2 SPIRAL BEVEL GEAR 32 Bánh Răng              87.000
1941 227559-4 SPIRAL BEVEL GEAR 9 Bánh Răng              56.000
1942 227560-9 SPIRAL BEVEL GEAR 38 Bánh Răng           117.000
1943 227578-0 SPIRAL BEVEL GEAR 37 Phụ Tùng Nhông 37              54.000
1944 227579-8 SPIRAL BEVEL GEAR 13 Phụ Tùng Nhông 13              28.000
1945 227602-9 SPIRAL BEVEL GEAR 6 Phụ Tùng Nhông 6           110.000
1946 227603-7 SPIRAL BEVEL GEAR 31 Phụ Tùng Nhông 31              91.000
1947 227701-7 HELICAL GEAR 14 Bánh Răng              98.000
1948 227702-5 HELICAL GEAR 27 Bánh Răng              89.000
1949 227703-3 HELICAL GEAR 28 Bánh Răng              76.000
1950 227719-8 HELICAL GEAR 26 Bánh Răng              58.000
1951 227728-7 HELICAL GEAR 47 Bánh Răng              24.000
1952 227738-4 HELICAL GEAR D Bánh Răng              48.000
1953 227739-2 HELICAL GEAR 44 Bánh Răng              50.000
1954 227742-3 HELICAL GEAR 35 Bánh Răng              43.000
1955 227748-1 HELICAL GEAR 27 Bánh Răng              32.000
1956 227761-9 HELICAL GEAR 37 Bánh Răng              48.000
1957 227766-9 HELICAL GEAR 47 Bánh Răng           254.000
1958 227767-7 HELICAL GEAR 34 Bánh Răng              91.000
1959 227768-5 HELICAL GEAR 38 Bánh Răng 38              87.000
1960 231037-8 COMPRESSION SPRING 7 Lò Xo                4.000
1961 231225-7 COMPRESSION SPRING 16          Lò Xo                2.000
1962 231261-3 COMPRESSION SPRING 24 FOR 6905B Lò Xo              39.000
1963 231294-8 COMPRESSION SPRING 6 Séc Măng                7.000
1964 231297-2 COMPRESSION SPRING 9 Lò Xo                2.000
1965 231372-4 COMPRESSION SPRING 5 Séc Măng                7.000
1966 231397-8 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                4.000
1967 231433-0 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                2.000
1968 231457-6 COMPRESSION SPRING 3 Lò Xo                2.000
1969 231459-2 COMPRESSION SPRING 13 Lò Xo              19.000
1970 231493-2 COMPRESSION SPRING 34 FOR 6905H Lò Xo              50.000
1971 231593-8 TORSION SPRING 36 Lò Xo                4.000
1972 231647-1 TORSION SPRING 4 BO3700 Lò Xo                4.000
1973 231659-4 TORSION SPRING 6 Lò Xo              26.000
1974 231660-9 TORSION SPRING 15 Lò Xo                9.000
1975 231666-7 TORSION SPRING 24 Lò Xo              67.000
1976 231670-6 TORSION SPRING 16 Lò Xo                2.000
1977 231687-9 TORSION SPRING 17 Lò Xo                4.000
1978 231766-3 TENSION SPRING 4 Lò Xo               39.000
1979 231808-3 TENSION SPRING 4 Lò Xo              11.000
1980 231819-8 TENSION SPRING 4 Lò Xo                7.000
1981 231833-4 TENSION SPRING 3 Lò Xo                6.000
1982 231834-2 TENSION SPRING 5 Lò Xo              87.000
1983 231863-5 TENSION SPRING 9               Lò Xo              39.000
1984 231871-6 TENSION SPRING 6 Lò Xo           115.000
1985 231875-8 TENSION SPRING 16 Lò Xo              22.000
1986 231876-6 TENSION SPRING 9 Lò Xo                2.000
1987 231880-5 TENSION SPRING 5 Lò Xo               32.000
1988 231907-1 RING SPRING 10 FOR BTW130 Lò Xo                6.000
1989 231921-7 RING SPRING 22 FOR TW1000 Lò Xo              17.000
1990 231936-4 RING SPRING 30.5 HR2412 Lò Xo                2.000
1991 231951-8 RING SPRING 11 Lò Xo                6.000
1992 231964-9 RING SPRING 7 Lò Xo Vòng              26.000
1993 231965-7 RING SPRING 10 Lò Xo                2.000
1994 231979-6 RING SPRING                    Lò Xo                2.000
1995 231991-6 CONICAL COMP. SPRING 21-31 FOR HR3000C Lò Xo Hình Nón              13.000
1996 232143-2 LEAF SPRING Lò Xo Lá                4.000
1997 232152-1 LEAF SPRING Lò Xo Lá                4.000
1998 232182-2 LEAF SPRING Lò Xo Lá                6.000
1999 232183-0 LEAF SPRING Lò Xo Lá                7.000
2000 232190-3 LEAF SPRING 26 Lò Xo Lá              65.000
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Thiết Bị Công Nghiệp GTG
Email: info@sieuthithietbi.com
ĐT: 08 3868 6666